تاریخ انتشار :دوشنبه 7 می 12.::. ساعت : 11:17 ق.ظ

   482 بازدید

shahrdari urmie1

 حاشيه هاي نشست خبري اعضاي شوراي شهراروميه

نشست خبري شوراي شهر اروميه به مناسبت روز شورا در حالي در محل اين شورا در خيابان شهيد بهشتي برگزار شد كه موضوع اخراج كارگران شهرداري درسال گذشته بيشتر وقت جلسه را به خود اختصاص داد به نحوي كه هر 5 عضو شوراي شهر كه در جلسه حاضر بودن در خصوص اخراج يا همان تعديل نيرو به ايراد سخن پرداختند.

بودجه 321 ميليارد توماني شهرداري و سازمانهاي تابعه

   پرويز جليلي رئيس شوراي اسلامي شهر اروميه دراين نشست خبري بودجه سال جاري شهرداري و سازمانهاي وابسته را 321 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: از اين ميزان ، 285 ميليارد متعلق به شهرداري اروميه و مناطق چهارگانه آن مي باشد.

 وي توجه به حمل ونقل درون شهري ، مسائل ترافيكي ، احداث خطوط BRT ،مبلمان شهري و نيز اتمام طرحهاي نيمه تمام را اولويت هاي سال جاري شوراي شهر و شهرداري اروميه دانست.

  جليلي در خصوص معضل چاله چوله هاي شهر نيز گفت: با توجه به سرماي هوا و بارندگي هايي كه در اواخر سال گذشته و اوايل امسال شاهد بوديم ، ترميم اين چاله چوله ها به تاخير افتاد و در حال حاضر نيز اكيپ هاي آسفالت آماده شده اند تابه محض مساعد شدن آب و هوا ترميم و لكه گيري 4 حوزه شهر را آغاز كنند.

 رئيس شوراي شهر اروميه در ادامه در پاسخ به پرسش اكثر خبرنگاران حاضردر جلسه دررابطه با اخراج كارگران به دستور شهردار اروميه نيز اظهار كرد: قبول داريم كه شهردار برخي كارها از جمله تعديل نيرو را بدون مشورت و هماهنگي با شورا انجام داده است و يكي از نمونه هاي آن ،‌دستور ايشان براي اخراج تعدادي از نيروهاي قراردادي شهرداري درروزهاي پاياني سال 90 بود كه به محض اطلاع از اين ماجرا‌، شوراي شهر ضمن جلوگيري از اين اقدام درآن برهه از سال ، اين اقدام را مغاير با مصوبات شورا در رابطه با عدم تعديل نيرو دانست.

 جليلي در پاسخ به اين پرسش يكي ازخبرنگاران كه نقش شورا را در برخورد با اقدامات غيرقانوني شهردار چيست؛توضيح داد: در پاره اي از مسائل شهردار احتياجي به نظر خواهي از شورا ندارد ولي در مسائلي كه شورا مصوب نموده،مگر شهردار مي تواند به حرف شورا گوش ندهد! او موظف است تا اجرا كند .ودر حال حاضر نيز بايد بگويم كه مردم خاطرجمع باشندچرا كه ما به شدت پيگير موضوع اخراج نيروهاي اخراجي هستيم.

 وي افزود:كميته اي در معاونت عمراني استانداري در رابطه با يكپارچه سازي استخدام ها تشكيل يافته و اعضاي شوراي شهر نيز با حضور در اين جلسات پيگير حق و حقوق نيروهاي اخراجي گذشته هستند.

   اشتباهات گذشته را تكرار نكنيم

   عادل فتاحي ،رئيس كميسيون عمران و خدمات شهري شوراي شهراروميه نيز در اين نشست با انتقاد از اقدام خودسرانه شهردار دررابطه با ناديده گرفتن تفاهم نامه شهرداري با شركت هاي خدمات رسان براي ترميم و مرمت حفاري و نيز اخراج نيروهاي عمراني و ازآن طرف درگير شدن مردم با معضلي به نام چاله چوله ها ،گفت: متاسفانه در شهريور سال 90 ، شهردار اروميه در اقدامي كه ناشي از بي تدبيري وي بود تفاهم نامه اي را كه در آن شركت هاي خدمات رسان ملزم به ترميم حفاري هاي خودشان بودند را لغو و خود متعهد به انجام آنها شده بود. و تا شوراي شهر از موضوع مطلع شد فصل بارندگي فرار رسيد وعملاً مردم 8 ماه را درگير چاله چوله هاي شهري شدند.

