تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۹ دی ۹۶.::. ساعت : ۹:۰۰ ب.ظ

   307 بازدید

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: دانشگاه ارومیه با مصوبه ستاد ملّی احیای دریاچه ارومیه به عنوان مسئول پایش طرح ها و پروژه های مصوب ستاد برگزیده شده است.
جوان پرس : معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: دانشگاه ارومیه با مصوبه ستاد ملّی احیای دریاچه ارومیه به عنوان مسئول پایش طرح ها و پروژه های مصوب ستاد برگزیده شده است.

تقی کهوریان درنشست با روسای کارگروه های تخصصی ستاد پایش پژوهشکده دریاچه ارومیه گفت:دانشگاه ارومیه با مصوبه ستاد ملّی احیای دریاچه ارومیه به عنوان مسئول پایش طرح ها و پروژه های مصوب ستاد که توسط دستگاههای اجرایی عملیاتی می شوند برگزیده شده است و انتظار می رود به عنوان یک پایگاه قوی علمی و فکری علاوه بر نظارت و ارزیابی کیفیت اجرای طرح ها، ایده های نو و کارآمدتری را برای بهبود شرایط و تحقق برنامه احیای دریاچه ارومیه ارائه دهد.

وی با بیان اینکه به ایده های که بتواند درباورها و تعیین خط میشی برنامه ها یک دگرگونی بنیادی ایجاد کند نیازداریم افزود:این طرح ها و یشنهادات باید علاوه بر تقویت برنامه های احیاء بتواند به بهبود وضعیت کشاورزی و درآمد تولیدکنندگان و ماندگاری آنان درروستاها کمک کند.

معاون امور عمرانی استانداراظهار داشت:انتظاردولت و ستاد احیای دریاچه ارومیه از دانشگاه تنها بعد نظارتی بر پروژه ها نبوده و باید دانشگاه با جدیت برنامه پایش پروژه ها و عملکرد دستگاهها را ادامه داد و برای شرایط پیش رو با تحلیل درست عوامل موثر راهکارهای جدید اصلاحی و تکمیل کننده و گره گشاه ارائه کند.

تقی کهوریان در خصوص پروژه های فرهنگی و اجتماعی ستاد استانی در حوضه دریاچه ارومیه نیز گفت:پروژه های فرهنگی و اجتماعی باید تسهیل گر سایر حوزه های عملیاتی باشد و با آماده کردن افکار عمومی و آگاهسازی در جامعه ، همکاری ومشارکت آحاد جامعه و بخصوص جامعه روستایی و کشاورزان را برای پیشبرد طرح ها و سایر اقدامات که توسط دستگاههای اجرایی مسئول درپروژه های نجات بخشی دریاچه اجرا می شود را فراهم کند.

وی برداشت بیش از حد منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه، تغییرات اقلیمی و خشکسالی ها و توسعه بیش از حد اراضی کشاورزی و عوامل مدیریتی را از جمله عوامل موثردربحران دریاچه وپروژه های احیای آن برشمرد وگفت:برای تحقق اهداف برنامه و برخورد صحیح با شرایط موجود راهکارهای را می طلبد که از شدت بحران جلوگیری کند و در این راه دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی می توانند مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر را کمک کنند.

زینال زاده رییس پژوهشکده دریاچه ارومیه نیز در این نشست با تشریح فعالیت های ستاد پایش دریاچه ارومیه گفت:پذیرفتن شرایط بحرانی و شناخت مشکلات و نواقصات برنامه های تدوین شده در تعیین مسیر حرکت درست و رسیدن به هدف نهایی یک شرط لازم و ضروری است که این مرکز با مجموعه کارگروههای تخصصی ستاد پایش سعی دارد با نظارت بر اجرای برنامه ها و تحلیل داده ها شرایط آینده را پیش بینی کرده و راهکار موثر برای عبور از وضعیت سخت بحرانی را به مجموعه مدیران اجرایی ارائه کند.

وی افزود:نقشه راهی که تدوین شده و درحال اجرااست به رغم تلاش های که شده نیاز به یک بازنگری دارد و کارهای که پیشتر همان کارهای روتین دستگاهای است و غالب آن سازه ای و عملیات عمرانی است به دستگاهها تکلیف شده و در برخی از پروژه ها پیوست های فرهنگی و اجتماعی آن مغفول مانده است که باید در یک کار مشترک با دستگاهها و با خرد جمعی راهکارهای موثر برای دست یابی به اهداف برنامه ها و نجات دریاچه تدوین شود.

در ادامه این جلسه روسای کارگروه های شش گانه ستاد پایش دریاچه ارومیه شامل منابع آب، سازه و رودخانه، کارگروه فرهنگی اجتماعی،منابع طبیعی و محیط زیست ،آب و فاضلاب و کارگروه تخصصی آب و کشاورزی بطور جداگانه گزارش نظارت هاو پایش برنامه های در دست اجرا توسط دستگاههای اجرایی استان در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را مطرح کردند.

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 110933
دیدگاه خود را به ما بگویید.