تاریخ انتشار :چهارشنبه ۸ آبان ۹۲.::. ساعت : ۲:۳۰ ب.ظ

   242 بازدید

 بخت آذربايجان غربي همواره با مسائل سياسي و آمد و شدهاي سياسيون گره  كور خورده !

  جوان پرس / شادي غلامي : بعد از انتخاب هيئت دولت آنچه که در سطوح مياني کشور يعني استانها مورد رصد و انتظار مردم و صاحبنظران است انتخاب استانداران و به تبع آن روساي دستگاههاي اجرايي باتوجه به فضاي حاکم بر جامعه است. با توجه به موقعيت استراتژيکي آذربايجان غربي و با مروري بر استانداران منتخب بعد از سه دهه اکثرا خارج از منابع انساني استان بوده اند.  اما زماني که تلاش براي توسعه همه جانبه استان وعنايت به حق مردم ولايي آذربايجان غربي در اولويت اول قرارمي گيرد اساسي ترين مسئله انتخاب فردي آشنا و آگاه به وضعيت و موقعيت استان است .

گزينش استاندار جديد شيريني اين روزهاي مردم

بخت آذربايجان غربي همواره با مسائل سياسي و آمد و شدهاي سياسيون گره  كور خورده و انگار هر چند موقع يكبار بايد نقلي با طعم عزل و نصب هاي سياسي بر كام مردم و مسئولين اين استان شيرين آيد و گاه چون تبليغات زود هنگام نمايندگان شوراهاي شهر سهل پنداشته شود و گاه مثل انتصاب استاندار جديد آنقدر سخت گرفته شود كه هم ذهن تك تك اهالي اين خطه درگير آن گردد و هم صاحبان قلم را به قلم زني هاي شديد و محكم وادار سازد.خداحافظي با استاندار پيشين و عرض سلام بر استاندار جديد آذربايجان غربي موضوعي است كه اين روزها داغ داغ است و شدت دماي اين بحث بالاتر از آنست كه دماسنج عقلا توان سنجش آن را داشته باشد. گمان مي رود كه چاره مشكلات و مسائل اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي و حتي سياسي استان كه اين روزها شبيه به توپ هزار تكه ايست پاس داده از شخصي به شخص ديگر است تا اينكه سوت پايان به صدا در آيد و از بازيكنان دوندگي هاي ظاهري بماند و توپ نماد موفقيت آنان باشد.

از طرفي هم گمانه زني هاي و حاشيه پردازي هاي  بي پايه و اساس و داغ كردن بيش از حد تنور مسائل سياسي خبر از سازش هاي غيراصولي افرادي مي دهد كه مي توانند يا سعي دارند بتوانند آينده استان را به نام شخص موردنظرشان و كام خود رقم بزنند و مهر تاييد دلسوزيشان را ضميمه تمام فعاليت هايي كنند كه در باطن و از ديد عامه سودجويي است و در ظاهر تلاش براي انتصاب استاندار جديد و سپردن سكان اين استان چند قوميتي به لايق ترين شخص.
اما از آنجايي كه بازيگران اصلي صحنه تاريك و روشن اين عزل و نصب ها خواه يا ناخواه افراد سرشناسي هستند كه از ديد خويش در هر سكانس از صحنه توان كارگرداني دارند. مقارن با آغاز چنين صحنه هايي هر كدام بازيگري انتخاب مي كنند و نام وي را علم مي كنند تا شايد به سهم خود دستي در دستگاه هاي اجرايي داشته باشند و سنگيني نفوذ و مقامشان با هيچ وزنه اي برابري نكند.با اينكه دو ماه از برقراري دولتي از جنس تدبير و اميد در ايران مي گذرد و قرار بالادستي هاي اين كشور بر انتصاب حاكمان استانها در مدت زمان كوتاهي بوده و به اين قرار با تعيين استانداران بسياري از استان هاي كشور عمل شده اما سراغي از آن در استان هاي شمال غرب كشور نيست. استان هايي كه رنگين كمان اقوام را در خود تنيده اند و به اقتضاي فرهنگ و عقايد ساكنان خويش از ارزشها و هنجارهاي تقريبا متفاوت قوميتي برخوردارند و شايد همين تفاوت هاي نا آشكار است كه توامان برخي منفعت طلبي ها شده كه چندين گزينه براي استانداري آذربايجان غربي روي ميز وزارت كشور قرار گرفته است.همين بس كه ماجراي اين انتخاب حساس و فرصتي كه براي پيشنهاد گزينه هاي مناسب به برخي داده شده است شباهت به ماجراي معلمي دارد كه براي تعيين نماينده كلاس از شاگردانش نظرخواهي كرد و آنان آنقدر درگير تفاوت هاي انتخابي خود شدند كه معلم محض تلف نشدن وقت كلاس هم كه شده بود خودش دست به انتخاب زد تا هم كلاس سرخود نماند و هم خيال خودش راحت باشد.

