تاریخ انتشار :پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۱.::. ساعت : ۱۰:۵۱ ب.ظ

   384 بازدید

دوره سوم شوراي اسلامي شهر اروميه را بايد يكي از پرچالش ترين دوره هاي شورا در كشور دانست

12 سال مي توانست فرصت خوبي باشد براي به ثمر رسيدن نهال اجتماعي شوراهاي اسلامي شهر و روستا اما بررسي عملكرد اين سه دوره از شوراها نشان مي دهد كه شوراها در گذر زمان ضمن اينكه با مسائلي چون منبع پايين درآمدي ، دخالت درامور شهري توسط دولت ، عدم پشتيباني كافي دولت از شوراها ، حضور چهره هاي سياسي بجاي متخصصان امور شهري دربدنه شوراها و نبود جايگاه واقعي درگير مي باشند اما دل خوش به پشتوانه هايي چون پختگي به موازات گذشت زمان،سر منشاء خدمات ارزنده و تلاش براي به اثبات رساندن جايگاه واقعي باعث آن شده تا اين نهال اجتماعي همچنان براي به بار نشستن اميدوار باشد.
بر اساس اصول قانون اساسي اين طور استنباط مي شود كه شوراها به عنوان قواي چهارم كشور از اركان تصميم گيري مطرح باشند چرا كه اصل 7 قانون اساسي شوراهاي استانها‌، شهرستانها و محلات را در كنار مجلس شوراي اسلامي از ارگان هاي تصميم گيرنده در اداره امور كشور نام برده است و آنها را همطراز دانسته است.

