تاریخ انتشار :سه شنبه ۴ مهر ۹۶.::. ساعت : ۱۰:۰۰ ب.ظ

   380 بازدید

دلي نيست که با خواندن خبر مرگ " فرياد " نوزاد هشت ماهه،نلرزد،زيرو رو نشود،فرو نريزد،نشکند؛ حتي دل خبرنگارهاي حوادث که سالهاست مرگ را قلم مي زنند يا کالبد شکاف هايي که در طول کارشان، صدها جسد به چشم ديده اند.

جوان پرس / اسكندر خنجري : دلي نيست که با خواندن خبر مرگ ” فرياد  ” نوزاد هشت ماهه،نلرزد،زيرو رو نشود،فرو نريزد،نشکند؛ حتي دل خبرنگارهاي حوادث که سالهاست مرگ را قلم مي زنند يا کالبد شکاف هايي که در طول کارشان، صدها جسد به چشم ديده اند.
قصه مرگ » فرياد « نوزاد هشت ماهه اگر چه در رسانه هاي آذربايجان غربي منعکس نشد،اما در بين مددکاران بهزيستي دهان به دهان چرخيده و دردي شده که روي دلشان داغ زده است و تلخي غمشان آنقدر زياد است که تاب تعريف کردنش را هم ندارند.
دلسوزي آدم هايي که با خواندن اين نوشته براي “فرياد ” اشک مي ريزند ديگر فايده ندارد،او يک جسد کفن پوش است زير خروارها خاک سرد و خيس از باران؛ پسري که ديگر گريه نمي کند،بي تاب نيست،نمي خندد و ديگر خبري از شيرمادر که براي او حکم نشئه گي داشت نيست! » فرياد « هاي بالقوه در کشورمان هنوز فراوانند؛ نوزادان پاک و معصومي که معتاد به دنيا مي آيند،حاصل رابطه هايي نامشروع، بدون شناسنامه،پدراني مجهول،مادراني نشئه! مرگ» فرياد «،يک زنگ خطر است؛ زنگ خطري که به همه ما هشدار مي دهد اعتياد به نوزاد هشت ماهه هم رحم نمي کند و جامعه اگر به خود نيايد » فرياد «هاي بيشتري را به خاک سرد تحويل مي دهد و به همين خاطر است که خيلي مثل ما اهالي رسانه معتقديم متوليان امر در سطح کلان به جاي سوار شدن بر موج احساسات عمومي و دم زدن از تاثر مديران ارشدشان، بايد براي آگاهسازي،پيشگيري و مبارزه با موادمخدر بويژه در بين زنان بيش از اين آستين ها را بالا بزنند تا در آينده نوزاداني چون » فرياد « قرباني اعتياد والدين شان نشوند.
کودکاني که از مادر معتاد متولد مي‌شوند يا در خانه توسط والدين به آنها مواد يا داروهاي ترک اعتياد خورانده مي‌شود يا آنکه خودشان به صورت تصادفي اقدام به مصرف اين مواد مي‌کنند، کودکان مسموم به مواد مخدر ناميده مي‌شوند. سال گذشته ‌هزار و 189 مورد مسموميت کودکان با مواد مخدر گزارش شده است.
مادر نامرئي!
از همه زنانگي‌اش فقط يک اسم برايش مانده بود که آن را هم قصد داشت از مددكاران دريغ کرد. پابرهنه و آشفته با خودش ريز ريز حرف مي‌زد و با ناخن‌هاي چرکش، پوسته‌هاي زخم گرد و بزرگ کهنه شده‌اي را روي دستي که چنگ انداخته بود به چادرش، مي‌کند. نوزاد هشت ماه اش در بخش اورژانس بيمارستان امام خميني اروميه با همه تلاش هايي كه براي نجاتش صورت گرفته پر كشيد و آسماني شد.
فرياد نه شناسنامه داشت و نه از هويت پدرش ردي بر جاي مانده بود. مادر حتي اسم پدر فرياد را هم از ياد برده بود.
بچه مثل خودش خمار بود، زن پاي منقل شوهرش، دودي شده بود. آن روز فکر کرده بودم چند زن ديگر مثل او زندگي مي‌کنند و چه تعدادشان شانسي براي درمان دارند؟
زياد طول نکشيد که فهميدم آمار دقيقي از آنها وجود ندارد. آنها زن‌هاي نامرئي‌اند، زن‌هاي نديدني، زن‌هاي خزيده در لايه‌هاي زيرين اجتماع، زن‌هاي گم شده در خرابه‌ها که مرده ريگشان براي فرزندانشان يا اعتياد است يا ايدز و فقط اگر براي ترک به مراکز درمان مراجعه کنند، در حافظه آمارها ثبت مي‌شوند اما بيشترشان از ترس برچسب خوردن، براي درمان نمي‌آيند و اعتيادشان را دست‌کم تا وقتي تابلو نشده‌اند، رازي مگو نگه مي‌دارند. اين شد که معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور اعلام كرد 700 نوزاد طي سال گذشته از مادران معتاد در بيمارستان ها متولد شدند که پس از بررسي هاي روانشناختي و مددکاري، نيمي از اين نوزادان به مراکز نگهداري بهزيستي منتقل شدند شگفت زده ام نكرد،چون مي‌دانم شمار واقعي آنها با آمارهاي رسمي اعلام شده، تفاوتي آشکار دارد.
