تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۴ شهریور ۹۶.::. ساعت : ۲:۳۰ ب.ظ

   402 بازدید

حمايت از افرادي كه در اثر انفجار مين و مهمات عمل نكرده دچار معلوليت شده اند نيز كمترين كاري است كه ارگانهاي حمايتي مي توانند براي بازگشت به زندگي اين افراد انجام دهند.

جوان پرس  /عبدالسلام معروفي  : محمود صوفي محمودي46 ساله،اهل اشنويه، نفس نفس كه مي زد، نمي توانست حرف بزند و من سكوت كردم تا اشك هايش را پاك كند و آرام بگيرد. بهانه گفتگوي ما سفراش به دشت هاي سيد آباد اشنويه براي جمع آوري گياهان خوراكي بود كه بي نتيجه مانده بود ” آنجا هيچ صدايي نيست، نه تيك تاك ساعت، نه آواز پرندگان، نه زنگ موبايل، نه پچ پچ آدم ها و نه حتي چند دقيقه اي سكوت، چون پرنده اي كه جوجه تازه از تخم بيرون آمده اش را با بال هايش بپوشاند، مرا در برگرفت و بعد ناگهان شكسته شد و صدايي بلند و پر انعكاس با تلفظي گنگ از حروف، همراه با باد، دور من خزيد و من ماندم و يك پاي بر زمين مانده…”
محمود صوفي از سال گذشته كه پاي راستش را بخاطر اينكه روي يكي از هزاران مين عمل نكرده در منطقه مرزي اشنويه از دست داده دل نگران آينده گلچين ، ميلاد و فرهاد است. ” من كه ديگر با اين پا نمي توانم حتي به شغل كارگري سابقم هم ادامه بدهم. حمايتي هم از طرف ارگانهايي چون بهزيستي از من و امثال من نمي شود براي همين با سيلي صورتمان را سرخ نگه داشته ايم.”
صوفي محمودي مي گفت كه حتي مسئولين از دادن يك پاي مصنوعي به او هم دريغ مي كنند و او مجبور است براي تهيه همراه 2 كيلوي اش به عراق سفر كند و رايگان پايي براي خود دست و پا كند تا بيش از اين زمينگير نباشد.
براي ساكنان نوار مرزي آذربايجان غربي از سردشت و پيرانشهر گرفته تا اشنويه ، سلماس و اروميه داستان مين هاي عمل نكرده شايد گذر زمان رنگ كهنگي بر آن گسترانيده اما زخم هاي گاه و بيگاهي كه بر تن كودكان و زنان و مردان اين منطقه به جاي مي گذارد نشان از تازگي دردي عميق دارد. همنشيني با مين هاي عمل نكرده براي مردمان نوار مرزي با وجود همه آموزش هايي كه بهزيستي در راستاي طرح آگاهسازي پيشگيري از معلوليت هاي ناشي از انفجار مين به منظوز زندگي امن در كنار مين ارائه مي دهد خيلي سخت مي گذرد نشان به آن نشان كه هنوز فرايند آموزش به دامدارن،كشاورزان،عشاير،زنان و تردد كنندگان مرزي ادامه دارد.
پاكسازي ميادين مين آذربايجان غربي با چاشني بي پولي!
پاكسازي ميادين مين در شهرهايي چون اروميه و سلماس به گفته سيد محسن حسني رئيس مركز مين زدايي آذربايجان غربي تا حدود زيادي به اتمام رسيده اما فرايند كند و نفس گير پاكسازي اراضي آلوده به مين در مناطق سردشت ، پيرانشهر و اشنويه كماكان ادامه دارد ؛ پايگاههاي متروكه آلوده به مين و اراضي آلوده به مين كه در نقطه صفر مرزي هستند باعث شده تا كار به سختي انجام بگيرد. چون امكان پاكسازي تمام مكانيزه نيست و مجبوريم به صورت دستي در برخي مناطق كار پاكسازي را انجام بدهيم.
پرسيدم روند بي پولي كه بر كشور مستولي شده در روند كار شما هم تاثير گذاشته است؟گفت:» روند كار قطعا تحت تاثير مشكلات مالي قرار گرفته منتها بحث پاكسازي منهاي اعتبارات، اصلي ترين عامل آن صبر و حوصله است.الان كه مي توانيم قوي وارد بشويم مين حركت كرده و به داخل شهرها و مناطق مسكوني سرازير شده است. اگر چه پاكسازي سطحي در بسياري از متاطق تمام شده اما براي پاكسازي عميق هزينه هاي گزافي بايد صرف كرد. اگر منابع مالي، انساني و تجهيزات تامين بشود سرعت كار هم بالا ميرود.« ادامه مي دهد» از نظر تعداد نيروي ويژه پاكسازي در وضعيت خوبي بسر نمي بريم اصلا راضي نيستيم.تا به امروز در سالجاري توانسته ايم90 هكتار را در اين شرايط سخت جغرافيايي پاكسازي كنيم كه اگر اين روند دستي بود سالها زمان لازم بود تا حتي 50 هكتار پاكسازي شود.« به گفته مسئولين سازمان بهزيستي از 12 سال قبل كه طرح آگاهسازي پيشگيري از معلوليت هاي ناشي از انفجار مين در 5 استان مرزي غرب و شمالغرب كشور اجرا شده تا به امروز بيش از 5 ميليون نفر تحت آموزش قرار گرفته اند و اين آموزش ها منجر به تغيير رفتار مردم و از آن سوي كاهش چشمگير تلفات انساني شده است.
آموزش خطرات مين به قاچاقچيان
امير دولتي 41 ساله كارشناس مسئول سردشتي كه از ابتداي اين طرح در راستاي آگاهسازي فعاليت كرده هم با اذعان به تاثير بالاي آگاهسازي و به موازات آن پاكسازي ميادين مين در كاستن از تلفات انساني و معلوليتهاي ناشي ا ازانفجار مين در گفتگو با ما از وضعيت پيش از اجراي طرح گفت:» سالهاي اول كار بر پايه آزمون و خطا بود و از بهورزان بيشتر بهره مي برديم و دليل ما هم اين بود چون تعدادشان بيشتراست پس بهتر مي توانند انتقال دهنده باشند كه بعدها با كسب تجربه متوجه شديم بيشتر بودن ملاك بهتر بودن نيست. لذا برنامه ها تغيير كرد.
دولتي معتقد است در اجراي اين طرح انسانيت حرف اول و آخر را مي زند به نحوي كه آنها در راه آگاهسازي از خطرات احتمالي مين به سراغ كولبران و قاچاقچيان نيز رفته اند ” با توجه به اينكه سردشت در نقطه صفر مرزي قرار دارد و فعاليتهاي كولبري و قاچاق نمود بيشتري دارد لذا در راستاي اجراي طرح مواقعي بوده كه به سراغ قاچاقچيان هم مي رفتيم. موقعي كه سوار اسب بودن و راهي براي كار قاچاق ما آموزش ها را در مدت زمان اندك ارائه مي كرديم تا شاهد تلفات كمتري باشيم.”
اين كارشناس سردشتي با اشاره به آموزش كتاب زندگي امن در كنار مين به ساكنان نوار مرزي از تاثير آموزش ها مي گويد» وقتي نوجوان بودم روزي نبود كه صداي آژير آمبولانس در كوچه پس كوچه هاي سردشت شنيده نشود. خانه ما هم كنار بيمارستان بود و هر روز شاهد صحنه هاي دلخراش مجروحيت و فوت كساني بوديم كه روي مين رفته بودند اما خوشبختانه امروز خيلي به ندرت شاهد تلفات هستيم و اين بيانگر تلاش مسئولين پاكسازي و حوزه آگاهسازي است.

