تاریخ انتشار :چهار شنبه 8 نوامبر 17.::. ساعت : 11:00 ق.ظ

   206 بازدید

دانشگاه
خبرنگاران رسانه های گروهی استان در جریان یک تور خبری از پروژه های در حال اجرای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی بازدید و از نزدیک در جریان آخرین اقدامات این حوزه قرار گرفتند.

http://pana.ir/files/_uploads/910900/rezamaroufi/olompezeshki/IMG_6925.jpg

http://pana.ir/files/_uploads/910900/rezamaroufi/olompezeshki/IMG_6921.jpg

http://pana.ir/files/_uploads/910900/rezamaroufi/olompezeshki/IMG_6906.jpg

http://pana.ir/files/_uploads/910900/rezamaroufi/olompezeshki/IMG_6902.jpg

http://pana.ir/files/_uploads/910900/rezamaroufi/olompezeshki/IMG_6761.jpg

http://pana.ir/files/_uploads/910900/rezamaroufi/olompezeshki/IMG_6767.jpg

http://pana.ir/files/_uploads/910900/rezamaroufi/olompezeshki/IMG_6760.jpg

http://pana.ir/files/_uploads/910900/rezamaroufi/olompezeshki/IMG_6804.jpg

http://pana.ir/files/_uploads/910900/rezamaroufi/olompezeshki/IMG_6799.jpg

http://pana.ir/files/_uploads/910900/rezamaroufi/olompezeshki/IMG_6776.jpg

http://pana.ir/files/_uploads/910900/rezamaroufi/olompezeshki/IMG_6810.jpg

http://pana.ir/files/_uploads/910900/rezamaroufi/olompezeshki/IMG_6813.jpg

http://pana.ir/files/_uploads/910900/rezamaroufi/olompezeshki/IMG_6831.jpg

http://pana.ir/files/_uploads/910900/rezamaroufi/olompezeshki/IMG_6833.jpg

http://pana.ir/files/_uploads/910900/rezamaroufi/olompezeshki/IMG_6849.jpg

http://pana.ir/files/_uploads/910900/rezamaroufi/olompezeshki/IMG_6846.jpg

http://pana.ir/files/_uploads/910900/rezamaroufi/olompezeshki/IMG_6836.jpg

http://pana.ir/files/_uploads/910900/rezamaroufi/olompezeshki/IMG_6861.jpg

http://pana.ir/files/_uploads/910900/rezamaroufi/olompezeshki/IMG_6859.jpg

http://pana.ir/files/_uploads/910900/rezamaroufi/olompezeshki/IMG_6891.jpg

http://pana.ir/files/_uploads/910900/rezamaroufi/olompezeshki/IMG_6873.jpg

http://pana.ir/files/_uploads/910900/rezamaroufi/olompezeshki/IMG_6879.jpg

Print Friendly
کدخبر : 109168
دیدگاه خود را به ما بگویید.