دكتر مهرداد مطلبي معاون امور اجتماعي بهزيستي آذربايجان غربي نيز در گفتگو با كوشا معتقد است ناخوش‌تر اين است که آسيب‌پذيري جسمي، رواني و اجتماعي زنان از اعتياد نسبت به مردان بسيار بيشتر است و همين موضوع باعث شده اعتيادشان، دغدغه سازمان‌ها و نهادهاي متولي پيشگيري و مهار آسيب‌هاي اجتماعي شود؛ دردي که براي درمانش، اول بايد برچسب زدن بر زنان معتاد را متوقف کرد و سپس اعتياد را به عنوان اختلالي رواني با وجوه شناختي ـ رفتاري پذيرفت و بر اساس اين باور، براي اصلاح بُعد شناختي‌اش، به زن‌ها درباره اعتياد و تبليغات دروغينش آگاهي داد و در بُعد رفتاري، سبک زندگي‌شان را با هدف بازتواني و با ياري شيوه‌هاي مددکارانه متحول کرد.
تولد روزانه20 تا200 نوزاد معتاد در ايران
بنابر اعلام مسئولان وزارت بهداشت روزانه 20 تا 200 نوزاد معتاد در ايران متولد مي‌شود. اين نوزادان بايد در بخش مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان‌ها بستري شده و به بهزيستي تحويل داده شوند. آيا بيمارستان‌ها و مراكز بهزيستي توان پذيرش اين تعداد كودک را در خود ايجاد كرده‌اند؟ البته انتقال به مراكز بهزيستي براي نوزادان و كودكان معتاد اقدام مناسبي است كه حداقل، كودک بعد از بهبودي از اعتياد، تحت نظارت بهزيستي باشد و به شرط امن شدن محل زندگي، به خانواده بازگردد.
از تعداد زنان معتاد و نوزاداني كه معتاد به دنيا مي آيند در آذربايجان غربي تا به امروز آمار رسمي و غير رسمي ارائه نشده است. مسئولين امر بر خلاف گفته هايشان كه از رويكرد اجتماعي شدن پروسه درمان و مبارزه با مواد مخدر حرف مي زنند در عمل اما كماكان معتقدند كه بيان آمار از وضعيت اعتياد زنان و نوزادان معتاد محرمانه است.
قانون نمي تواند حمايت كند
دکتر سيد علي کاظمي، قاضي دادگستري در رابطه با مسئوليت والدين در قبال نوزادان وکودکان معتاد گفت: رخي از کودکان به واسطه اعتياد مادر، ناخواسته معتاد متولد شده يا اينکه برخي از اين کودکان وارث بيماري ايدز والدين خود هستند که به هر ترتيب بايد گفت اين کودکان قرباني اعتياد پدرو مادر خود يا آسيب‌هاي اجتماعي هستند. اما متاسفانه با وجود افزايش آسيب‌هاي اجتماعي درحال حاضر قوانيني وجود ندارد تا از اين کودکان در برابر آسيب‌ها حمايت کند و فقط با برخي از اقدامات پيشگيرانه مي‌توان از به دنيا آمدن نوزادان معتاد جلوگيري کرد.
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال که در بسياري از موارد نوزادان معتاد از مادراني متولد مي‌شوند که کارتن‌خواب بوده و سرپناه و پناهگاهي براي زندگي ندارند و در اين حالت پدر و مادر به دليل فقر و همچنين عدم آگاهي نمي‌توانند تحت مراقبت پزشکي قرار گيرند و نوزاد معتاد متولد مي‌شوند، در اين صورت چگونه اين کودکان مورد حمايت قرار مي‌گيرند؟ خاطرنشان کرد: در قوانين براي پدرو مادرها در قبال فرزندان‌شان مسئوليت‌هايي درنظر گرفته شده است. براي مثال در قانون مدني، از جمله تکاليف والدين انتخاب نام براي کودک است و اينکه طبق قانون ثبت احوال بايد هويت کودک و ولادت وي را اعلام کنند و براي اين کودک شناسنامه و اسناد سجلي اخذ کنند و در تربيت وي کوشا باشند يا اينکه نفقه کودک را بپردازند و…. که البته اين‌ها تکاليف پدرو مادر پس از تولد کودک است اما قبل از تولد و زماني که هنوز طفل به دنيا نيامده قوانين خاصي وجود ندارد.
البته آنچه مهم است اين است که مادر معتادي که کارتن خواب است خود نيازمند حمايت و کمک است و نمي‌توان به فردي که خود نيازمند حمايت و کمک است تکليف کرد که در مورد سلامت کودک خود بايد اقداماتي را انجام دهد.
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال که آيا بچه‌دار شدن والديني که معتاد هستند مي‌تواند مصداق کودک‌آزاري باشد؟ تصريح کرد: «خير، اين موضوع نمي‌تواند مصداق کودک آزاري باشد مگر اينکه پدرومادري به قصد خريدو فروش کودک خود و مسائلي از اين دست بچه‌دار شوند اما صرف اينکه مادري معتاد بچه‌دار شود جرم نيست.
روند روبه رشد اعتياد در زنان به گواه آمارهاي رسمي و غير رسمي و از آن سوي ظهور پديده هايي چون نوزادان معتاد بيانگر وخامت حال جامعه در حوزه اجتماعي است. چاره كار نه موازي كاري و كتمان حقايقي چون مرگ فرياد بلكه توجه و هزينه كرد براي حل ريشه اي آسيبهاي اجتماعي است.

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 108029
دیدگاه خود را به ما بگویید.