تاریخ انتشار :یکشنبه ۸ مرداد ۹۱.::. ساعت : ۵:۱۳ ق.ظ

   589 بازدید

وحید جلال زاده استاندار آذربایجان غربی

غرب درهراس به ثمر نشستن الگوي ايران در جهان اسلام است

وحید جلال زاده، پایگاه خبری تحلیلی جوان/ آمريكا به پشتيباني كشورهاي اروپايي در جبهه اي جديد در مقابل جمهوري اسلامي صف آرائي كرده اند.قصد آنان از اين حركت جديد چيست و چرا آزموده را بار ديگر مي آزمايند؟

دشمنان ملت ايران در جنگ احزاب، البته با تاكتيك نو و به تعبير خودشان شكننده در مقابل نظام اسلامي خط جديدي ايجاد كرده و به دنبال يارگيري هستند.

 غرب پس از بيش از سه دهه دشمني با ايران اسلامي و آزمودن ترور،جنگ، تحريم و فتنه اين بار از زاويه اقتصاد، تحرك سنگيني را عليه ملت ايران تدارك ديده است.

  تاكتيكها در جبهه دشمن دائماً در حال تغيير اما راهبرد ثابت است و آن تغيير نظام سياسي در ايران است. حقوق بشر، رفتار با زنان و انرژي هسته اي بهانه اي براي توجيه رفتارهاي دوگانه غرب عليه ايران است. اصل نزاع استكبار با ايران جديد، انتخاب اسلام بعنوان زيربناي تمدن جديد بشري است.

 غرب درهراس به ثمر نشستن الگوي ايران در جهان اسلام است. لذا مي خواهد آن را بشكند تا درس عبرتي براي ملل آزاديخواه جهان شود.

 امام عزيز (ره) در دروه رهبري خويش با دميدن روح خودباوري و ستيز بي امان با غرب ، ملت ايران را در مقابل تيرهاي زهرآگين آنان بيمه كرد.

 پيروزي در انقلاب، فائق آمدن بر حوادث پس از آن و هشت سال دفاع جانانه در مقابل جنگ جهاني عليه ايران، ميوه شيرين ايستادگي در خط اسلام و امام (ره) بود.

 سه شنبه شب گذشته ، كارگزاران نظام اسلامي همچون سالهاي گذشته در يكي از شبهاي آسماني ماه خدا، ميهمان رهبر فرزانه انقلاب بودند.

 دكتر احمدي نژاد رئيس محترم جمهور در نوبت خود از پيشرفتها و اتفاقات مباركي كه در طول سالهاي دولتهاي نهم و دهم رخ داده با آمار و مقايسه با دوره هاي مشابه سخن گفت و اين را هم اضافه كرد كه ذكر اين مطالب به معني پوشاندن ضعفها و ناديده انگاشتن خدمات دولتهاي قبلي نيست بلكه اشاره اي به مجاهدت شبانه روزي فرزندان اين ملت در طول 7 سال خدمتگذاري است.آنگاه حضرت آيت الله خامنه اي(مد ظله العالي) بيانات خويش را آغاز نمود.

 منظومه گفتمان معظم له در رمضان 91 با كارگزاران، يادآوري آرمانهاي انقلاب ، بيان واقعيتهاي پيش روي ملت ايران و چاشني تدبير مديران نظام بود.

 آيا رئاليسم در مقابل ايده آليسم است يا اينكه واقع گرايي معارض آرمانگرايي است؟آيا اهداف اوليه انقلاب با منافع نظام سياسي در تعارض تاريخي مي باشد؟

 جمع اين دو محال است يا ممتنع؟ اين سؤال ها در مقابل همه انقلابيون قرار داشته و فصل عطفي در پيچ هاي سخت ملل و عناصر انقلاب كرده بوده است.از مسائل مهم بشر در طول تاريخ ، انتخاب بين منافع و مصالح پيش آمده و اصول و اهداف اوليه است.

 معظم له در تعريف آرمان گرايي، آن را از رويا پردازي جدا دانسته، فرمودند:« اگر ما توانستيم آرمان گرائي را با واقع بيني و واقع گرائي همراه كنيم ترجمه عملياتي اش مي شود اينكه ما تدبير را با مجاهدت تركيب كنيم.»

 يك نمونه بارز اين معجونِ مجاهدت و تدبير را مي توان در دفاع مقدس به تماشا نشست.آنجا كه واقعيتهاي يك جنگ تمام عيار در مقابل روحيه انقلابي و بسيجي ملت ايران كم مي آورد و نتيجه آن پيروزي آرمانهاي انقلاب اسلامي بود.

 بسياري از رهبران انقلاب هاي  معاصر در سازگاري واقعيتها و آرمانهاي اوليه راه به خطا رفته و از مسير اهداف اوليه منحرف شده اند و نام ناكامي خود را سازگار نمودن آرمانها با حوادث روز گذاشته اند.

 نمونه هاي اين تغيير مواضع انقلابها را در نهضتهاي معاصر جهاني مي توان به وفور يافت كه علت آن در روحيه محافظه كاري و مصلحت جويي و رجحان منافع احزاب و گروهها بر منافع مردم و ترس از مواجهه با مشكلات و سختيها نهفته است.

