تاریخ انتشار :شنبه ۱۳ خرداد ۹۱.::. ساعت : ۲:۳۶ ب.ظ

   277 بازدید

به گزارش جوان، تيم ايران در دومين روز از رقابت‌هاي انتخابي المپيك برابر چين حريف زهردار آسيايي خود به ميدان رفت. در حالي كه ملي‌پوشان واليبال ايران در يكسال گذشته همواره كارنامه درخشاني از خود به جا گذاشته بودند اما از مجموع چهار رويارويي برابر چيني‌ها تنها به يك پروزي در برابر سه شكست اكتفا كرده بودند. بازيكنان ايران كه هنوز تلخي شكست از چين در جام جهاني را فراموش نكرده بودند انگيزه زيادي براي انتقام از حريف آسيايي خود داشتند.
تيم ملي ايران در آغاز اين ديدار با تركيب بازيكناني چون سعيد معروف، فرهاد قائمي، محمد موسوي، حمزه زريني، فرهاد ظريف، عليرضا نادي و اميرغفور به ميدان رفت.
با این پیروزی شاگردان ولاسکو به 2 امتیاز اکتفا کردند و چینی‌ها یک امتیاز گرفتند.
ست نخست:
تيم ملي واليبال ايران خيلي زود سه امتياز از حريف مقتدر خود پيش افتاد . بازيكنان ايران بي‌گدار به آب نمي‌زدند و خيلي منطقي دستورات تاكتيكي ولاسكو را اجرا مي‌كردند. حمزه زريني قدرتي زن تيم ايران بارها با جا خالي انداختن پاس‌هاي معروف سد دفاعي بلند چين را فريب مي‌داد. محمد موسوي با آبشارهاي فني خود پشت تور و منطقه دو زمين چين را نشانه مي‌رفت. كاپيتان نادي دومين دفاع روي تور جهان با نمايش بي‌نقص خود در برابر آبشارهاي چن پينگ نشان داد كه بي دليل اين عنوان را به دست نياورده است.
چيني‌ها كه همگي يك سر و گردن از بازيكنان ايران بلندتر بودند در دفاع روي تور خيلي خوب كار مي‌كردند. امير غفور در مصاف با سه دفاع حريف نمي‌توانست كاري از پيش ببرد و مجبور بود تا توپ‌ را به صورت جاخالي پشت خط دفاعي حريف بياندازد اما ژانگ چن بازيكن با تجربه چين از چهار سرويس پياپي امتياز گرفت تا اختلاف امتيازهاي دو تيم به عدد يك كاهش يابد.
سعيد معروف براي نفوذ به لايه دفاعي مستحكم چين پاس‌هاي سرعتي را در دستور كار قرار داده بود و عليرضا نادي و محمد موسوي خيلي خوب اين توپ‌ها را در زمين حريف مي‌نشاندند. هنوز موتور فرهاد قائمي روشن نشده بود كه ژانگ چن با سرويس‌هاي قدرتي خود تك دفاع زريني را مي‌شكست. بازي با اختلاف يك امتياز به سود ايران پيگيري مي‌شد. خطاي آرايش تيم ايران موجب شد تا دو تيم در امتياز 18 با يكديگر به تساوي برسند. سرويس قائمي براي ايران حاصلي در پي نداشت تا سرانجام ارتش سرخ چين از ايران پيش بيفتد. ليانگ در مصاف با قائمي با تجربه‌تر عمل مي‌كرد.
مهدوي و رضا قرا به جاي معروف و غفور به ميدان رفتند. زريني كه براي ايران خوب امتياز مي‌گرفت هم با پوريا فياضي جوان و با انگيزه تعويض شد. در حالي كه تيم ايران نظم بازي خود را از دست داده بود چيني‌ها همچنان با اختلاف يك امتياز از ايران جلو بودند. مهدوي و قرا هماهنگي خيلي خوبي با هم داشتند اما انگار هيچ چيز نمي‌توانست از آماج حملات حريف بلند قامت بكاهد. وقتي چين به امتياز 24 رسيد ولاسكو وقت استراحت خواست تا با بازيكنانش حريف بزند. غفور به ميدان بازگشت و يك امتياز گرفت اما بلافاصله چيني‌ها يك آبشار قدرتي را در زمين ايران نشاندند تا ست نخست اين ديدار با امتياز 25-23 به سود چين تمام شود.
