تاریخ انتشار :جمعه 26 فوریه 16.::. ساعت : 10:56 ب.ظ

   1217 بازدید

خبرنگاران
امروز خبرنگاران و عکاسان خبری فارغ از تعلقات سیاسی ، روز مفرح و شادی را در کنار یکدیگر سپری کرده و همزمان با پوشش خبری این رویداد مهم از کنار هم بودن لذت بردند.

جوان پرس : خبرنگاران ، نمایندگان اصحاب رسانه و عکاسان خبری آذربایجان غربی که از ماهها قبل از انتخابات درگیر کارهای انتخاباتی بودند و در حقیقت شور و نشاط لازم برای جلب مشارکت حداکثری مردم را بسترسازی می کردند در هفته آخر منتهی به رای گیری ، روزهای پرفشار و پر تنشی را پشت سرگذاشتند و به نوعی جنگ سرد شدیدی در میانشان حاکم بود تا کاندیدای نزدیک به تفکرات خود را اصلح تر معرفی کنند. به نقل از تیتر اول ؛ اما امروز و در روزی که همگان تعیین سرنوشت انتخابات را به رای و اراده مردم سپرده بودند خبرنگاران و عکاسان خبری فارغ از تعلقات سیاسی ، روز مفرح و شادی را در کنار یکدیگر سپری کرده و همزمان با پوشش خبری این رویداد مهم از کنار هم بودن لذت بردند.

http://titraval.ir/media/k2/galleries/657/IMG_0071.jpg

http://titraval.ir/media/k2/galleries/657/IMG_0244.jpg

http://titraval.ir/media/k2/galleries/657/IMG_0513.jpg

http://titraval.ir/media/k2/galleries/657/IMG_9557.JPG

http://titraval.ir/media/k2/galleries/657/IMG_0101.jpg

http://titraval.ir/media/k2/galleries/657/IMG_0466.jpg

http://titraval.ir/media/k2/galleries/657/IMG_0005.jpg

http://titraval.ir/media/k2/galleries/657/IMG_9502.jpg

http://titraval.ir/media/k2/galleries/657/IMG_0446.jpg

http://titraval.ir/media/k2/galleries/657/IMG_0459.jpg

http://titraval.ir/media/k2/galleries/657/IMG_9510.jpg

http://titraval.ir/media/k2/galleries/657/IMG_9509.jpg

http://titraval.ir/media/k2/galleries/657/IMG_9523.jpg

http://titraval.ir/media/k2/galleries/657/IMG_9263.jpg

http://titraval.ir/media/k2/galleries/657/IMG_9550.jpg

http://titraval.ir/media/k2/galleries/657/IMG_9252.jpg

http://titraval.ir/media/k2/galleries/657/IMG_9542.jpg

http://titraval.ir/media/k2/galleries/657/IMG_9531.jpg

http://titraval.ir/media/k2/galleries/657/IMG_9721.jpg

http://titraval.ir/media/k2/galleries/657/IMG_9560.jpg

http://titraval.ir/media/k2/galleries/657/IMG_9241.jpg

http://titraval.ir/media/k2/galleries/657/IMG_9286.jpg

عکاسان: محمد آقایی پر – عرفان بدلی – امیرحسین ملازاده – عبدالسلام معروفی

Print Friendly
کدخبر : 86134
دیدگاه خود را به ما بگویید.