 گزينه هاي احتمالي  استانداري و حصر كارآمدگرايي در وادي انتخاب

گزينه هاي پيشنهادي براي استقرار  در صندلي استانداري آذربايجان غربي زياد است و بحث برانگيز. يكي مدافع حقوق مردم استان است و در اين سالها توانسته جايگاهي سياسي براي خودش تدارك ببيند و نامش را جاودانه سازد. ديگري به اندازه تمام سالهاي تحصيلش سابقه خدمت به دولت و ملت را در كارنامه خويش جاي داده و بزرگترين افتخار وي عملكرد چندين و ساله اش است.چند تن ديگر اما از اسم رو رسم آنچناني در استان برخوردار نيستند ولي نامشان در رده هاي اول گزينه هاي احتمالي استانداري قرار دارد. بقيه نيز داراي سوابق درخشان و پست هاي نه چندان مهم در استان بوده اند و اكنون گزينه اي احتمالي براي مهم ترين پست استان اند.
اكثريت اين افراد از سابقه درخشان سياسي و مدارج بالاي علمي برخوردارند و ظاهر تمام فعاليت هاي علمي و سياسي و اجتماعي آنان خبر از شايستگي هايشان براي اداره استان مي دهد. اما آنچه در وراي اين شايستگي نهفته  و لازمه رسيدن آنان به رياست استان است  لياقت كاري و درس هايي است كه با خرد و تدبير خود در طول تمام اين سالها  بايد پس داده باشند و با تمام ظريفيت و توان هاي اقتصادي و ويژگي هاي فرهنگي و شرايط اجتماعي مردمان استان آشنا باشند.پيشنهاد استاندار جديد از جانب تمام گروه ها و افراد سياسي استان امر شگرفي نيست اما افسوس كه بيش از برنامه هاي كاري و برنامه ريزي هاي كلان گزينه هاي پيشنهادي به شخصيت فردي آنان توجه مي شود و هركس يار ديرين و معشوقه پيشين خود را لايق بالاترين سمت استاني  مي داند. كه اين  يعني حصر مطلق كارآمدگرايي در وادي انتخاب استاندار جديد از جانب افراد سياسي و سرشناس استان.