 زماني كه نهضتي، رژيم سياسي مستقر را ساقط كرده و در پي تغييرات بر مي آيد،  مقاومتهايي از داخل و خارج شكل مي گيرد. فشارهاي سياسي و اقتصادي شدت گرفته و ابزارهاي مختلف براي درهم شكستن انقلابيون براي عدول از ارزشهاي انقلاب به كار مي افتند.

 عده اي كه در مقابل اين فشارها سرخم آورده، كوتاه مي آيند نام آن را سازش آرمانها با واقعيتهاي بيروني مي گذارند. خستگي و فرسودگي عده اي نبايد با ژست رئاليسم توجيه گردد.انقلاب اسلامي با ترسيم اهداف و آرمانهاي بلند در سه ساحت ملي،منطقه اي و جهاني به پيروزي رسيد.

 طرز تفكري از همان روزهاي آغازين پيروزي نهضت، آرمانها را تمام شده و همه را دعوت به ديدن و پذيرش مسائل پيراموني از جمله هژموني غرب مي نمودند. بنيانگذار جمهوري اسلامي از همان ابتدا، خطر عدول از آرمانها توسط عده اي جا مانده از قافله عظيم مردم را گوشزد و نسبت به آن موضع گيريهاي روشن و شفافي اتخاذ نمودند. عناصر ليبرال، اولين گروهي بودند كه مورد خطاب و عتاب امام (ره) قرار گرفتند آنجائي كه مي خواستند آرمانهاي ملت ايران را در مقابل واقعيتي به نام قدرت آمريكا قرباني كنند.

 اين خط انحرافي از آغاز انقلاب شروع و از شكلي به شكل ديگر تغيير يافته كه البته هميشه با هوشياري ملت و رهبري در مقاطع و برهه هاي مختلف به شكست انجاميده است جوهر باور اين گروه كه ممكن است در ابتداء امر از سر دلسوزي به نظر آيد قرار گرفتن در ريل توسعه جهاني و كنار آمدن با غلبه ليبرال دمكراسي است.

 ايشان معتقدند مي شود با حفظ آرمانهاي حداقلي به سوي واقعيتهاي حداكثري جامعه جهاني رفت و جائي براي ايران نيز دست و پا كرد.

 نتايج چنين تفكري را در قدم به قدم عقب نشيني هاي آقايان مي توان به چشم ديد.رهبري فرزانه حدّ يَقِف اين عقب نشيني ها را نامعلوم و بي ثمر توصيف كرده اند.

 ايشان در يكي از جلسات با نمايندگان مجلس ششم كه اكثريت اصلاح طلب در آن پرچم دار« وادادن» در مقابل جبهه مقابل انقلاب بودند بيانات صريح و البته انقلابي ايراد فرمودند و در جلسه اخير با كارگزاران نيز ضمن مرور خاطرات آن مقطع فرمودند كه« در آن دوره به واسطه همراهي با غربي ها و عقب نشيني هايي كه انجام گرفت، آنها (غربي ها) آنقدر جلو آمدند كه من مجبور شدم شخصاً وارد ميدان شوم»

 رهبري در جلسه با كارگزاران به يك پرسش تاريخي پاسخ دادند و آن جمع بين آرمانها و واقعيتها بود كه با راهبرد مجاهدت و تدبير امكان پذير است. معظم له در پي تزريق خون جديدي در كالبد انقلاب براي حركت توفنده به سمت عدالت و پيشرفت بودند.آنجائيكه با برشمردن توفيقات نظام اسلامي در بخشهاي مختلف كه در گزارش آقاي رئيس جمهور هم متبلور بود واقعيتهاي موجود را هم برشمردند.

  مانند قدرت رسانه اي غرب، كينه و نفرت و دشمني آمريكا و صهيونيزم براي ضربه زدن به ملت ايران و البته ضعف آنان نسبت به اول انقلاب و البته پيشرفتهاي شتابنده جمهوري اسلامي و فائق آمدن بر چالشها را هم گوشزد فرمودند. با تبيين جديد رهبري يكي از گره هاي سياسي و فكري پيش روي برخي از انقلابي هاي عملگرا گشوده شد. نوري به مسير آينده نظام تابيد و تصوير روشني از قله هاي روبروي ملت ايران به نمايش گذاشته شد. دغدغه و نگراني عده اي تبديل به اميد و نشاط گرديد و باورها و اعتقادات استحكام يافت.

   مي توان با مجاهدت واقعيتها را ديد، توانائيها را سنجيد و با تدبير ،آرمانها را محقق كرد. آري، مي توان ايران را ساخت و آينده اي درخشان براي آن رقم زد.خشت خشت تمدن جديد اسلامي را چيد و چون كوهنوردِ مثال رهبري به سمت قله ها حركت كرد.
پيروزي از آنِ صابران و مومنين است.

سایت استانداری اذربایجان غربی

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 6686
دیدگاه خود را به ما بگویید.