تاریخ انتشار :پنجشنبه 7 آگوست 14.::. ساعت : 7:00 ب.ظ

   316 بازدید

81108405-5602605

 متداول ترين و جد يترين مصدوميت ها، ضربه هاي وارده به قسمت پيشاني و جلوي سر سرنشينان بدون استفاده از كمربند ايمني مي باشد و متعاقب آن با توجه به ميزان اهميت، ضربه به قفسه سينه و شكم ميباشد.

جوان پرس / سرهنگ عباس فرماني : مصدوميت هاي سوانح ترافيکي راه مسئله و معضل اصلي سلامت عمومي است، و يكي از دلايل مصدوميت و مرگ و مير در سرتاسر جهان به حساب مي آيد.

تقريباً يك ميليون ودويست هزار نفر در سراسر جهان در حوادث و تصادفات جاد هاي كشته مي شوند و بيش از 50 ميليون نفر دچار مصدوميت ميشوند. حدود 95 درصد از مصدوميت ها و مرگ و مير ناشي از حوادث رانندگي در كشورهايي با سطح درآمد پايين و متوسط مانند آفريقا، آسيا، آمريكاي لاتين، اروپاي شرقي و كشورهاي حوزه درياي كاراييب مي باشد. اگرچه روند كنوني مرگ و مير حمل و نقل راه در جهان 20 ، 30 سال گذشته نشان از افزايش كلي دارد، اما شرايط و وضعيت ميان مناطق جهان به طور قابل ملاحظه اي تفاوت دارد. در كشورهايي با درآمد بالا مانند آمريكاي شمالي، اروپاي غربي و ژاپن، مرگ و مير حوادث جاده اي بين سالهاي 1980 تا 2000 تقريباً 20 درصد كاهش داشته است. در مقابل، در خلال همان دوره، مرگ و مير در كشورهاي با درآمد پايين و متوسط بين 50 الي 100 درصد افزايش داشته است. اطلاعات حاكي از آن است كه اگر اين روند ادامه يابد تا سال 2020 مرگ و مير در كشورهايي با درآمد پايين و متوسط تا 83 درصد افزايش و در كشورهاي با سطح درآمد بالا تا 27 درصد افزايشخواهد داشت. با اين اطلاعات افزايش 67 درصد مرگ و مير تا سال 2020 در كل دنيا تخمين زده مي شود. با توجه به اينكه كاربران راه تحت تأثير مصدوميت هاي حمل ونقل راه هستند، اين تأثير ميان كشورها نيز متفاوت است.

براي سرنشينان بدون محافظ و لوازم ايمني در تصادف سه نوع برخورد رخ مي دهد. اولين برخورد، تصادف وسيله نقليه با شيء ديگر است. مثلاً با وسيله نقليه يا با يك شيء ساكن (درخت، تابلو راهنما، چاله، حفره) يا برخورد با يك انسان يا حيوان. دومين ضربه، برخورد سرنشين بدون كمربند ايمني با لوازم داخلي وسيله نقليه است مثلاً قفسه سينه راننده به فرمان خودرو يا سر راننده به شيشه جلوي خودرو برخورد مي نمايد؛ و سومين ضربه، برخورد اندام دروني بدن به ديواره قفسه سينه يا اسكلت و استخوا نبندي بدن مي باشد. دومين نوع ضربه عامل بيشترين مصدومي تها مي باشد كه با استفاده از كمربند ايمني و صندلي ايمني كودك به طور چشمگيري كاهش مي يابد.

متداول ترين و جد يترين مصدوميت ها، ضربه هاي وارده به قسمت پيشاني و جلوي سر سرنشينان بدون استفاده از كمربند ايمني مي باشد و متعاقب آن با توجه به ميزان اهميت، ضربه به قفسه سينه و شكم ميباشد. در ميان مصدومي تهاي معلول كننده و ناتوان ساز مصدوميت هاي پا و گردن بيشتر شايع هستند.