 مردم خواستار انتصاب باتدبيرترين استاندار از دولت تدبير و اميد هستند

معناي هر پست و مقام و موقعيتي با حضور مردماني است كه در سطح جامعه زندگي مي كنند و تمام اين پست هاي اداري و ادارات در جهت رفع مشكلات و نيازهاي آنان است. پس نظر و اتنظارات تمام مردم استان از هر قشر و قوميتي حرف اول را در انتخاب نمايندگان و مسئولين مي زند.گرچه روزي پاي صندوق هاي راي رفته و نماينده اي برگزيده اند تا امروز خبر از نظر و صلاحيت آنان دهد ولي…
محمدي كارشناس آموزش ابتدايي و معاون يكي از مدارس در خصوص معيار هاي اتنخاب استاندار اظهار كزد: فردي كه به عنوان استاندار انتخاب      مي شود بايد از جنس مردمان همين استان باشد و از حال و روز تمام مردم آگاه بوده و وضعيت قشرهاي مختلف استان را در تمام شهرهاي آن بداند و با فرهنگ مردمانش آشنا باشد تا مناسبات و تفاوت هاي فرهنگي و مشكلات مربوط به اين موضوع را با سياست خويش  تدبير كند.
امير عليزاده پر يكي از بازاري هاي اروميه نيز در اين خصوص تصريح كرد: استاندار آذربايجان غربي بايد آشنا به موقعيت منطقه، كاردان و اقتصاد دان بوده و از جنس همين مردم باشد تا مشكلات آنان را از نزديك درك كند.وي ادامه داد: استاندار جديد بايد همزمان با پيشبرد وضعيت اقتصادي منطقه به ارزيابي عملكرد خود بپردازد و از ادامه دادن به اقداماتي كه كارايي چنداني براي بهبود وضع استان ندارد بپرهيزد و در اين امر با افراد با تجربه و كاردان مشورت داشته باشد نه اينكه فرصت ها را تبديل به منفعت طلبي هاي شخصي كند.
ساميار دانشجوي كارسناشي ارشد مهندسي نفت نيز با اشاره به برخي كاستي هاي مديران استان اذعان داشت: شرط اصلي موفقيت يك مدير استفاده از زير دستان كاردان براي آبادسازي و پيشرفت منطقه است. بنابراين انتظار مي رود كه استاندار اعتدال گراي جديد از افراد با سواد و خبره كه در استان كم نيستند به عنوان مديران استاني انتخاب كند.وي افزود: استاندار بايد شهامت انتخاب نفع عامه مردم را در مقال خودكامگي هاي برخي قدرت طلبان براي بدست آوردن منصب هاي حساس داشته باشد. دولت تدبير و اميد نماد اعتدال است و مردمي كه برگزينندگان دولت بوده اند امروز خواستار انتصاب باتدبيرترين استاندار از دولت تدبير و اميد هستند.

زماني براي هدر رفت وقت و آزمون و خطا نداريم

يكي از فعالين سياسي استان در خصوص معيار هاي انتخاب استاندار جديد اظهار داشت: کليددارآينده اين استان بايد  فعال در حوزه اقتصادي باشد و بر  شاخصه هاي اقتصادي حرکت کند و از مزيت هاي مرزي به درستي بهره جويد و اگر بتواند در راستاي فعال سازي و ظرفيت  نوار مرزي  استان و توسعه اشتغال و توليد داخل گام بردارد و بر روي ساخت امور زيربنايي حرکت کند مي تواند آينده آذربايجان غربي را رونق و تضمين بخشد و از همه مهم تر به دغدغه رهبري که حماسه اقتصادي است جامه عمل بپوشاند . وي  اذعان داشت : بي شک انتخاب استاندار اين استان برعکس بسياري از استانها بايد سخت و درشرايط خاص و بهتري باشد  و چون زماني براي هدر رفت وقت نداريم و زمان آزمون وخطا هم گذشته بايد کسي بر اين سکان بنشيند که هم امتحان خود را پس داده، هم آشنا به استان باشد و هم بدون حاشيه و صاحب تعهد و تخصص انتخاب شود.

خلاصه اينكه …

بي شک تصميم عقلاني و اصولي دولت يازدهم در بر شماري اين امر و تصميم و حرکت استاندار آينده هم بسيار حائز اهميت بوده و مي طلبد تا به دور از حاشيه ها، جوسازيها ، مسائل قوميتي ، مذهبي و بومي و غير بومي به فکر آينده اين استان باشند که هر لحظه غفلت  مساوي است با يک عمر پشيماني.
و اي كاش بالادستي ها فراموش نكنند كه بهاي انتخاب هاي نامعقولانه آنان را علاوه بر خودشان مردمان اين استان از محله هاي پايين شهر اروميه تا اهالي روستاهاي دورافتاده مي دهند و بس.

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 25603
۱۳ دیدگاه

 1. حسین زاده گفت:

  این که معتقدین و طرفداران دولت تدبیر و امید نمی توانند به همدلی و اتحاد برسند جای تاسف فراوان دارد! اما “مجاهدان روز شنبه” دیگر چرا دست از سر استان آذربایجان غربی بر نمی دارند و به انواع لطایف الحیل متوسل می شوند تا ردای برای خود بدوزند. اخلاق و اخلاق مداری یک اصل دینی مطلق است… .

