تاریخ انتشار :چهارشنبه ۷ آبان ۹۳.::. ساعت : ۸:۰۰ ب.ظ

   707 بازدید

 آينده نگاران دروغين روش هاي جديد تر وموثر تر ي رابراي تبليغ خود انتخاب كرده اند به طوري كه با شناسايي دختران سرو زبان دار دبيرستاني سعي در جذب آنها مي كنند و از آنها به عنوان مبلغ خود در بين دانش آموزان استفاده مي نمايند و به ازاي هر مشتري مبلغي پور سانت برايشان در نظر مي گيرند.

جوان پرس / سميرا غفارزاده :  متاسفانه اعتقادبه كف بيني و رمالي ريشه اي ديرينه در فرهنگ و سرزمين ما دارد . اين باور و اعتقاد از زمان پادشاهان قاجار با ورود بيگانگان و مداخله آنان در مسائل كشوري و عزل و نصب هاي درباري عميق تر و ريشه دار تر شد به طوري كه بسياري از مقامات كشوري با صلاح ديد بيگانه و به دست رمالان بر تخت رياست و وزارت مي نشستند و كم كم اين باورها ودراصل خرافات دربين عوام نيز جاي گرفت.

امروزه نيز اين تفكر نادرست كه كسي مي تواند از آينده خبردهد يا آينده اي ديگر به وجود آورد روز به روز بيشتر مي شود ومتاسقانه قشر تحصيل كرده و فرهيخته را هم درگيرمي كند. تاجايي كه يك پزشك براي موفقيت در جراحي هاي خود يامهندسي براي فرار از عواقب سهل انگاري هاي خود دست به دامان فالگير و رمال مي شود.اماحقيقت زماني تلختر مي شودكه دختران دبيرستاني طعمه ي اين شيادان مي شوند. آينده نگاران دروغين روش هاي جديد تر وموثر تر ي رابراي تبليغ خود انتخاب كرده اند به طوري كه با شناسايي دختران سرو زبان دار دبيرستاني سعي در جذب آنها مي كنند و از آنها به عنوان مبلغ خود در بين دانش آموزان استفاده مي نمايند و به ازاي هر مشتري مبلغي پور سانت برايشان در نظر مي گيرند.

روز به روز اين مساله در مدارس و دبيرستان هاي دخترانه بيشتر مي شود دركنار سكوت و يا حتي بي اعتنايي مسوولين و بعد از بروز مشكلات روحي واعتقادي براي دانش آموز مسوولين و والدين از مساله مطلع مي شوند زماني كه شايد كمترين كاري را بتوان براي او انجام داد.يك نوجوان دبيرستاني كه درگير مساله كنكور و استرسهاي آن است يا حتي بعضاً درگيري عاطفي دارد قطعاً به هر ريسمان سياه و سفيد كه به سويش دراز شده چنگ خواهد زد تا از آينده اي زيبا هر چند خيالي و دروغين مطمعن شودو تسكين يابد.

حال راه چاره چيست ؟ گر چه چاره كار به مسائل و كارشناسان امر روانشناسي و مذهبي مربوط است اما خوب است كه قبل از درگيري نوجوان با چنين مسائلي والدين ومسئولين مدارس علاوه بر كنترل پوشش و آرايش نوجوان ودانش آموز سعي در بهبود باورها واعتقادات اوداشته باشند اعتقادات مانند پوشش عيان نيست . چرا دانش آموزي به خاطراشتباه عيان ترد مي شود واما ديگري با خطايي جدي و پوشيده مي ماند و ديگري را هم دچار تزلزل مي كند؟

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 51639
یک دیدگاه

  1. Gerri گفت:

    I can’t hear anyithng over the sound of how awesome this article is.

دیدگاه خود را به ما بگویید.