  وي همچنين با انتقاداز شركت هاي خدمات رسان در عدم ترميم محل حفاري ها ، اظهاركرد : در حال حاضر شركت هاي خدمات رسان بيش از 38 كيلومتر در سطح شهر اروميه حفاري انجام داده اند و در اكثر مواقع يا ترميم را انجام نمي دهند ويا دير اقدام به اين كار مي كنند لذا شوراي شهر درسال جاري ضمن اينكه به سختي مجوز حفاري خواهد داد در صورتي نيز كه شركت هاي خدمات رسان 15 روز پس از موعد مقرر شده نيز ترميم را انجام ندهند ، 15 درصد مازاد بر قيمت كارشناسي جريمه مي شوند.

 فتاحي در ادامه بار ديگر از شهردار اروميه در رابطه با برهم زدن استقرار مناطق انتقاد نمود و قول داد كه ظرف يك ماه آينده تمام حفاري هاي سطح شهر ترميم شوندالبته اين در صورتي است كه حفاري جديد انجام نپذيرد.

 رئيس كميسيون عمران شوراي شهر در پاسخ به اين پرسش يكي از خبرنگاران كه مردم چه موقع شاهد به بهره برداري رسيدن كامل پروژه پل قويون عليرغم صرف هزينه ها و زمان مازاد بر پيش بيني شده خواهند بود نيز گفت : بنابر آنچه كه امروز شاهد وضعيت پروژه هستيم ،كميسيون عمراني هيچ قولي نمي دهد كه چه زماني به افتتاح كامل مي رسد .اما بايد پذيرفت كه مشكلات بوجود آمده در آزاد سازي و مطالعات پروژه كه به درستي انجام نگرفته بودند و نيز موضوع جابجايي تاسيسات و كمبود منابع مالي باعث آن شده تا پروژه مطابق با برنامه زمان بندي شده به بهره برداري نرسد.

 عادل فتاحي افزود: رويكردي كه شوراي شهر پس از تجربه ناموفقي چون پل قويون در پيش گرفته‌،دقت در اجراي پروژه هاست به نحوي كه تا مطالعات آزاد سازي كامل انجام نگيرد پروژه اي شروع نمي شود به نحوي كه اگر 2 سال است قول آغاز تقاطع مدرس داده مي شود اما جابجائي كلانتري 14 و نيز موسسه قوامين باعث شده تا اين پروژه  آغاز نشود وگرنه در صورت فراهم شدن شرايط اين پروژه ظرف مدت زمان 8  ماه به اتمام خواهد رسيد.

   سال اتمام پروژه هاي نيمه تمام فرهنگي

    لطيفه مبين ، رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر نيز در اين نشست خبري ،سال جاري را سال اتمام پروژه هاي نيمه تمام فرهنگي از جمله فرهنگسراي قرآن و عترت دانست و گفت: همچنين 4 پارك كه در آنها فرهنگسرا احداث شده و مي شود نيز در دستور كار قرار دارد.

 وي يكي از مطالبات جدي شوراها را بحث مديريت واحد شهري جهت برطرف شدن بسياري از اختلافات در مديريت شهري دانست و افزود: اميدواريم نمايندگان مجلس بسترها و برنامه هاي مديريت شهري را فراهم سازند چرا كه روز به روز به وجود اين مديريت احساس نياز مي شود .

   تجمع هاي اعتراض آميز كارگران قابل قبول نيست

 رسول اصغرزاده منشي شوراي شهر اروميه نيز در اين نشست خبري ، شهرداري را بازوي اجرايي مصوبات شوراي شهر و شورا را ناظر بر عملكرد اين نهاد عنوان كرد وگفت : شوراي شهر در حد مقدورات خود از ابزارهايي چون تذكر در رابطه با پاره اي اقدامات استفاده مي كند.

 وي با اشاره به اينكه تعدادكارگران تعديل يافته در مقايسه با نيروهاي شاغل درحدي نيست كه بدين حد به آن پرداخته شود ،افزود: شورا در رابطه با اخراج نيروها ازابزارهاي نظارتي بهره مي گيرد و ما نيز تجمع هاي اعتراض آميز كارگران مقابل ساختمان استانداري ، شهرداري و شوراي شهر برايمان قابل قبول نيست و معتقديم كه بازتاب اجتماعي خوبي ندارد لذا ما نيز نسبت به اين تجمعات دغدغه اجتماعي داريم و درصددآن هستيم تا اين مشكل اخراج نيروها را برطرف سازيم.

 اصغرزاده دررابطه با تعداد جلسات برگزار شده شوراي اروميه در 5 سال گذشته اظهار كرد: در 5 سال گذشته در مجموع 1442 جلسه شورا و3 كميسيون بودجه وحقوقي عمراني و فرهنگي برگزار شد كه به تفكيك 684 جلسه آن به جلسات عادي و فوق العاده خود شورا مربوط  مي شود.