عدم استفاده از كمربند ايمني عامل اصلي در مرگ و مير جاده اي و مصدوميت هاي سرنشينان وسيله نقليه مي باشد. مسافراني كه كمربند ايمني خودشان را نميبندند و دچار تصادف از روبرو و جلو مي شوند، احتمالاً دچار مصدوميت سر خواهند شد. هر چند بزرگترين نگراني مصدوميت است اما نگراني بيشتري درباره آسيب و صدمه انسان به علت عدم بستن كمربند ايمني وجود دارد. خسارت مالي ناشي از افزايش مرگ و مير و شدت مصدوميت ها مي تواند تأثير اساسي و مهم روي مسائل مالي و دارويي دولت و ملّت هر كشور داشته باشد، كه براي به دست آوردن منابع مورد نياز در ارتباط با عواقب بعدي مربوط به قربانيان تصادف و خانواده هايشان هزينه ميگردد.

نوزادان و كودكان به يك سيستم محافظتي كه منطبق با قد و وزن آن ها باشد نياز دارند كه بتواند قابل تطبيق با مراحل مختلف رشد كودكان باشد. سه قسمت از كمربند و قسمت اريب و مورب كه براي بزرگسالان مورد استفاده قرار مي گيرد، در كودكان با قد و وزن متفاوت و بخش هاي مربوط متفاوت با بدن كودكان به طور اريب و مورب نمي توان مورد استفاده قرار داد. براي مثال با قسمت كوچكتر، شكم كودك با لگن خاصره و قفسه سينه پوشانده مي شود، در حالي كه دنده هاي كودك نسبت به دنده هاي بزرگسالان احتمال دارد خم شود تا اينكه بشكند. در نتيجه، انرژي حاصل از برخورد و تصادف به قلب و شش ها منتقل مي گردد. غالباًً سه نقطه از كمربند و كمربند مورب ممكن است منجر به مصدوميتهاي شكمي در ميان كودكان گردد؛ و در جلوگيري از پرت شدن و مصدوميت آن ها مؤثر نخواهد بود. سيستمهاي محافظ كودك به طور خاص براي محافظت نوزادان و كودكان از مصدوميت درهنگام تصادف يا توقف ناگهاني طراحي مي شوند كه به وسيله آن تكان خوردن و حركتشان دور از ساختمان داخلي خودرو بوده و فشارهاي ناشي از تصادف را روي مقاوم ترين قسمت هاي بدن پخش مينمايدكه با حداقل صدمه و آسيب به بافت نرم بدن همراه است. صندلي ايمني كودك در كاهش مصدوميت هايي كه مي توانند درحوادث بدون تصادف مثل توقف ناگهاني، انحراف در زمان مانور و يا در زمان باز بودن درب خودرو به هنگام حركت، مؤثر باشد.

تاثير و كارايي كمربند ايمني

حركت كردن مسافران صندلي عقب ميتواند روي مصدوميت هاي خودشان و سرنشينان جلوي خودرو اثر بگذارد. مسافر صندلي عقب بدون كمربند ايمني يا صندلي ايمني كودك نسبت به ديگر اشخاص در معرض تهديد جدي برخورد با لوازم محافظتي روبرويش، قرار دارد. بنابراين استفاده از كمربند ايمني توسط مسافران صندلي عقب هم احتمال مصدوميت را براي خودشان و هم براي رانندگان و مسافران صندلي جلو كاهش ميدهد.

هزينه حفظ جان انسان ها با استفاده از كمربند ايمني

بين سالهاي 1957 – 2000 ، ايالات متحده، 588 ميليارد دلار با استفاده از كمربند ايمني صرفه جويي نمود. صرفه جويي ساليانه از زمان استفاده سرنشينان خودرو از كمربند ايمني به طور چشمگيري افزايش يافته است. براي مثال، صرفه جويي اقتصادي ساليانه در اثر استفاده از كمربند ايمني در سال 1975 ، 5/ 1 ميليارد دلار بود. تا سال 2000 اين ميزان به 9/ 49 ميليارد دلار افزايش يافته بود. به هرحال مرگ و مصدوميت حوادث راه به دليل عدم استفاده از كمربند ايمني هنوز هم براي آمريكا ساليانه در بخش سلامت و پزشكي، خسارت و از دست رفتن منابع توليد و ديگر هزينه هاي مصدوميت هاي مرتبط تا 26 ميليارد دلار هزينه در بردارد.

* رئيس پليس راه استان آذربايجان غربي

Print Friendly
کدخبر : 43999
دیدگاه خود را به ما بگویید.