در واقع شوراهاي شهر و روستا پارلمان هاي محلي هستند كه در اصل 100 قانون اساسي نيز بر آن تاكيد شده است اما در تمام اين قوانين هيچ وقت نامي ازدولت آورده نشده است.
به اذعان اكثريت قريب به اتفاق شوراهاي اسلامي شهر و روستا‌، آئين نامه هاو شرح وظايفي كه براي شوراها نوشته شده كافي نيست ودر آن نقايصي وجود دارد كه همين كمبودها مانعي در راه پيشرفت شوراها است.
از چهره هاي سياسي تا متخصصان امور شهري
دوره سوم شوراي اسلامي شهر اروميه را بايد يكي از پرچالش ترين دوره هاي شورا در كشور دانست.
موضوعي كه باعث شد اين دوره در صدر بگو مگوها و كشمكش هاي سياسي و حتي نقل محافل مردمي باشد بر مي گردد به استيضاح شهردار سابق ! داستان استيضاح ابراهيم بازيان با پيشينه نسبتاً قابل قبول در اذهان مردم و آرزوهاي دست نيافتي كه او براي شهر اروميه داشت ،داستان نخ نمايي شده كه اگر چه افكار عمومي هنوز كه هنوز است دلايل اصلي اين بركناري را متوجه نشده اند اما همين افكار عمومي نيز نام و اسم و رسم شهردار برايشان مهم نيست و آن چه كه بيش از همه آنها را به وجود يك شهردارقابل اتكا دل خوش مي سازد  وعده هايي است كه از سوي اعضاي شوراي اسلامي شهر صادر شده و تحقق اين وعده ها در گرو شهرداري است كه انتصابي خود اعضاي شوراي شهر باشد نه دولت!
از آن جهت مي بايست انتخاب مستقيم خود اعضا باشد تا بتواند در مواقع لزوم از شهردار پاسخ بخواهند.
نبود جايگاه ثابت و محكم شهردار فعلي و كشمكش هاي فراواني كه در خصوص ماندن و رفتن او نيز در چند ماه اخيرشدت يافته بود و هم اكنون تا حدود زيادي از آن سروصداها كاسته شده را  نيزمي توان به پاي شوراي شهري نوشت كه در يك دوئل نابرابر مجبور به تن دادن به گزينه دولت براي تصديگري پست شهرداري بزرگ شهر اروميه بودند.
نگاهي اجمالي به چهره هايي كه در اين سه دوره  به شوراي اسلامي شهر اروميه راه يافته اند‌، بخوبي بيانگر اين واقعيت است كه با گذشت 12 سال از عمر شوراها ، كماكان چهره هاي سياسي ازقدرت و ابزار بيشتري جهت جلب آرا مردمي در راه رسيدن به مسند شوراها دارند و متخصصان امور شهري به دليل فضاي نامساعدي كه ما حصل تلاشهاي چهره ها و گروه هاي سياسي شهري است تاوان رقابت سالم و برابر را نداشته و سيماي امروز شهري و انبوه مشكلات و خلاء هاي موجود را مي توان در حضور كم رنگ چهره هاي متخصص و كارشناسان امور شهري در بدنه شوراي شهر اروميه دانست.
انتخاب شوراها مي توانست هم ساده تر باشد اما هم انتخاب آن پيچيده شده و هم بيشتر سياسيون به شورا راه پيدا كرده اند تا متخصصان امور شهري!
شوراي شهرداري يا شوراي مردم
پيچيدگي انتظارات مردم از مسوولين و عدم شفافيت جايگاه مسوولين دولتي ، اعضاي شوراي شهر و شهرداري باعث آن شده تا حدود انتظارات مردمي و اختيارات مسوولين همواره از موضوعات قابل مناقشه و حتي گريزگاهي براي مسوولين جهت شانه خالي كردن از مسووليت و پاس دادن آن به ديگري باشد!
به عقيده شورائيان انتظارات مردم از شوراها در حد شوراي شهرو نه در حد شوراي شهرداري است ، اما اختيارات مجموعه شوراي شهر به اندازه برآورده كردن تمام انتظارات مردم نيست ،درواقع شوراها در حال حاضر شوراهاي شهرداري هستند و اختيارات شوراها در چارچوب شهرداري است و نه قانون اساسي !
شوراها از تك روي برحذر باشند
  امام جمعه شاهين دژ با انتقاد برخي تك روي هاي اعضاي شوراها ، اظهار كرد : شوراها از تك روي و هر گونه پنهان كاري برحذر باشند تا بتوانند خدمتي شايسته به مردم ارايه دهند.
حجت الاسلام نقي باقري گفت: امروزه شاهد برخي اختلافات در بين اعضاي شوراها هستيم كه اين امر سبب شده شوراها از رسالت خود دور شوند.
وي با تاكيد بر توجه هر چه بيشتر بر ايجاد و حفظ وحدت بين شوراها‌، افزود: مشورت كردن در اسلام مورد تاكيد قرار دارد و بر اين اساس است كه بايد شوراها نيز از اين موضوع غفلت نكنند.
نا آشنايي مردم به عملكرد شوراها
به مناسبت نهم ارديبهشت ماه سالروز تاسيس شوراهاي اسلامي شهرو روستا ،و نيز آشنايي با نكته نظرات مردم در خصوص شوراها به سراغ شهروندان اروميه اي رفتيم و از آنها درباره نحوه عملكرد شوراي شهرشان پرسيدم. جالب اين كه اغلب آنها به غير از يكي دو نفر از چهره هاي سياسي شوراي شهربا ما بقي اعضا آشنايي نداشته و حتي اطلاع كافي از تعداد اعضا نيز نداشتند.
