جوان پرس : معاون اقتصادی استانداری آذربایجان غربی در جلسه سرمایه گذاری که در استانداری برگزار شد، بر ایجاد پنجره واحد تجاری و اقتصادی به عنوان نقطه کلیدی و اساسی توسعه استان تاکید کرد و افزود : در مرحله اول باید قابلیت ها و فرصت های سرمایه گذاری استان را شناسایی و در راستای شناساندن و معرفی آن امسال بیش از پیش تلاش نماییم.

رضا حسینی افزود: در این راستا باید از توان و منابع بخش خصوصی بهره بگیریم، همچنین باید برای برگزاری چند همایش در راستای معرفی استان و فرصت های سرمایه گذاری اقدامات لازم صورت گیرد.

حسینی بر همکاری و وحدت رویه در پیشبرد امور و اهداف در بین دستگاههای اجرایی تاکید نمود و اظهار داشت: اگر در کنار هم باشیم و برای حل مشکلات قدم برداریم مسلما مشکلی باقی نخواهد ماند.

وی همچنین از دستگاههای اجرایی خواست تا در خصوص حذف بروکراسی های زاید تلاش نمایند.

معاون استاندار همچنین در این جلسه، آماده سازی، تامین و تقویت زیرساختهای لازم را از جمله مهمترین مشوق های بهبود فضای کسب و کار در استان عنوان نمود و گفت: باید فضای مناسب برای جذب سرمایه گذاری در استان فراهم و موانع و مشکلات موجود در این راستا برطرف شود.