بهره مندي 236 هزار نفر از ساکنان مرزي آذربايجان غربي از برنامه آگاهسازي خطرات مين
مديرکل بهزيستي آذربايجان غربي نيز در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به نقش و کارکرد آموزش و آگاهسازي در پيشگيري از معلوليت هاي ناشي از انفجار مين از اين خبر داد که سال گذشته 236 هزار نفر از ساکنان نوار مرزي استان تحت آموزش قرار گرفتند.
سعيد فريور با بيان اينكه مين به عنوان نگهباناني خاموش هستند كه هرگز خطا نمي كنند رشد 16 درصدي آموزش گيرندگان سال 95 نسبت به سال 94 را نشات گرفته از اهتمام سازمان بهزيستي به مقوله آگاهسازي دانست.» با توجه به اينکه کودکان و زنان خانه دار نيز در محدوده خطر ناشي از انفجار مين قرار دارند و نيز بخاطر جابجايي مين ها ناشي از رانش زمين به داخل شهرها اين دو گروه جمعيتي نيز از امسال تحت آموزش آگاهسازي قرار مي گيرند.«
وي در خصوص اين پرسش ما كه در شهر مرزي اشنويه چه تعدادي بر اثر انفجار مين و مهمات عمل نكرده دچار معلوليت شده اند نيز پاسخ داد» بر اساس آنچه كه به بهزيستي مراجعه شده براي 15 نفر كه دچار معلوليت شده اند پرونده تشكيل شده و اين افراد تحت حمايت ما قرار دارند«.
حمايتي از قربانيان انفجار مين صورت نمي گيرد
بر خلاف آنچه كه مديركل بهزيستي از حمايت اين نهاد از قربانيان انفجار مين مي گويد. رسول حاجي سوجه 60 ساله و ساكن يكي از روستاهاي شهرستان مرزي اشنويه به عنوان يكي از قربانياني كه از سال 1377 بر اثر انفجار مين در حاشيه يك پاسگاه متروكه هر دو پايش را از دست داده معتقد است هيچ گونه حمايتي از قربانيان انفجار مين انجام نمي شود.
” از سال 77 تا به امروز حمايت بهزيستي از من صرفا تشكيل يك برگ پرونده و ديگر هيچ. حتي تا به امروز هزينه خريد يك جفت جوراب هم به من نداده اند چه برسد به پاي مصنوعي. از لحظه معلوليت تا به امروز سر بار فرزندانم بوده ام و دچار مرگ زودرس شده ام.”
يكي از رويكردهاي جديدي كه درحوزه آگاهسازي پيشگيري از معلوليت هاي ناشي از انفجار مين در 5 استان كشور رخ داده ورود كميته صليب سرخ بر اساس تفاهمنامه اي است كه با سازمان بهزيستي منعقد ساخته است.
ورود كميته صليب سرخ به ميادين مين
” مارك آكرمن” معاون كميته صليب سرخ جهاني در ايران در گفتگويي با خبرنگار كوشا با اشاره به وظايف اين نهاد تصريح كرد: كميته بين المللي صليب سرخ سازماني بي غرض ، بي طرف و مستقل است كه ماموريت صرفاً بشر دوستانه آن عبارت است از حمايت وحفاظت از زندگي و كرامكت قربانيان درگيري مسلحانه و ديگر شرايط خشونت آميز و كمك رساني به آنان كميته بين المللي صليب سرخ همچنين تلاش دارد تا با ترويج و تقويت حقوق بشر دوستانه و اصول جهاني بشر دوستانه ، مانع آلام مردم گردد.

