نقش فضاي مجازي در رفتار انتخاباتي؛ فرصت يا تهديد | جوان پرس
تاریخ انتشار :سه شنبه 2 می 17.::. ساعت : 5:30 ب.ظ

   1124 بازدید

امروزه فضاي مجازي به عنوان پل ارتباطي براي تاثيرگذاري بر افکار عمومي به رسانه اي قابل دسترس و فراگير تبديل شده و با توجه به عضويت 53 درصدي جمعيت کشور در يکي از شبکه هاي اجتماعي بر رفتار انتخاباتي مردم در دوازدهمين دوره از انتخابات رياست جمهوري گره خورده است.

جوان پرس : امروزه فضاي مجازي به عنوان پل ارتباطي براي تاثيرگذاري بر افکار عمومي به رسانه اي قابل دسترس و فراگير تبديل شده و با توجه به عضويت 53 درصدي جمعيت کشور در يکي از شبکه هاي اجتماعي بر رفتار انتخاباتي مردم در دوازدهمين دوره از انتخابات رياست جمهوري گره خورده است.
پژوهشگر ژئوپليتيک با اشاره به اينکه فضاي مجازي محلي براي تبادل اطلاعات است، گفت: اين فضا قابليت‌هاي تأثيرگذاري بر افکار عمومي به خصوص در شکل‌گيري جنبش‌هاي اجتماعي مجازي يا ايجاد همگرايي‌هاي فردي و گروهي را دارد و به جهت سمت و سو دادن به افکار و فعل ها در دنياي واقعي حائز اهميت است.
محمود نوراني ادامه داد: فضاي مجازي به صورت شبکه هاي اجتماعي مي‌تواند به ‌عنوان محلي براي تضارب آرا و نظرات سياسي و اجتماعي مطرح شود يا در جهت ايجاد موج‌هاي حمايتي – انتقادي يا اپوزيسيون عمل کند و به همين دليل تاثير فضاي مجازي به خصوص در انتخابات قابل توجه است.
وي با اشاره به اينکه يکي از مهم ترين ويژگي هاي جوامع امروزي تأثير فضاي مجازي بر رفتارهاي سياسي و اجتماعي افراد است، گفت: افراد در زندگي واقعي خود داراي روابط مجازي هستند و بخشي از اين روابط ناشي از فعاليت آنان در شبکه هاي اجتماعي است.
وي معتقد است که هر مقدار وابستگي جامعه به اين شبکه ها بيشتر شود، تأثيرگذاري اين شبکه ها نيز بر زندگي واقعي و شکل گيري افکار عمومي بيشتر مي شود.
وي ادامه داد: عصر نوين حيات بشر با اصطلاحات و نظريه هاي جديدي چون عصر انفجار اطلاعات، پسامدرنيته، جامعه اطلاعاتي و جامعه شبکه اي توصيف مي شود و در اين ميان نقش رسانه هاي ارتباط جمعي برجستگي خاصي دارد.
وي با اشاره به اينکه رسانه هاي نوين با در دست گرفتن افکارعمومي، کنترل و هدايت آن و همچنين تهييج و به کارگيري آن نقش جدي در عرصه قدرت بازي مي کند، افزود: امروزه تمام سياست هاي جديد در چارچوب رسانه هاي الکترونيک گذران مي کنند.
به گفته وي اين درهم تنيدگي فضاي زندگي و رسانه هاي نوين آنچنان برجسته شده که بخش هاي مهم زندگي را تحت تأثير قرار داده و سياست را به عنوان جزو مهم اين فضا دستخوش تغيير کرده است .
وي افزود: شبکه هاي اجتماعي در جهت پرداختن به موضوع هاي گوناگون سياسي و اجتماعي بسيار فعال است و اعضا جامعه به عنوان يکي از راه هاي اساسي دسترسي به اطلاعات و اخبار و نيز شبکه سازي براي کنش هاي اجتماعي از آنها استفاده مي کنند.
نوراني اضافه کرد: با اين وجود برهه هايي وجود دارد که نقش شبکه هاي اجتماعي در انتخابات پررنگ تر مي‌شود؛ مانند زماني که بين احزاب سياسي و افراد جامعه پيوندي کم رنگ و ضعيف وجود دارد و در اين حالت است که شبکه هاي اجتماعي نقش حزب را به خود مي گيرد يا به اصطلاح حزبي عمل مي کنند.
