تاریخ انتشار :پنج شنبه ۲۵ خرداد ۹۱.::. ساعت : ۲:۰۰ ب.ظ

   460 بازدید

من امروز امید از خبری دارم دوست که تو از خاطره ها باز آیی و ستانی همه جوری که به ما کرده بودند

امین بنایی ،پایگاه خبری جوان /قلم را به مثابه اسلحه آزادی می خواند و از صاحبان قلم در عرصه مطبوعات به نیکی یاد می کند چرا که آنان را آفریدگار فرهنگ و خالق اندیشه و در یک کلام پیرایش گر اندیشه انسان می داند و از آن جهت آنان را هم ردیف شهیدان وصف می کند که راه اصلاح جامعه را اصلاح اندیشه می داند وی معتقداست مطبوعات به جامعه نشان طریق می دهد. (از یک تصویر تا یک تحلیل) و حریت را ارمغانی از صاحبان قلم و مراسلان اندیشه به جامعه می داند و عمل آنان را مانند عبادت عابدان توصیف می کند. چرا که بر این باور است ؛ مگر می شود قلم زد و وضو نگرفت مگر می شود قلم زد رو به قلبه ننشست و مگر می شود قلم زد و ذکر نگفت.

امام آزادی را چه زیبا معنا می کند؟ آزادی رهایی از فشارها و تنگناهای داخلی و خارجی نه در باب غول و زنجیر جسم بلکه در عرصه نفس است  که علی“ع” از آن به ترک شهوت تعبیر می کند و جهاد اکبر همین است. خون جهاد گران عرصه قلم پررنگ تر از خون شهدای عرصه جنگ است (جهاد اصغر) و هیچ تحولی بی مرگ امکان پذیر نیست چرا که دوران گذار سلول های بدن به اندیشه پس از مرگ حادث می گردد، پس مرگ واجب الوجوب حریت و بندگی است چرا که انسان آزاد می شود و این آزادی فنا پذیر نیست ، و بخوان به نام رهایی از این قفس روزی.

ومن امروز امید از خبری دارم دوست که تو از خاطره ها باز آیی و ستانی همه جوری که به ما کرده بودند

و تو صدر همه واقعه ها می آیی ، سبز و بیدار و دل انگیز و من اینجا فرشی به بلندای همه زیبایی زیر پایتکردم

و نسیم سحری با تو فریاد زنان می آید تا غبار از غم ملت ببرد و من آن روز طرب ناک از آن کوچه وحشت گذرم

و تو چون رهبر ما می رسی از سفر آینه ها و من از تو ، تو که زیبای منی ،تو که صدر همه احساس منی ،خواهم خواند

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 5391
دیدگاه خود را به ما بگویید.