خانم اباذري يكي از شهروندان جوان مركز نشين استان در گفت و گو با كوشا تاكيد مي كندكه شوراي شهر بيش از آن كه محل خدمت و تلاش جمعي باشد به مكاني براي رسيدن عده اي خاص به اهداف شخصي شان بدل گشته است. او مي گويد: در همسايگي ما چندين باب مغازه وجود دارد كه به اذعان اهالي محل متعلق به يكي از اعضاي شوراي شهر مي باشد كه توانسته در اين دوران خدمتش صاحب آنها شود.
من فكر مي كنم اگر شوراي شهر قاطعيت در اجرا و عملكرد داشته باشدو نگاهي وسيعتر و همگاني به تمام نقاط شهر داشته باشدو فعاليت هايش بر اساس كارشناسي باشد مي تواند اعتماد و رضايت مردمي را جلب كند در غير اينصورت هماني مي شود كه امروز هست!
اين دانشجوي سال آخر مديريت دولتي ادامه مي دهد: به نظر من شوراي شهر اروميه درقياس با دوره هاي گذشته در بحث عمران شهري خوب ورود پيدا كرده اما بايد پذيرفت كه اين حجم فعاليتها نيز در مقايسه با انتظارات مردمي رضايت بخش نيست.
فلاح يكي از كسبه هاي خيابان شهيد منتظري است. او كه علاقه شديدي به يكي از اعضاي شهر داشت مدام از اين عضو شورا(م-ح) بابت رسيدگي به مشكل او تشكر و قدرداني مي كرد و اصرار هم داشت كه ما از قول او بنويسيم كه اعضاي شوراي شهر همواره با آغوش بازپذيراي مشكلات مردم بوده و هستند.
وي در حالي كه داشت از عملكرد اين عضو شوراي شهر اروميه قدرداني مي كرد ، نيم نگاهي هم به پياده رو جلوي مغازه اش داشت و به من اشاره مي كرد كه اين وضعيت مناسب امروز پياده روهاي شهر اروميه ماحصل تلاش اعضاي شوراست.
وحيد صنعتي يكي ديگر از كسبه شهر اروميه با صراحت ميگويد كه تا قبل از اينكه كارش به شوراي شهر نيفتاده بود‌، ذهنيتي درست و مشخص از شوراي شهر و عملكرد آنها نداشته و به محض اينكه بابت حل مشكلش مجبور شده يكي دوباري به آنجا برود شاهد تلاش اعضاي شورا باشد ، ذهنيتش 360 درجه تغيير كرده بود.
اين شهروند اروميه اي معتقد است كه آباداني شهر از عهده شوراي و شهرداري خارج است و مي طلبد تا سايرارگانها نيزدر اين زمينه همكاري داشته باشند.
اشاره صريح او به حفاري هاي فراوان داخل شهر از سوي ارگانهاي مختلف بود.
مهرداد يكي از جوانان فوتباليست اين شهر است. به قول خودش در آينده نزديك تبديل به ليونل مسي ايران مي شود و از همين حالا مي بايست براي گرفتن امضا و عكس يادگاري با او وقت قبلي گرفت.
از او در خصوص عملكرد شوراي شهر اروميه مي پرسم ، اما او در كمال خونسردي ضمن بي اطلاعي از عملكرد اين شورا و حتي اعضاي آن ، معتقد است كه فضاهاي روباز ورزشي در شهر كم است و نمي داند كه متولي مستقيم ساخت اين اماكن كدام سازمان و يا نهاد است.
وقتي كه از مصداق هاي عملكرد شوراي شهر بويژه دررابطه با آباداني شهر برايش توضيح دادم‌، بلافاصله يادآبگرفتگي چند روز اخير افتاد و گله مند بود كه چرا شهرداري نمي تواند براي هميشه اين مشكل را حل كند.
استبداد راي شوراها را دچار لغزش مي كند
  امام جمعه بوكان هم معتقد است كه استبداد راي و ناديده گرفتن ديگران شوراها را دچار لغزش و اشتباه مي كند و اصولاً مردمي كه كارهاي مهم خود را با مشورت و صلاح انديشي يكديگر انجام مي دهندو صاحب نظرات آنها به مشورت مي نشينند ، كمتر گرفتار لغزش مي شوند.
ماموستا عبدالرحمن خليفه زاده با اشاره به معايب استبداد راي به ويژه در بين اعضاي شوراها ، تصريح كرد : افرادي گرفتار استبداد راي هستندو خود را بي نياز از افكار ديگران مي دانند هر چند از نظر فكري فوق العاده باشند غالباً گرفتار اشتباهات خطرناك و دردناكي مي شوند .

به عقيده كارشناسان ، شوراها   مي توانند با افزايش حجم فعاليت ها ضمن گذشتن از چالش ها و ايستادگي در مقابل تخريب كننده ها‌، جايگاه واقعي خود را شناخته و آن را براي مردم نيز بشناسانند و دررابطه با ساختارنظارت عادلانه و پويا براي مديريت شهري بيش از پيش تلاش كنند.

چرا كه شوراي قوي مانع از دخالت ساير نهادها بويژه دولت در امور شهري مي شود . البته درپيش گرفتن سياست تقابل در رابطه با دولت نيز منفعتي جز عقب ماندگي دركارها‌،‌چند دستگي و اختلاف ندارد و در اين بين مردم هستند كه متضرران واقعي خواهند بود.

اسکندر خنجری

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 3903
دیدگاه خود را به ما بگویید.