تاریخ انتشار :پنج شنبه ۹ آذر ۹۶.::. ساعت : ۴:۲۸ ب.ظ

   615 بازدید

دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی از کلیة اساتید، پژوهشگران، اندیشمندان، نخبگان، استعدادهای برتر، دانشجویان، نوآوران، مبتکران و مخترین در حوزه های مرتبط با نظم و امنیت عمومی به شرح ذیل دعوت به همکاری می نماید

جوان پرس : سرهنگ بهروز نصرالهی رییس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی  به مناسبت هفته پژوهش با بیان اینکه یکی از دغدغه های ناجا توجه به پروژه های تحقیقاتی و کاربردی برای شناسایی آسیب های پیش رو است ، تاکید کرد : تصویب طرح نامه(پروپزال) نهایی تحقیق در جلسه شورای پژوهشی و  اعلام مشخصات فعالیت تحقیقاتی پیشنهادی به سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا و همچنین بررسی و تصویب واگذاری فعالیت تحقیقاتی و صدور مجوز بکارگیری توسط سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا جزو مقدمات کار این پروژه هاست.

وي ضمن تبريك هفته پژوهش مهمترین ماموریت های دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی را ” 1-تولید دانش پلیسی با نگاه پاسخ یابی علمی و کاربردی به چالش های ماموریتی ناجا در گستره جغرافیایی استان.  2-نهادینه کردن روند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در سطح فرماندهی 3-ارتقاء جایگاه علمی پلیس در فرماندهی انتظامی استان به سمت سازمانی دانش محور و یادگیرنده. 4-رصد نمودن روند تغییرات و تحولات اجتماعی تاثیر گذار بر ماموریت های ناجا در گستره جغرافیایی استان و مطالعه و تحقیق بر محور آن برای حفظ پویایی سازمانی. 5- تعامل علمی و پژوهشی بین مراکز دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی کشوربه منظور بسط و توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش 6- ارتقاء سطح کیفی ماموریت های سازمانی و گسترش روابط برون سازمانی با انعقاد تفاهم نامه همکاری های علمی، تحقیقاتی و آموزشی، بامراکز علمی ، پژوهشی استان آذربایجان غربی و همکاری های مشترک در کلیه زمینه های علمی، تحقیقاتی و آموزشی و  همکاری مشترک در برگزاری میز گردهای علمی و اطلاع رسانی درباره موضوعات علمی پژوهشی طرفین ،  همکاری در زمینه انتشار خبرنامه نامه های علمی و تبادل اساتید برای فراگیری علوم مشترک ،  همکاری در زمینه انتخاب موضوعات پایان نامه های تحصیلی مرتبط با نظم و امنیت و ماموریت و وظایف ناجا و فراهم نمودن امکان استفاده از آزمایشگاه ها و تجهیزات مرتبط برای محققین طرفین و همچنين  انجام تالیف و ترجمه متون مورد نظر در حوزه نظم وامنیت واقوام شناسی عنوان كرد.
او دامنه فعاليت هاي دفتر تحقيقات كاربردي استان ؛ تولید و به کارگیری دانش پلیسی بومی شده ، توسعه فرهنگ تحقيق و پژوهش در سطح انتظامي استان ، انتشار فصل نامه دانش انتظامی استان آذربایجان غربی ،  اجرای پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی مرتبط به نظم و امنیت ، تاليف و ترجمه كتب مرتبط با حوزه نظم و امنیت ،  برگزاري جلسات سخنراني علمي در مراکز دانشگاهی نظامی و انتظامی ، برگزاري جلسات ميزگرد علمي و تخصصي در حوزه نظم و امنیت ، برگزاري شوراهاي پژوهشي در سطح انظامي استان ، برگزاري اتاق هاي فكر به منظور پاسخ یابی چالش ها و مشکلات ماموریتی ، برگزاري جلسات و نشست هاي علمي مشترك با دانشگاهها و مراکز علمی ، مشاركت در همايش هاي علمي مرتبط ، حمايت از پايان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با نظم و امنیت ، انعقاد تفاهم نامه همکاری و توافق كار با مراكز علمي، تحقيقاتي و دانشگاهي ،  شركت در جشنواره هاي علمي و پژوهشي ،  برپایی و حضور در نمایشگاههای دانشی مرتبط ،  چاپ و انتشار کتاب در حوزه های پلیسی و نظم و امنیت ،  به کارگیری نخبگان و استعداد های برتر مشمول و متقاضی کسر خدمت ،  حمایت از نوآوران، نخبگان و استعدادهای برتر در حوزه تامین نظم و امنیت  و مدیریت دانش و تبدیل دانش تجربی ضمنی به آشکار بيان كرد.
سرهنگ نصرالهي واگذاری فعالیتهای تحقیقاتی به محققان مشمول در قبال کسرخدمت از ديگر اقدامات اين حوزه برشمرد و گفت ؛ نخبگان و استعداد های برتر، دانش آموختگان دوره های کارشناسی ارشد و دانشجویان و دانش آموختگان دوره های دکتری که مشمول انجام خدمت وطیفه عمومی بوده و ضمن دارا بودن کارنامه (رزومه) آموزشی و پژوهشی مطلوب دارای توانمندی علمی مناسب باشند، در صورت تمایل می توانند جهت اخذ فعالیت تحقیقاتی در قبال تمام یا بخشی از خدمت سربازی اقدام نمایند .
وي اذعان كرد : دارندگان احکام نخبگی یا استعداد برتری از بنیاد ملی نخبگان با اخذ معرفی نامه از بنیاد مذکور و ارائه به بنیاد نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح و معرفی به سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، با توجه به تخصص و رشته تحصیلی، به رده های تحقیقاتی ذیربط ناجا جهت بررسی توانمندی علمی و توافق انجام فعالیت تحقیقاتی معرفی شده و برابر مراحل زیر اقدامات لازم در مورد آنها انجام می گردد
1- مراجعه حضوری به سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا به همراه معرفی نامه ستاد کل و مدارک مورد نیا
2- تکمیل فرم مشخصات متقاضیان و تشکیل پرونده در مرکز امور نخبگان سازمان تحقیقات و مطالعا
3- مصاحبه، توجیه، راهنمایی و سپردن تعهدات لازم
4- معرفی به رده تحقیقاتی ذیربط جهت مذاکره برای اخذ فعالیت تحقیقاتی جایگزین کل خدمت از بین موضوعات نیازسنجی شده و مصوب سازمانی

