تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۶ تیر ۹۱.::. ساعت : ۱۱:۲۷ ق.ظ

   601 بازدید

ازآنجائيكه نيمي ازكاشت گندم در كشور ما ديمي است كمبودآب و باران  سبب شده كه كشاورزان رغبت زيادي به كاشت اين محصول نشان ندهند وبه سمت كاشت ساير محصولات از جمله سيفجات بروند متاسفانه در يكي دوسال گذشته كاشت وبرداشت گندم كاهش فاحشي داشته است.

حسینی، پایگاه خبری تحلیلی جوان/گندم يكي ازنعمت هاي الهي است كه ازبدوخلقت انسان چه بسا قبل ازخلقت حضرت آدم وحوانيزبوده است والاابدخواهد بودچراكه آزمايشات انجام گرفته باتكنولوژي مدرن امروزي بوضوح ثابت كرده كه اين موهبت الهي تمام املاح وموادموردنياز بدن انسان رادردل اين ذره هاي طلايي موجودمي باشد.

خوشه هاي طلايي همواره نقش تعيين كننده در سرنوشت ملتهاداشته وداردقطعاخودكفايي در توليد اين محصول مهم واستراتژيك  مايه ترقي يك ملت وعدم  استثمارآن ملت مي گردد.

تاريخ گواه اين ادعاست كه از هخامنشينان درايران باستان وفرعونيان در مصر باستان مهمتر ين مراكز اقتصادي آن زمان انبار غلات بوده اين موضوع ارزش واهميت گندم رااز قرون گذشته تاامروز را نشان مي دهد.

امروزه هم كشورهاي سلطه گر را بااستفاده از اين كالااساسي سيطره خود را برساير دول جهان سومي و درحال توسعه ديكته مي كنند و در ازای  تحويل گندم با قيمت بالافرهنگ مبتذل خود را همراه با ساير كالاهاي مصرفي وبي كيفيت به خورد ملتهامي دهندكه با اين كار به دوهدف عمده را دنبال مي كنند اول اينكه ملل محروم از لحاظ كشاورزي نابود و وابسته به خودمي كنند ، دوم اينكه  ملتها را زير سيطره استعمارخود قرارمي دهند و هموراه نيازمندخودمي كنند.

دراين ميان كشورعزيزمان ايران بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند ما پله هاي ترقي وپيشرفت را در تمام زمينه ها  با همت وغيرت مثال زدني تمام آحاد در تمام طبقات جامعه وهمچنين درايت رهبری عزیز طي كرده وايران امروز با ايران سال1357 فاصله زيادي دارد .

کشورمان علي رغم ياوه سرايي هاي دشمنان مرتبادرحال شكوفائي وترقي است و يكي ازاساسي ترين محصولات كشاورزي كشور ما در چند سال اخير گندم است .

كما اين که درسال 1387جشن خودكفايي گندم در كشور برگزار شده اين مايه مباحات وترقي در زمينه خودكفايي باعث غرورملي تك تك مردم شريف ايران گرديد اما چندسالي است كه با قهر طبيعت روبروشده ايم وباران رحمت الهي كمتر شامل حال مزارع كشاورزي ما مي گردد.

ازآنجائيكه نيمي ازكاشت گندم در كشور ما ديمي است كمبودآب و باران  سبب شده كه كشاورزان رغبت زيادي به كاشت اين محصول نشان ندهند وبه سمت كاشت ساير محصولات از جمله سيفجات بروند متاسفانه در يكي دوسال گذشته كاشت وبرداشت گندم كاهش فاحشي داشته است.

البته بحث وبررسي تمام موضوعات وعوامل دخيل در اين كاهش وعدم رغبت كشاورزان ازحوصله اين یادداشت خارج است كه بحثي جداگانه ومفصل رامي طلبد.

استان آذربايجان غربي يكي از استانهاي گندم خيز و ذخيره كننده این کالای حساس مي باشد كه همواره گندم مازادبر مصرف خود را به ساير استانهای كشور صادرمي كند، متاسفانه در اين يكي دو سال اخیر توليد اين استان به پائين ترين حد توليد رسيده است كه  چرايي ودلايل اين توليدمقوله اي  مجمل ونياز به بررسي موشكافانه توسط اهل فن دارد .

اما سال جاري چرا كشاورزان باوجود بیش از 25 روز از فصل خريد هنوز از تحويل  گندم به مراكز خريد با قيمت مصوب دولت خودداري مي كنند هر چند هم كم باشد . مشكل كار كجاست؟

آيا قيمت اعلامي از طرف دولت4250 ریال كف قیمت و همچنین 4650 ریال سقف  با قيمت تمام شده كشاورزان اختلاف دارد و يا مسائل ديگری وجودارد؟ درهرصورت بااين شرايط مقدارظرفيت  ذخيره سازي استان كه 800هزار تن به بالا مي باشد با این وضع و اوضاع هيچوقت نه تنها تكميل نخواهد شد بلکه به نياز مبرم به واردات گندم از خارج كشورخواهدداشت حداقل نياز استان تامين گردد.بااين اوصاف اگر متوليان امر ومسئولين استان از همين الان فكري براي ذخيره سازي استان نكنندفرداديراست وبايد منتظر عواقب ناخوشايند كمبود گندم وآرد باشيم كه كمبود نان برتمام سطوح جامعه سايه انداخته وتاثيرمنفي فاحشي برقيمت ساير كالاها خواهد گذاشت آنوقت تورم حاصله غيرقابل مهارخواهدبود پس برمتوليان ودست اندركاران است كمرهمت ببندند./

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 6207
دیدگاه خود را به ما بگویید.