 وي در پاسخ به اين پرسش كه صليب سرخ جهاني چه كمك هايي را مي تواند در راستاي آگاهسازي خطرات مين انجام دهد گفت:» دسترسي مردم به خدمات ضروري و امكانات معيشتي مي تواند به دليل وجود مين ، بقاياي قابل انفجار جنگي و مخاطرات مين با وقفه مواجه شود. در كل كميته بين المللي صليب سرخ از تلاش براي شناسايي وعلامت گذاري مناطق آلوده حمايت كرده مروج پاكسازي و دفع ايمن عوامل خطرزا مي باشد و در جستجوي راه حلهاي موقتي است كه منجر به كاهش معرض پذيري مردم نسبت به آلودگي تسليحاتي تا زمان پاكسازي منطقه گردد. بااين حال اگر هيچ نظام محلي در كار نباشد و يا مقامات خود نتوانند مناطق آلوده را پاكسازي كنند ما داراي ظرفيت فني كامل براي ورود وهدايت عمليات پاكسازي و ديگر فعاليت هاي مربوط به كاهش خطرات هستيم.
عمليات پاكسازي اراضي آلوده به مين در آذربايجان غربي بويژه در شهرهاس سردشت و پيرانشهر به دليل جغرافياي سخت و خشن منطقه،جابجايي مين ها بر اثر رانش و حركت به سمت داخل شهرها و نيز هزينه هاي سنگين پاكسكازي و كمبود شديد اعتبار و نيز نيروي انساني اگر چه به كندي پيش مي ود و مسئولين از ارائه وعده زنگ پايان پاكسازي طفره مي روند اما در مقابل تمركز بر روي آگاهسازي از خطرات مين و زندگي امن در كنار مين موجب شده تا كمتر شاهد مرگ و معلوليت احتمالي ساكنان نوار مرزي باشيم.
حمايت از افرادي كه در اثر انفجار مين و مهمات عمل نكرده دچار معلوليت شده اند نيز كمترين كاري است كه ارگانهاي حمايتي مي توانند براي بازگشت به زندگي اين افراد انجام دهند.

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 107382
دیدگاه خود را به ما بگویید.