 وی ادامه داد :  انجام مراحل مختلف فعالیت تحقیقاتی و ارائه گزارش های سه ماهه با میزان درصد پیشرفت فعالیت و اخذ و ارائه تاییدیه ناظر برای هر یک از گزارش های سه ماه و  دفاع از دستاورد فعالیت تحقیقاتی در جلسه شورای پژوهشی رده تحقیقاتی و – تایید دستاورد فعالیت و تایید اتمام کامل آن توسط اعضای شورای پژوهشی رده تحقیقاتی و درج در صورتجلسه شورای پژوهشی و اعلام به سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا ونهایت امر بررسی دستاورد نهایی فعالیت تحقیقاتی در سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا و در صورت تایید، اعلام آن به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح جهت احتساب به عنوان جایگزین کل خدمت سربازی در دستور کار دفتر تحقیقات کاربردی انتظامی است.

وی  با اذعان به اینکه  جذب و جلب ” دانش آموختگان دوره های کارشناسی ارشد و دانشجویان و دانش آموختگان دوره های دکتری” هم خاطرنشان ساخت : واجدین شرایط با ارائه مدرک تحصیلی و تصاویر اوراق هویتی خود و بدون هر گونه معرفی نامه با توجه به تخصص و رشته تحصیلی خود می توانند با توجه به تخصص خود بطور مستقیم به رده تحقیقاتی ذیربط جهت مذاکره برای اخذ فعالیت تحقیقاتی، مراجعه نمایند.