ست دوم:
فرهاد قائمي برگ برنده ايران در اين مسابقات، در گيم دوم سرويس‌هاي زيبايش را به نمايش گذاشت و منطقه چهار دفاع حريف را نشانه رفت. ايران خيلي زود چهار امتياز از حريف جلو افتاد. اگر چه هونگ‌مين آبشارهاي غير قابل مهاري براي چين مي‌زد اما بازي خوب سرعتي زن‌هاي ايران به ويژه نادي اجازه نمي داد اختلاف امتياز‌ كاهش يابد. قائمي ايران را به بازي برگردانده بود. ايران باز هم اختلاف امتياز خود را با چين افزايش داد.
به دستور ولاسكو همه بازيكنان سرويس‌هاي فني را به منطقه چهار مي‌زدند. نادي راحت و مسلط و بالاتر از خط دفاعي چين از پاس‌هاي معروف امتياز مي‌ساخت. ژانگ مهره كارآمد چيني‌ها هر بار كه به ميدان مي‌آمد دفاع روي تور ايران را تخريب مي كرد. اژدهاي سرخ سر تسليم نداشت. يك بار ديگر چيني‌ها به بازي برگشته بودند . پنج اختلاف امتياز به عدد دو كاهش يافته بود. زريني غيرتي بازي مي‌كرد و بازيكنان ايران خوب مي‌دانستند كه هر اشتباه در اين دقايق جبران ناپذير خواهد بود.
در اين لحظات دفاع روي تور ايران خوب نبود و تنها تك دفاع‌هاي نادي بارقه‌اي از اميد را براي ايران به همراه داشت. تيم ايران هرگاه به بازي سرعتي روي مي‌آورد نظم دفاعي چين را برهم مي‌ريخت اما در حملات قدرتي نمي‌توانست كاري از پيش ببرد. موسوي با هوشمندي خود از تك اشتباه‌هاي حريف سود مي‌جست. بعد از وقت استراحت فني دوم، چين اختلاف امتيازش را باز هم با ايران كاهش داد. ملي‌پوشان ايران با چنگ و دندان اختلاف امتياز خود را با حريف حفظ مي ‌كردند.
زريني با تعصب بازي مي‌كرد و سه امتياز پياپي را براي ايران به ارمغان آورد. آبشارهاي قدرتي و تماشايي او تحسين حاضران در سالن و معدود هواداران تيم ايران را برانگيخت. رضا قرا به جاي غفور به زمين رفت و خيلي خوب توانست گوش راست زمين حريف را دفاع كند. ايران 23-20 از حريف جلو بود كه ولاسكو وقت استراحت گرفت تا بازيكنان ايران با آرامش كار را دنبال كنند. هر دو تيم يك امتياز ديگر گرفتند. رضا قرا آخرين امتياز را براي ايران به ارمغان آورد تا ايران با امتياز 25-23 اين ست را به سود خود تمام كند و همه چيز بار ديگر برابر شود. ست سوم:
چين در آغاز وقت سوم بازي از ايران پيش افتاد. فرهاد قائمي با بازي خوب خود اجازه نداد تا اختلاف امتيازها زياد شود تا هر دو تيم در امتياز 5 به تساوي برسند. يكبار ديگر بازي سرعتي ايران چاره ساز شد و كاپيتان، ايران را از حريف پيش انداخت. رضا قرا كه انگار تازه گرم شده بود و راه نفوذ به ديوار چين را پيدا كرده بود و در پشت خط خوب براي ايران امتياز مي‌گرفت. موسوي بي‌نقص كار مي‌كرد. هر چه ايران سخت امتياز مي‌گرفت ساده امتياز مي‌داد.
سرويس پرشي قرا درست بين دو دريافت كننده چين به زمين نشست تا ايران همچنان اختلاف امتيازهاي خود را افزايش دهد. زريني هم از سرويس‌هاي فني خود براي ايران امتياز مي‌ساخت. چيني‌ها دست معروف را خوانده بودند و او را مجبور مي‌كردند تا به جاي پاس‌هاي سرعتي توپ را براي قائمي و قرا بفرستد. زريني نقطه قوت تيم ايران بود كه به تنهايي سه دفاع روي تور چين را مي‌شكست.
درحالي كه قائمي كم فروغ نشان مي‌داد فياضي به جاي او به ميدان رفت. مهدوي به جاي معروف به ميدان رفت تا پاس‌هاي بلند در دستور كار ايران قرار بگيرد. ايران با اختلاف يك امتياز از حريف جلو بود. اما بازي خوب يوداي موجب شد تا همه چيز در امتياز 21 به تساوي برسد. ولاسكو وقت استراحت گرفت . همه چيز برابر بود. اژدهاي شش سر چين سر تسليم شدن نداشت!
