تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱ آبان ۹۲.::. ساعت : ۹:۳۰ ب.ظ

   611 بازدید

 به نظر مي رسد وقت آن رسيده جامعه و بخصوص زوجين خواهان فرزند نگاهي منصفانه تر به اين بخش از كودكان بد سرپرست داشته باشند و راهكار سرپرستي امين موقت را نيز پيگير باشند و با اين تفكر كه روزي اين بچه از كنارمان خواهد رفت آغوش گرم خانواده و مهر پدر و مادري را از اين كودكان دريغ نسازند.

  جوان پرس / اسكندر خنجري : هرچقدر كه اين روزها ماده 27 قانون حمايت از كودكان بي سرپرست و بد سرپرست خبرساز شده در آن سو نبود آگاهي كافي در رابطه با قوانين واگذاري كودكان به متقاضيان سرپرستي در بين مردم موضوعي است كه سهم بسزايي در تعيين آينده كودكان دارد. و به جرات مي توان گفت بخش اعظمي از دلايل افزايش ماندگاري كودكان بي سرپرست و بد سرپرست در مراكز بهزيستي عدم اطلاع مردم از  شرايط سرپرستي است. اگرچه نمي توان ماده 27 را ناديده گرفت اما بايد پذيرفت بيش از حساسيت موجود بر اين ماده عدم آگاهي و اطلاع عمومي از شرايط فرزندخواندگي است موضوعي كه منجر به اين شده تا كودكان بسياري زمان طلايي براي فرزندخواندگي را از دست بدهند و ديگر كسي راغب به سرپرستي آنان چه به شكل دائم و چه امين موقت نباشد.

http://mawtani.al-shorfa.com/shared/images/2012/03/27/iraq-orphans-story-650_416.jpg

بسياري بر اين باورند كه تسهيل در شرايط فرزندخواندگي موجب مي شود تا هم تعداد كودكان باقيمانده در مراكز نگهدار ي از كودكان بي سرپرست كمتر شود و هم ديگر بازارهاي مخفي تجارت كودك از بين خواهد رفت.  با وجود مخالفان حقوق کودکان و کارشناسان سرانجام لايحه حمايت از کودکان “بي سرپرست و بدسرپرست” با ماده جنجالي 27 که در آن اجازه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده داده مي شود تصويب شد. لايحه اوليه حمايت از کودکان بي سرپرست و بدسرپرست در تاريخ هفدهم اسفند سال 87 به مجلس ارائه شده که آن موقع در ماده 24 آمده بود که ازدواج سرپرست با کودک يا کسي که تحت نظارت اوست منوط به اجازه دادگاه خانواده با اخذ نظر کارشناسي مجاز است. در مجلس نهم با نظرمرکز پژوهش هاي مجلس و کارشناسان با توجه به اينکه تصريح به امکان ازدواج سرپرست با کودک يا نوجوان که موارد آن بسيار نادر است و با اخلاق عمومي سازگار نيست حذف اين ماده پيشنهاد شد.

 

 اين موضوع که به ماده 27 معروف شد مخالفان بيشماري داشت و با وجوديکه شرع امکان آن را مي داد اما از نظر عرف مشکل ساز مي شود.البته آنگونه كه حسن کيا، حقوقدان به خبرآنلاين مي گويد تا کنون 3 مورد از اين ازدواج ها گزارش شده است اما مشکل   ازدواج هايي است که ممکن است به صورت غير رسمي باشد.

 

 نظام رسيدگي به كودكان بي سرپرست در ايران شكل منظمي ندارد. تا يك قرن قبل هر كودكي كه پدر و مادر نداشت به شكلي در عشيره،روستا يا محله پذيرفته مي شد و از حمايت اجتماعي سنتي برخوردار بود. او اگر چه هميشه با برچسب يتيم شناخته مي شد ولي پيوستگي هايي با افراد اطرافش داشت كه باعث مي شد در جامعه تنها نماند. ديگران نيز اين وظيفه اجتماعي را در خود حس مي كردند كه كودك يتيم را از خود نرانند. با تغيير جامعه اين فرهنگ هم از ميان رفت و اكنون نهادهايي بايد اين كار را انجام دهند؛ نهادهايي كه بايد جايگاه قانوني تعريف شده و ابزارهايي براي اعمال آن داشته باشند. كودكان تا وقتي كه به سرپرستي سپرده نشوند نمي توانند از تمام مزاياي هويتي استفاده كنند. كودك نياز به هويت مشخص مانند نام پدر و مادر دارد تا از مزايايي مانند بيمه تامين اجتماعي برخوردار شود. راه حل قبلي اين بود كه با توافق بهزيستي و تامين اجتماعي و مصوبه شوراي الي بيمه اشخاص فاقد هويت مانند كودكان بي سرپرست، سالمندان و معلولان جسمي و دهني از پوشش بيمه برخوردار مي شدند اما اين توافق لغو شده است و تنها راه دريافت خدمات براي اين كودكان تعيين پدر و مادر مستعار براي آنهاست اما اگر در آينده كسي متقاضي سرپرستي اينگونه كودكان باشد، چگونه بايد او را متقاعد كرد كه نام هاي قرار گرفته در شناسنامه اين كودك واقعي نيستند. در واقع  مي توان گفت اين يكي از خلاهاي قانوني موجود است.