   سياه نمايي برخي رسانه ها !

   نائب رئيس شوراي اسلامي شهر اروميه نيز در سخناني گفت: اظهارات اعلام شده درابطه با وضعيت پروژه پل قويون در تضاد با گفته هاي من است چرا كه كميسيون برنامه ريزي و بودجه مكلف شده تا مراحل نهايي تا فاز دوم پروژه را برنامه ريزي كند.

 محمد حضرت پور افزود: از مشكلات عدم پيشرفت پروژه ،همكاري نكردن شركت هاي خدمات رسان وعدم كارايي مناسب پيمانكار است كه بنا بر تعهدات اخذ شده از پيمانكار دور ميدان و رمپ هاي پروژه در 6 ماهه اول سال 91 به اتمام برسد وكل پروژه نيز تا پايان 6 ماهه اول سال 92 به بهره برداري مي رسد.
وي با اشاره به اينكه 32 ميليارد تومان بابت آزادسازي پروژه هزينه شده است ، اعتبارموردنياز براي اتمام پروژه را نيز حدود 30 ميليارد تومان برآورد كرد و گفت: در رابطه با تامين منابع مالي پروژه مشكل خاصي وجود ندارد.

  حضرت پور با انتقاد از برخي رسانه ها كه به زعم وي اقدام به سياه نمايي در رابطه با پروژه پل قويون مي كنند‌، گفت: مشكلي كه تا بحال به صورت جدي از سوي رسانه ها به آن پرداخته نشده ، موضوع عدم همكاري شركت هاي خدمات سان است . به عنوان نمونه يكسال است كه تاسيسات آب،گاز و برق بلوار باهنر  جابجا نشده است ،در صورتي كه اگر اين كار صورت مي گرفت در روند پيشرفت پروژه بسيارموثر بود. وي تصريح كرد : از رسانه ها انتظار مي رود از مديران شركت هاي خدمات رسان دررابطه با اين تعلل سئوال كنند.

  حاشيه هاي نشست خبري اعضاي شوراي شهراروميه ؛

– طبق روال گذشته همه اعضاي شوراي شهر در نشست خبري حاضر نشده بودند.- رسول اصغرزاده و محمدحضرت پور هر كدام به ترتيب با 35 و75 دقيقه تاخير در نشست خبري حاضر شدند.
– حضرت پور عليرغم اينكه ديرتر از ساير اعضا در جلسه حاضر شده بود اما پس از 25 دقيقه به عنوان نخستين نفر با كسب اجازه از پرويز جليلي نشست را ترك كرد.
– يكي ديگر از حاشيه هاي جالب اين نشست روشن شدن تاخيرهاي پياپي اصغرزاده در جلسات مختلف بود ،  به نحوي كه وي در آخرين جلسه شوراي برنامه ريزي استان قبل ازاتمام جلسه را به قصد شركت در كميته بررسي اخراج كارگران در محل شوراي شهر ترك كرده كه با تاخير رسيده بود. درنشست خبري اين هفته نيز با 35 دقيقه حاضر شده بود ودليل آن را نيز تاخير در مراسم قبل از نشست عنوان كرد.
– تناقضات گفتاري در خصوص پل قويون در صحبت هاي فتاحي و حضرت پور مشهود بود ، به نحوي كه فتاحي از اعلام زمان بهره برداري كامل پل قويون خودداري ، اما حضرت پور آن را 6 ماهه نخست سال آينده عنوان كرد.
– در يكي دو مقطع از زمان نشست خبري ، بگو مگويي ما بين اصغرزاده و تعدادي از خبرنگاران دررابطه با اخراج كارگران بوجود آمد.
– عليرغم اينكه جليلي در همان اوايل نشست از مبين خواست تا با خبرنگاران سلام عليك كند ، اما موضوع چالش برانگيز اخراج كارگران باعث شد تا سلام و احوال پرسي مبين بعد از50 دقيقه از شروع جلسه ميسر  شود.
– درابتداي نشست پرويز جليلي جهت ارائه آمار و ارقام شفاف در رابطه با عملكرد سازمان پسماند دستور داد تا بخشايشي مدير عامل اين نهاد در نشست خبري حاضر شود اما اين امكان درپايان نشست خبري فراهم شد وبه سئوال خبرنگار كوشا پاسخ داد.
– اولين نشست خبري شوراي شهر اروميه بيش از 2 ساعت به طول انجاميد.

عبدالسلام معروفی /کوشا

Print Friendly
کدخبر : 3698
دیدگاه خود را به ما بگویید.