تاریخ انتشار :چهارشنبه ۶ اسفند ۹۳.::. ساعت : ۵:۰۰ ب.ظ

   523 بازدید

از کلیه عزیزان وبزرگواران طرفدار تیم در خواست می شود از دریافت کمک نقدی متفرقه بدون هماهنگی مدیریت تیم جدا خودداری نمایند.

جوان پرس :  باشگاه مقاومت فرمانداری مهاباد در بیانیه ای که نسخه اصلی آن بر روی خروجی سایت فرمانداری مهاباد قرار گرفته ؛ آورده است :

بسمه تعالی :

تاسیس باشگاه والیبال مقاومت فرمانداری مهاباد با ایجاد شور ونشاط در این شهرستان همراه بود تا جائیکه عموم مردم اعم از پیر وجوان وزن ومرد  با این حرکت ارزشمند ورزشی ،فرهنگی واجتماعی همراه شدند ونشاط وپویایی جامعه در این مدت روز به روزافزون گردید.

 

فلذا در این راستا همه وهمه بنا بر توان خود در زوایای مختلف به دنبال حمایت وپشتیبانی بوده وهستند اما دراوامر باشگاه داری در سطح حرفه ای باید همه موارد در یک مسیر درست وتعریف شده قرار گرفته واستمرار تیمداری با حفظ ارزش ها واخلاقیات سالم  در این شهرستان نیاز به همدلی وهمراهی همه جانبه داشته وهرگونه خارج شدن از این مسیرباعث بازگشت به ایستایی وافت ورزش شهرستان خواهد شد.

 

بدینوسیله از کلیه عزیزان وبزرگواران طرفدار تیم در خواست می شود از دریافت کمک نقدی متفرقه بدون هماهنگی مدیریت تیم جدا خودداری نموده ودریافت هرگونه مبلغ تحت هر عنوانی به تماشاگران ،هواداران ،بازیکنان وسایر عوامل تیم مورد تایید مدیریت واصول حرفه ای باشگاه داری نبوده وهرگونه کمک به هرعنوان باید با هماهنگی مدیریت باشگاه انجام گیرد .

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 61639
دیدگاه خود را به ما بگویید.