تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۵ شهریور ۹۶.::. ساعت : ۲:۰۰ ب.ظ

   306 بازدید

بدون شك راي اعتماد دوباره اعضاي شوراي شهر در كنار برخي حواشي پيش رو هم رسالت و مسئوليت سنگين حضرت پوررا بيشتر مي كند و هم بر نظارت و كنترل بيشتر اعضاي شورا مي انجامد.

جوان پرس / عبدالسلام معروفي : ارديبهشت ماه سال 91 بود كه ” محمد حضرت پور ” از نائب رئيسي شوراي شهراروميه با داشتن تنها رقيبش يعني ” رسول اصغرزاده ” سكان هدايت “ساختمان بلديه اروميه”  را عهده دار شد و  “قارتال نشين شهر اروميه ” شد.
از آن روزها 5 سالي مي گذرد كه حضرت پور در كنار همه شايعات و فضا سازيها توانست سيماي اروميه را تغيير دهد و بدون شك فعاليت ها و اقدامات 5 سال اخير شهرداري اروميه با همه سال هاي قبل از آن برابري مي كند. بدون شك هر چقدر تلاش و فعاليت بيشتر شود ، حاشيه بيشتري دامان انسان را مي گيرد و هم ميزان خطا و اشتباه بيشتر خواهد شد.
بهرحال مساله در خصوص محمد حضرت پور 43 مين شهردار اروميه هم صدق پيدا مي كند . حال اين يك روي سكه است ؛ حضرت پور برخلاف تمام شهرداران اسبق و شايد بسياري از مديران اجرايي و سياسي در اين 5 سال مديريتش به يك جريان سياسي و راهبري در اروميه تبديل شد و به نوعي با تاثير گذاري فراوان نقش كليدي را در انتخاب شوراي دوره چهارم و پنجم ايفا كرد و اين موارد باعث حاشيه سازي بيشتري حول ” مرد طلاتپه اي ” گرديد و حتي گاها عنوان ميشد شهردار ؛ شورا را انتخاب مي كند نه شورا ؛ شهردار را.
اين مهم در انتخابات پنجم شوراي شهر اروميه كمرنگ تر شد وحضرت پور نتوانست همه 11 كرسي صندلي را از آن خود بكند و تنها موفق به كسب 5 امتياز از 11 امتياز گرديد كه البته اين امر هم درحد ونوع خود بي نظير است.
و اگر همراهي 4 نفرعضو كرد در شوراي شهر اروميه نبود شايد انتخاب و پروسه فعاليت وي براي دوره پنجم سخت تر مي آمد و حضرت پور ؛ ديگر نمي توانست به اين راحتي صندلي شهرداري را در اختيار بگيرد.
با اين حال با يك كارنامه قابل قبول و مثبت و با يك بازي سياسي خوب و مديريت شهري و برنامه ريزي اصولي و در راستاي ادامه فعاليت هاي پيش رو محمد حضرت پور براي يكدوره 4 ساله ديگر صاحب صندلي شهرداري اروميه شد.
بدون شك راي اعتماد دوباره اعضاي شوراي شهر در كنار برخي حواشي پيش رو رسالت و مسئوليت سنگين حضرت پور را بيشتر مي كند و هم بر نظارت و كنترل بيشتر اعضاي شورا مي انجامد.
امروز نه تنها شهرداري اروميه با مشكلات عديده مالي دست و پنجه نرم مي كند بلكه اكثر شهرداريهاي كشور و اين استان هم بدليل نبود منابع پايدار مالي ، ركود بازار ساخت و ساز و عدم صدور پروانه وعوارض ، عدم حمايت اصولي دولت و غيره باعث گرديده شهرداريها با مشكل پرداخت حقوق و انجام فعاليتهاي عمراني روبرو شوند. البته شهرداري اروميه هم چون در اين چند سال پروژه هاي زيادي در دست اجرا دارد ؛ به تبع اجراي همين پروژه ها مطمئنا با مشكلات مالي بيشتري مواجه خواهد شد.
حال اين مشكلات هم مسئوليت محمد حضرت پور و تيم كاريش را بيشتر و هم رسالت سنگين تري بر دوش اعضاي شورا در حوزه نظارت ، كنترل ، ساماندهي و كمك به منابع مالي پايدار شهري مي گذارد.
كمبود منابع مالي ، اجراي پروژه هاي قدونيم قد ، پرداخت ماهيانه 12 ميليارد تومان حقوق به قريب به5000 پرسنل شهرداري اروميه و نبود منابع پايدار باعث مي شود 4 سال آتي پيش رو هم شهردار وهم شوراي اروميه با يك افق و چشم انداز و برنامه ريزي اصولي تر گام بردارند و اعضاي شورا بايستي با دقت ونظارت بيشتري برعملكرد شهرداري كار بكنند تا بتوان مشكلات موجود را به حداقل رساند و دوره پنجم به دوره ماندگاري در عملكرد مديريت شهري اروميه تبديل شود.

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 107379
دیدگاه خود را به ما بگویید.