 2. شهروند گفت:

  مردم استان خواستار استاندار شدن جناب آقای دکتر رضازاده هستند

 3. امیر گفت:

  آقایان نماینده شما مگه دیروز نبود که به اتفاق اعلام فرمودید که 5 گزینه دارای شرایط لازم برای استانداری آذربایجان غربی به وزارت کشور معرفی شد که هیچ کدام از آنها دارای الویت بر دیگری نیست ؟! امروز چه اتفاق عجیبی رخ داد که تصمیم تان نا کارآمد از آب درآمد ؟! آبا همه تصمیم گیری های شما اینگونه است ؟!! آیا دست رد دولت بر سینه ی یکی از آن 5 نفر معلوم الحال خورد ؟! آیا منافع مورد نظر برخی از آقایان تامین نشد .؟! شما فکر میکنید با این فرصت سوزی ها به استان خود کمک میکنید . شما به اصل تفکیک قوا اعتقاد دارید ؟ اگر دارنده بالاترین رای مستقیم مردم در بین شما دارای 300000 (سیصد هزار)رای باشد که نیست رای مستقیم مردم به رئیس جمهور محترم بیش از میلیونها رای میباشد . پس دیگه بیش از این کار را خراب نکنید اجازه دهید خواست ملت فهیم برآورده شود و با رعایت اصل قوا حق انتخاب دولت را به خودش واگذارید. باز هم کاری نکنید که آذربایجان غربی با عملکرد پر طمطراق شما همواره و در همه جا آخرین باشد .

 4. رضا قنبرلو گفت:

  مطمئناً اين ستاد مركزي آقاي رئيس جمهور بود كه مردم را به سمت حمايت از ايشان هدايت كرد و افكار عمومي را آگاهي دادند و حالا هم همين نظرات ستاد مركزي مي تواند راه گشا باشد . اميد است گزينه هاي پيشنهادي ستاد مركزي مد نظر وزير محترم كشور و رئيس جمهور باشد .

 5. اکبر گفت:

  اقای شهروند شما قیم مردم که نیستید که از طرف انها اظهارفضل می فرمایید.
  اقای قنبرلو عزیزم در استان ما ستادی نبود مردم خودجوش به این نتیجه رسیدند.

  • حسام گفت:

   با حفظ احترام به تمامی گزینه های انتخابی نمایندگان مردم شریف آذربایجان غربی اعم از آنهایی که به غیر از نمایندگان محترم و خودشان خواهانی نداشته اند و نیز آندسته ی دیگر که بواسطه ی مدیریت پی در پی ستاد انتخاباتی رئیس جمهوری سابق در دوره های گذشته و توزیع بی حساب و کتاب امکانات متعلق به بیت المال لااقل چند نفر دور و برشان را گرفته ، به عرض میرساند رای قاطع اهالی استان تنها یک پیام واضح و روشن بیشتر نداشته است. تغییر. فقط همین. یعنی آقایانی که اوضاع مملکت را اینچنین به قهقرا برده اید بدانید و آگاه باشید که مردم دیگر شما و شیوه ی مدیریت شما را نمیخواهند. دیگر علاقه ای به استشمام رایحه خدمت و مهرورزی شما و تنعم از سفره های مملو از پول نفتی که به دروغ وعده میدادید ندارند. لطف کنید و لباس مجاهدت در روز شنبه را از تن خویش کنده و برای مدتی هم که شده اجازه دهید امور به دست جریان برنده ی واقعی انتخابات مدیریت شود. دوستان عزیز که در کسوت نمایندگی مردم در مجلس را بر عهده دارن بیش از این نسبت به تصمیم موکلان خویش دهن کجی ننمایند و بپذیرند که ولی نعمتانشان که بنابر قانون حق انتخاب داشته اند معتقد به ناکارامدی جریان اصول گرایی بوده و اراده شان مبتنی بر واگذاری زمام قدرت اجرایی به جریان مقابل میباشد. فراموش نکنند که ایشان هستند که مطیع آراء ملت خواهند بود و سر تعظیم فرود خواهند آورد، نه اینکه هر روز با کارشکنی و دهن کجی به توافقات قبلی موجبات تاخیر در انتخاب استاندار را فراهم نمایند.
   بینی و بین الله دوستان تا کنون به این فکر کرده اند که پیشنهاد اسامی بزرگوارانی همچون جهانگیرزاده و اشتری و حضرت پور چه سنخیتی با نگاه سیاسی عمده ی مردم استان میتواند داشته باشد؟ آیا افرادی که در لیستهای پی در پی جناب قاضی پور معرفی میشوند همانهایی هستند که مردم استان بدنبالشان هستند؟ آقایان وکیل الدوله که روزگاری برای استقبال از احمدی نژاد و یاران رمالش دست و پا میشکستید، به دامان ملت بازگردید که اگر بازنگردید اراده ی ملت مبنی بر تغییر منتخبین این بار دامان شما را خواهد گرفت و از افتخار نمایندگی ایشان محروم خواهید شد.