 

 از موضوع سپردن سرپرستي كودكان به دختران مجرد بالاي 30 سال كه از شرايط قانوني برخرودار مي باشند بگذريم مي بايست گفت كه تعداد زوج هايي كه متقاضي دريافت كودك هستند بيشتر از كودكان واجد شرايط واگذاري است؛ به شكلي كه ميانگين اين نسبت بر اساس آمارهاي بهزيستي به حدود 7 مي رسد. بچه هايي كه بر اساس قوانين بهزيستي شرايط واگذاري را داشته باشند به سرعت به متقاضيان سپرده مي شوند ولي با ورود بچه هاي جديد جمعيت شيرخوارگاه ها ثابت مي ماند. در اين بين بچه هاي بي سرپرست بخت بيشتري به نسبت بچه هاي بد سرپرست دارند زيرا خانواده ها از قبول كردن كودكي كه ممكن است پدر يا مادر دردسر سازي داشته باشد ودر آينده به سراغ او بيايد پرهيز مي كنند بنابراين اين بچه هاي بد سرپرست مدت بيشتري در مراكز نگهداري خواهند ماند و به نوعي فرصت طلايي براي فرزندخوانده شدن را از دست مي دهند.  به نظر مي رسد وقت آن رسيده جامعه و بخصوص زوجين خواهان فرزند نگاهي منصفانه تر به اين بخش از كودكان بد سرپرست داشته باشند و راهكار سرپرستي امين موقت را نيز پيگير باشند و با اين تفكر كه روزي اين بچه از كنارمان خواهد رفت آغوش گرم خانواده و مهر پدر و مادري را از اين كودكان دريغ نسازند.

 

 معاون امور اجتماعي بهزيستي آذربايجان غربي درگفتگو با كوشا وجوان پرس با اشاره به اينكه در حال حاضر 60 كودك در مركز شيرخوارگاه نگهداري مي شوند گفت: يك مركز شيرخوار گاه و 13 خانه نگهداري از كودكان بد سرپرست و بي سرپرت در استان تحت نظارت بهزيستي فعاليت دارند.دكتر زرين تاج عليزادگان افزود: سال گذشته 21 كودك و در شش ماهه نخست امسال نيز 20 كودك به فرزندخواندگي داده شدند.

 

وي با اشاره به اينكه خانواده هاي متقاضي سرپرستي كودكان مي بايست طرح امين موقت را نيز مسيري ساده تر و آسانتر براي رسيدن به آرزوي فرزند داشتن بپندارند ادامه داد: بعداز واگذاري كودكان به شكل امين موقت آنها به مدت سه سال مورد پيگيري بهزيستي قرار مي گيرند.عليزادگان هدف از اجراي طرح امين موقت را اجتناب از اقامت طولاني مدت كودكان در خانه هاي كودكان و  نوجوانان دانست و اظهار كرد: اميدواريم طرح امين موقت با اطلاع رساني بيشتر مواجه شود تا خانواده هاي داوطلب سرپرستي از زواياي مختلف اين طرح اطلاع يابند.

   رئيس سازمان بهزيستي کشور نيز از تاييد نهايي لايحه حمايت از کودکان بي‌سرپرست و بدسرپرست توسط شوراي نگهبان خبر داد و گفت: اين لايحه پس از تاييد نهايي در شوراي نگهبان از طرف رئيس مجلس شوراي اسلامي به دولت ابلاغ شده است.  دكتر همايون هاشمي، با اشاره به اينکه پس از ابلاغ قانون حمايت از کودکان بي‌سرپرست و بدسرپرست توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي، دولت نيز قانون را براي اجرا به سازمان بهزيستي ابلاغ خواهد کرد،‌ گفت: بزودي اين قانون به مرحله اجرا در خواهد آمد. وي افزود: بر اساس قانون حمايت از کودکان بي‌سرپرست و بدسرپرست بسياري از مشکلات مربوط به اين کودکان برطرف خواهد شد و نيز بسياري از مسائل مرتبط با فرزندخواندگي و طرح “امين موقت” بهبود خواهد يافت و سازمان بهزيستي بر اين اساس بايد در ارتباط با سرپرستي دائم و موقت کودکان به خانواده‌هاي متقاضي اقدام کند.

 

   رئيس سازمان بهزيستي درباره تبصره ماده 27 قانون حمايت از کودکان بي‌سرپرست و بدسرپرست نيز اظهار کرد: در خصوص اين ماده که محل اشکال بود هنوز درب‌هاي ويرايش و اصلاح تبصره ماده 27 وجود دارد و مي‌توانيم در اين زمينه از اظهار نظر کارشناسان استفاده کرده و به انتقادات و نقطه نظرات توجه کنيم. وي با بيان اينکه ماهيت قسمت دوم تبصره ماده 27 قانون حمايت از کودکان بي‌سرپرست و بدسرپرست بر ممنوعيت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده تاکيد دارد،‌ گفت: امکان بازبيني، ويرايش و تغيير احتمالي در تبصره اين ماده وجود دارد و مي‌توانيم با بررسي نظرات کارشناسي و از طرف دولت در خصوص برطرف کردن و حل مشکل برآييم.

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 25393
۴ دیدگاه

  1. Excellent tips! I’m going to want to listen to more from your enterprise

  2. nitendo 3 ds گفت:

    I’ve a community undertaking as effectively as Bing has 4 numerous entries for it, all of which have a tendency to be mistaken. How do I create the proper itemizing and remove other folks? Google does not display anywhere guidelines on the very best way to try this, that i can tell.

  3. Good, swift piece that carries it is personal temper around with it. That is great. Dropping Chandler like that and not subsequent up? Not so very good. Can make men and women feel about artwork and the actual existence reflected there

  4. This is one awesome blog article.Really thank you! Fantastic.

دیدگاه خود را به ما بگویید.