 وی  مراحل جذب دانش آموختگان را اینگونه اعلام کرد :
1-انتخاب موضوع فعالیت تحقیقاتی از بین موضوعات نیازسنجی شده و مصوب سازمانی
2- تهیه و ارائه طرح نامه (پروپزال) اولیه تحقیق برابر قواره مصوب سازمانی
3-اخذ توافق کلی و اولیه رده تحقیقاتی در خصوص محتوای طرح نامه او
4-تهیه و ارائه طرح نامه نهایی تحقیقی
5- بررسی و تصویب توانمندی علمی مشمول، تصویب موضوع و طرح نامه نهایی تحقیق در جلسه شورای پژوهشی رده تحقیقاتی و اعلام به سازمان تحقیقات و مطالعات
5-بررسی توسط سازمان و دعوت از مشمول برای مصاحبه و تشکیل پرونده
6- مراجعه به سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، بر اساس دعوت به عمل آمده، به همراه مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه، تکمیل فرم اطلاعات فردی متقاضیان و تشکیل پرونده
7- بررسی و تصویب واگذاری فعالیت تحقیقاتی و صدور مجوز بکارگیری
8- انجام مراحل مختلف فعالیت تحقیقاتی و ارائه گزارش های سه ماهه با میزان درصد پیشرفت فعالیت و اخذ و ارائه تاییدیه ناظر برای هر یک از گزارش های سه ماه
9- دفاع از دستاورد فعالیت تحقیقاتی در جلسه شورای پژوهشی رده تحقیقاتی
10- تایید دستاورد فعالیت و تایید اتمام کامل آن توسط اعضای شورای پژوهشی رده تحقیقاتی و درج در صورتجلسه شورای پژوهشی و اعلام به سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا
11- بررسی دستاورد نهایی فعالیت تحقیقاتی در سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا و در صورت تایید، اعلام آن به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح جهت احتساب به عنوان بخشی از خدمت سربازی

سرهنگ نصرالهی ضمن دعوت به همکاری از اساتید و دانشجویان و نخبگان گفت : دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی از کلیة اساتید، پژوهشگران، اندیشمندان، نخبگان، استعدادهای برتر، دانشجویان، نوآوران، مبتکران و مخترین در حوزه های مرتبط با نظم و امنیت عمومی به شرح ذیل دعوت به همکاری می نماید ؛
1- همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی
2- همکاری در برگزاری اتاق های فکر، سخنرانی ها و میزگردهای علمی و نشست های علمی
3- همکاری در تولید مقالات و دانش پلییسی
4- همکاری در انتشار فصل نامه دانش انتظامی استان آذربایجان غربی
5- همکاری در تاليف و ترجمه كتب مرتبط با حوزه نظم و امنیت
6- حمايت از پايان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با نظم و امنیت
7- همکاری و مشارکت در جشنواره هاي علمي و همایش های علمی مرتبط
8- همکاری در برگزاری و برپایی نمایشگاههای دانشی مرتبط
9- همکاری چاپ و انتشار کتاب در حوزه های پلیسی و نظم و امنیت
10-همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی توسط نخبگان و استعداد های برتر مشمول و متقاضی کسر خدمت
11-همکاری در مدیریت دانش و تبدیل دانش تجربی ضمنی به آشکار
12-همکاری و مشارکت در تولید علم مرتبط با همگرایی و تعامل اقوام
نشانی: استان آذربایجان غربی، ارومیه، خیام جنوبی، پایین تر از چهارراه دانش، ، دفتر تحقیقات کاربردی.

کدپستی: 5713698791
تلفن: 2182185-044 / 2184611-044

دورنگار: 2182185

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 109791
دیدگاه خود را به ما بگویید.