وي ادامه داد: در شرايطي که موضوع هاي جديدي در طول انتخابات مطرح مي شود، نقش شبکه هاي اجتماعي در پرداختن به آنها محسوس تر مي شود و زماني که اعتبار شبکه هاي اجتماعي به عنوان پيام رسان بين افراد جامعه بالا باشد و بحث هاي سياسي به صورت فردي و گروهي در جامعه کمتر صورت گيرد، شبکه هاي اجتماعي تأثير بيشتر و نقش بزرگتري خواهد داشت.
وي اظهار کرد: با روي کار آمدن و رونق گرفتن شبکه هاي اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران، افراد با ديگر اعضا در فضاي مجازي پيوند فکري و تبادل ارتباطي برقرار کردند زيرا ديگر رسانه ها اعم از راديو و تلويزيون به عنوان منبع اوليه و شکل دهنده افکار اجتماعي در حال رنگ باختن است و شبکه هاي اجتماعي، قدرت تبليغاتي و افکارسازي رسانه هاي شنيداري و ديداري را به مصاف مي طلبد.
وي ادامه داد: در جامعه ايراني که احزاب به معناي اخص آن در ديدِ مردم به طور کامل نهادينه نشده است، شبکه هاي اجتماعي نقش احزاب سياسي و اجتماعي را به خود گرفته و کارکردهاي احزاب را در فضاي مجازي بين افراد اِعمال مي کند که اين موضوع قدرت شبکه سازي و تأثيرگذاري شبکه هاي اجتماعي در کشور را افزايش داده است.
مدرس دانشگاه و دکتراي علوم ارتباطات اجتماعي نيز در رابطه با آثار فضاي مجازي گفت: هر اقدامي که به افزايش آگاهي و هوشياري مردم کمک کند، مي تواند در جامعه مدني مثبت باشد اما در مقابل هر حرکتي که مردم را در فضايي از اطلاعات سردرگم کند و امکان جداسازي اطلاعات درست و نادرست را به فرد ندهد، تهديد کننده و خطرناک است.
شفيع بهراميان با اشاره به اينکه فضاي مجازي براي مشارکت سياسي و انتخابات هم مي تواند مثبت و هم تهديد باشد، افزود: ساز و کارهايي که تهديد را کم رنگ و فرصت را تقويت مي کند بايد کنترل شوند تا ضمن افزايش آگاهي، رسانه ها در خدمت يک انتخاب بهتر باشند.
وي ادامه داد: بحث سواد رسانه اي قدرت تجزيه و تحليل فرد را بالا مي برد و اگر فرد سمت و سوي رسانه ها را بشناسد و محتوا و ساختار آنها را درست تحليل کند، مي تواند درستي و نادرستي اخبار را تشخيص دهد.
وي با اشاره به اينکه برخي شبکه هاي اجتماعي مساوات طلب و برخي فرصت طلب هستند، گفت: اگر شبکه هاي اجتماعي توليد محتواي درستي را داشته باشند، مي توانند در افزايش آگاهي سياسي و اجتماعي فرد موثر باشند.
بهراميان با اشاره به اينکه ارتباطات رو در رو بهترين نوع براي انتخاب داوطلب اصلح است، بيان کرد: فضاي سايبري انتخاب داوطلبان اصلح را از ما مي گيرد و در مقابل ارتباط رو در رو مي تواند قضاوت ها را دستکاري کند.
وي با اشاره به فيلتر کردن فضاي مجازي گفت: فيلتر کردن شبکه هاي اجتماعي و فضاي مجازي و هر گونه محدوديت سازي نيز اثر منفي و معکوس خواهد داشت و بايد در بستر همين شبکه ها گروه هايي قدرتمند چون خبرگزاري جمهوري اسلامي به توليد محتوا بپردازند و اعتماد مردم را جلب کنند تا سدي در مقابل سياه نمايي ها و فضاسازي هاي افراد سودجو ايجاد شود.
وي ادامه داد: توليد محتواي درست مي تواند آمادگي فرد را براي مقابله با شايعات و اطلاعات نادرست بالا ببرد و بايد بدانيم که اگر سواد رسانه اي مردم بالا برود و توليد محتواي مناسب صورت بگيرد، تمايل مردم به گروه‌هاي ناشناس کم تر مي شود.

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 104011
دیدگاه خود را به ما بگویید.