 6. نادر گفت:

  این آقای اشتری در زمان انتخابات ریاست جمهوری کجا بودند که ما ندیدیم تو جبهه ی ولایتی یا جلیلی که الان میخواهند استاندار روحانی در استان باشند در ثانی مگر استاندار را دولت تعیین نمیکنه که حالا این آقایان نمایندگان استان که اتفاقا همشون نیز در جبهه ی مخالف روحانی بودند میخواهند واسه دولت روحانی استاندار قالب کنند

 7. محمد گفت:

  همه اقایانی که برای استانداری مطرح هستند ادمهای زحمتکش و بزرگی هستند.ولی حداقل هایی برای هر پستی معمولا مطرح میباشد و برای پست استانداری این حداقل همراهی و همفکری با اقای روحانی و شعارهایشان میباشد.که اصولا از نمایندگان محترم استان انتظار است بر روی گزینه هایی توافق کنند که این حداقل مد نظر باشد تا خدای ناخواسته انگ سهم خواهی و …. متصور نگردد.تا از این طریق احترام خود را به رای مردم نشان دهند.متاسفانه نمایندگان ما در این خصوص از نظر بنده ازمایش خوبی از خود نشان ندادند.البته بنده اقای اشتری را انسانی بس بزرگوار و با تقوا میدانم ولی ایکاش نمایندگان محترم ازهمان ابتدا از ایشان حمایت میکردند و اینهمه زیگزاگ نمی زدند و در دقیقه نود ایشان را ناچارا و برای بهم زدن بازی وسیله خود قرار نمیدادند.که شان اقای اشتری بالاتر از این گونه سیاسی کاری هاست.و در سرانجام کار نیز معلوم خواهد گشت که چه ظلمی در حق این انسان وارسته و پاک کردند.خدا عاقبت همه مان را به خیر کند انشاالله

 8. بابک گفت:

  پروفسور حضرت پور شما فعلا صبر نمایید اگه روحانی اومد به ارومیه مثل اونوقتا که پریده بودی رو ماشین دکتر باز هم کارت و تکرار کن شاید … خدا رو چی دید شاید جواب داد.راستی جزء محافظین بودی یا خود جوش شاید هم عشق به دکتر

 9. بابک گفت:

  یادم رفت بگم نماینده ها چه قاضی پور باشه چه هر کی به وظیفشون عمل نمی کنن کار اصلیشو نو ول کردن چسبیدن به اینکه ادم خودشو بذارن بالا سر استان. یادتون باشه این حقوق و مزایایی که میگیرین برا کاری که مردم بهتون محول کردن… اگه سستی کنین حرامتون بشه – اگه پول – زمان و منابع رو برای نظرات شخصی و حذبی خرج کنین خدا بزنه تو کمرتون…

 10. I am quite loved this weblog. Its an insightful subject matter. It assist me really significantly to remedy some difficulties. Its chance are so amazing and doing work style so fast

 11. Very informative article post.Really thank you! Will read on…

 12. сюда گفت:

  Really informative article post.Much thanks again. Fantastic.

دیدگاه خود را به ما بگویید.