تاریخ انتشار :یکشنبه 10 جولای 16.::. ساعت : 8:40 ق.ظ

   376 بازدید

ابراهیمی
قاطعانه و صریح باید گفت که متولیان فرهنگی و دغدغه مندان جامعه هیچ گونه برنامه مدون ، علمی و فکرشده ای نسبت به حجاب ندارند!

جوان پرس / سعید ابراهیمی * :  دین اسلام یک دین جامع و کامل است اما به قول امام موسی صدر “دین خوب را از میوه اش باید شناخت نه از استدلالهای کلامی اش”، دین را نه در متن کتابها بلکه باید در متن جامعه یافت،عدالت را در نه در آیات قرآن بلکه در زندگی مردم یافت، عفاف و پاکدامنی را هم باید در روابط اجتماعی مشاهده کرد نه در کنج مساجد، حجاب ازجمله ی ضروریات جوامع انسانی است، در واقع حجاب وسیله ایست که یک زن نشان میدهد که وسیله نیست،ابزار شهوت آلودگی و چشم چرانی گرگان گرسنه ی جامعه نیست، حجاب در واقع تنظیم روابط بین انسانهاست، تا در زندگی انسانی، نقش سازندگی خود را ایفا کنند،اگررابطه ی زن و مرد تنظیم شده و نسبت به هرگونه سوء استفاده ایمنی حاصل شود چنین جامعه ای سرشار از شکوفایی استعداد ای نهفته گشته و روبه رشد خواهد شد، حجاب در واقع کرامت زنان را افزایش داده و جایگاه آنان را ارتقا داده و از بازیچه شدن آنان جلوگیری میکند، تنها پیام حجاب اینست جامعه شیفته و خریدار تفکرات و تراوشات ذهنی زن باشد نه سینه چاک تن و زیبایی های او، این پیام واضحی است که هر وجدان بیداری را نسبت به معطوف میکند.

ولی ذکر این نکته بسیار ضروری است که بی حجابی بیشتر از آنکه نتیجه ی انتخاب برخی از جامعه باشد نتیجه ی ولنگاری و بی برنامه گی ماست، قاطعانه و صریح باید گفت که متولیان فرهنگی و دغدغه مندان جامعه هیچ گونه برنامه مدون ، علمی و فکرشده ای نسبت به حجاب ندارند، به عنوان مثال هیچ برنامه ی نتیجه بخشی برای دختران جامعه ی ما در مدارس ابتدایی و راهنمایی اجرا نمیشود، در مقطع دانشگاه همان دختری که میبایست در مقاطع تحصیلی نسبت به حجاب توجیه میشد با هزار تهدید و زور یک چادری سرش میاندازیم که نبود آن به از بود آنست، تنها ابتکار ما نسبت به حجاب، اجباری کردن چادر در نگهبانی دانشگاه است. سازنده ی هر فرهنگی انسانهای آن جامعه هستند، پس فرهنگ غلط یک جامعه هم باید از اصلاح انسانهای آن جامعه شروع شود، ما راهی جز گفتگو نداریم.

* طلبه ی حوزه علمیه خوی

Print Friendly
کدخبر : 92591
دیدگاه خود را به ما بگویید.