هونگ‌مين آبشارهاي فياضي را دفاع مي‌كرد تا زريني بارديگر به داد تيم ايران برسد و با آبشار تماشايي خود از منطقه دو يك امتياز حساس را براي ايران بگيرد. سرمربي چين مجبور شد تا وقت استراحت بگيرد. هر تيمي مسلط تر بود بازي را به سود خود تمام مي‌كرد. دو تيم در امتياز 24 به تساوي رسيدند. آبشار سرعتي موسوي ايران را به امتياز 25 رساند تا فرهاد قائمي براي زدن سرويس آماده شود. يانگ ژي چين را به بازي برگرداند تا دوباره چين با امتياز 26-25 از ايران جلو بيافتد. موسوي نمي‌خواست اين ست را با شكست تمام كند. در امتيازهاي پاياني چيني‌ها هم به بازي سرعتي روي آورده بودند. چيني‌ها يك سرويس خراب كردند اما حمزه زريني بلافاصله جبران كرد. نادي باز هم از آبشار سرعتي براي ايران امتياز گرفت. اما بازي خوب ژانگ چن در پشت خط تيم چين موجب شد تا اين تيم سرانجام با امتياز 31-29 بازي را در ست سوم به سود خود تمام كند.
ست چهارم:
ايران در آغاز وقت چهارم با همان تركيب شروع بازي به ميدان رفت. قائمي با چرخش آرايش تيمي‌ ايران بازي شادابي را به نمايش گذاشت و دو امتياز پياپي را براي ايران به ارمغان آورد. ايران 3 امتياز از حريف پيش بود. چيني‌ها كه به تقليد از ايران به پاس‌هاي سرعتي روي آورده بودند بارها در مصاف با تك دفاع نادي موفق بودند. اما حمزه زريني به تنهايي براي شكستن دفاع مستحكم چين كافي بود. آبشارهاي قدرتي او غير قابل مهار بود و براي ايران امتياز مي‌گرفت.
ايران هيچ چيزي براي از دست دادن نداشت. ملي‌پوشان ايران در نبرد با رقباي بلند قامت از جان و دل مايه گذاشته بودند. امير غفور كه گويي ديگر درد مصدوميت كتفش آزاردهنده نبود همچون بازي‌هاي درخشانش در جام جهاني منطقه پنج زمين حريف را نشانه مي‌رفت و براي ايران امتياز مي‌گرفت. ايران هفت امتياز از حريف خود پيش افتاده بود. ملي‌پوشان ايران ديگر با هيچ كس شوخي نداشتند و كوبنده بازي مي‌كردند. ولاسكو در حالي كه آدامس مي‌جويد با آرامش بازي را دنبال مي‌كرد.
حمزه زريني كانون حملات تيم ايران بود كه از چپ و راست دفاع چين را در هم مي كوبيد. برخلاف جريان مسابقه ، تيم ايران با روي آوردن به بازي قدرتي به ويژه از سوي قطر پاسور كاملا بر حريف مسلط بود. همه بازيكنان ايران خوب بازي مي‌كردند اما نمايش زيباي امير غفور كاملا دفاع چيني‌ها را به زانو درآورده بود. بازي با امتياز 19-12 به سود ايران دنبال مي‌شد كه فرهاد قائمي روي دست دفاع حريف بازي مي‌كرد. اين حربه جواب داده بود و موجب مي‌شد تا همچنان ايران اختلاف امتياز خود را افزايش دهد. شيرازه تيم چين از هم گسيخته بود و بازيكنان اين تيم ديگر جريان بازي را رها كرده بودند.
كاپيتان نادي با فريادهايش ساير بازيكنان را تهييج مي‌كرد. سرويس‌هاي نزديك به تور در دستور كار تيم ايران قرار داشت و موسوي ، قائمي و غفور از اين سرويس‌ها براي ايران امتياز مي‌گرفتند. حمزه زريني آخرين امتياز را هم براي ايران به ارمغان آورد تا ايران ست چهارم را با امتياز 25- 15 به سود خود تمام كند و همه چيز به وقت آخر بازي كشيده شود.
ست پنجم:
چيني‌ها نخستين سرويس‌ خود را خراب كردند. هر چه بازيكنان باند قامت چين در دفاع روي تور بي نقص بودند در سرويس پر اشتباه ظاهر مي‌شدند. امير غفور از پشت خط دفاع دو نفره حريف را مغلوب مي‌كرد و حمزه زريني نيز با ابشارهاي قدرتي خود دريافت كننده‌هاي حريف را به زانو در مي‌آورد. چيني‌ها كه نمي‌خواستند بازنده باشند اجازه نمي‌دادند اختلاف امتياز زياد شود. دو تيم با امتيازهاي 6بر6 مساوي بودند. غفور امان را از تيم حريف بريده بود و از پشت خط تمام توپ‌هايش را به امتياز تبديل مي‌كرد.
پاس‌هاي رو به عقب سعيد معروف دفاع روي تور چين را فريب مي‌داد. پاسور هوشمند ايران با توجه به آرايش دفاعي حريف توپ را پخش مي‌كرد. ايران وقت استراحت فني نخست را با آبشار ديدني قائمي 8 بر7 به سود خود تمام كرد. قائمي با سرويس تماشايي خود ايران را با امتياز 10 رساند. دفاع موسوي توپ را به سود چين به اوت فرستاد. حريف اختلاف امتيازهايش را جبران كرد. اما زريني و غفور همچنان براي ايران امتياز مي ‌گرفتند. ايران با نتيجه 13بر11 از حريف پيش بود اما ولاسكو وقت استراحت گرفت تا ملي‌پوشان با آرامش كا را دنبال كنند. در نهايت اين ست با امتياز 15- 13به سود ايران تمام شد تا ايران با اين پيروزي يك گام با ارزش به سوي المپيكي شدن بردارد.
در نهايت تيم ملي واليبال ايران با نتيجه 3بر 2 و امتياز‌هاي ( 25-23، 23-25، 31-29، 15-25 ، 13-15 ) چين را شكست داد و انتقام باخت قبلي را در جام جهاني گرفت.
ملي‌پوشان واليبال ايران پس از دو پيروزي برابر كره جنوبي و چين بايد از ساعت 11:30 روز سه شنبه 16 خرداد برابر تيم ملي واليبال استراليا به ميدان بروند.
ايران در حالي مقابل رقيب ديرينه خود به برتري رسيد كه تيم واليبال چين سه بار در المپيك هاي 1984 ، 1988 و 2008 حضور داشته است. همچنين اين تيم 12 دوره رقابت‌هاي قهرماني جهان و چهار دوره جام جهاني را تجربه كرده است. اين تيم از سال 1990 تقريبا در همه دوره‌هاي ليگ جهاني حاضر بوده و 14 فصل اين بازي‌ها را تجربه كرده است. تيم واليبال چين پيش از اين رقابت‌ها با 57.25 امتياز در رده دهم رده‌بندي جهاني قرار داشت و بهترين تيم آسيايي به شمار مي‌رفت.
تیم‌های حاضر در مسابقات انتخابی المپیک دو روز آینده را استراحت خواهند کرد و رقابت‌ها از روز دوشنبه‌،16 خردادماه از سر گرفته خواهد شد.
در ضمن جدول و نتایج روز اول مسابقات روز نخست رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک با صدرنشینی شاگردان ولاسکو خاتمه پیدا کرد.
رقابت های والیبال انتخابی المپیک در منطقه آسیا از صبح دیروز آغاز شد و تیم ملی والیبال امروز نخستین بازی خود در رقابت‌های انتخابی المپیک را برابر کره‌جنوبی برگزار کرد و توانست با حساب 3 بر صفر یک پیروزی ارزشمند را برابر چشم‌بادامی‌ها کسب کند. با این پیروزی حرف‌های ولاسکو مبنی بر اینکه همه چیز در زمین مسابقه مشخص خواهد شد که در واکنش به صحبت‌های پارک‌ کی‌وون انجام شده بود، تحقق پیدا کرد و شاگردان ولاسکو به خوبی توانستند حرف‌های خود را در زمین مسابقه بزنند.
آخرین دیدار روز نخست رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک هم بین تیم‌های ژاپن و صربستان برگزار شد که ژاپنی ها به عنوان میزبان مسابقات نخستین شکست خود در این رقابت‌ها را تجربه کردند. در این مسابقه صربستانی‌ها در 3 گیم متوالی و با نتایج 25 بر 19، 25 بر 23 و 25 بر 16 از سد ژاپن گذشتند و شرایط خود را برای ادامه مسابقات بهتر کردند. * نتایج کامل مسابقات دیروز به این شرح است:
 استرالیا 3 – ونزوئلا صفر چین 3 – پرتوریکو صفر ایران 3 – کره‌جنوبی صفر صربستان 3 – ژاپن صفر *
 جدول رده‌بندی تا پایان روز نخست: ایران استرالیا صربستان چین پورتوریکو ژاپن ونزوئلا کره‌جنوبی * برنامه بازی‌های امروز به این شرح است:
 استرالیا 3ـ پورتوریکو صفر ، ساعت 6:30
چین 2ـ ایران 3، ساعت 9:00
برنامه ادامه بازیها :  کره‌جنوبی ـ صربستان، ساعت 11:30 ژاپن ـ ونزوئلا، ساعت 14:35
تابناک
Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 5071
دیدگاه خود را به ما بگویید.