تاریخ انتشار :پنج شنبه ۱۳ مهر ۹۶.::. ساعت : ۲:۰۰ ب.ظ

   667 بازدید

تأمين امنيت، تحکيم نظم و اجراي قانون و عدالت، از مهم ترين ارکان ثبات و سلامت نظام اجتماعي و سياسي است و بر اساس قانون در کشور ما، بخش عمده اين وظيفه، بر عهده نيروي انتظامي است.

جوان پرس / عبدالسلام معروفي : 13 مهرمان روز نيروي انتظامي است و 8 لغايت 14 مهرماه هر سال مصادف است با گراميداشت هفته ناجا، تكريم اين هفته بهانه اي است تا از همه كساني كه در اين وادي گام بر مي دارند وشب وروز را نمي شناسند مثلا تجليل شود.
نامگذاري يك هفته براي پاسداشت اين همه فداكاري و شجاعت تنها گراميداشت كوچكي است از زحمات همه مردان و زناني كه از زندگي و خانواده خود جدا شده و شب و روزشان وقف مردم شده است.
شعار امسال هفته ناجا ( پليس براي امنيت ؛ امنيت براي همه ) است و ناجا با تغيير در رويكرد در چند سال اخير به خوبي و بسيار كارشناسانه وارد حوزه فرهنگي و اجتماعي شده است. همانطور كه از اين شعار بر مي آيد نقش پليس براي ايجاد امنيت است و در پس و لواي همين امنيت است كه آسايش و آرامش مردم و نهايت امر خود امنيت در جامعه حاصل مي شود.
تأمين امنيت، تحکيم نظم و اجراي قانون و عدالت، از مهم ترين ارکان ثبات و سلامت نظام اجتماعي و سياسي است و بر اساس قانون در کشور ما، بخش عمده اين وظيفه، بر عهده نيروي انتظامي است.
صاحب نظران امر مي گويند از ديرباز امنيت يکي از نيازهاي اوليه بشر بوده است و بسياري از جنگ‌ها و صلح‌ها جهت بدست آوردن و حفظ امنيت رخ مي‌داده‌اند. امنيت در مكتب اسلام و در نزد عقلا و صاحبان فكر ابزار است نه هدف. کما‌اينکه کل سياست نيز ابزار است. ابزاري در خدمت سير الي‌الله در دنياي فاني طبيعت.
به عبارت ديگر امنيت بخشي از سياست است و سياست خود متاثر از نگاه هستي‌شناسانه و انسان‌شناسانه اوست. اگر سياست و حکومت را ظرفي بدانيم که ارزش‌هاي يک ملت در آن حفظ مي‌شود و از قوه به فعليت در مي‌آيد، امنيت کارکردش ايمن ساختن و هموار کردن اين شرايط است. كما اينكه نگاه هستي و انسان‌شناسانه منجر به اين مي‌شود که نگرشي همه‌جانبه به امنيت و ابعاد آن داشته باشيم. در اين رويکرد علاوه بر جنبه‌هاي نظامي، سياسي، فرهنگي و… که بُعد مادي امنيت را تشکيل مي‌دهند، بُعد غير‌مادي و فرا دنيوي امنيت جوامع انساني نيز بسيار مهم و تعيين‌کننده است.
امنيت نه تنها يکي از مهمترين وظايف و کارکردهاي دولت‌ها در عصر مدرن است، بلكه بزرگترين دغدغه هر نظام سياسي است که با عناصر اقتصادي، ايدئولوژيک، فرهنگي، اجتماعي و نظامي پيوند خورده است.
امنيت اساس توسعه است و زماني مي توان اين توسعه را معنا كرد كه امنيت حاصل شود ؛ مولفه اي كه امروز در سطح كشور و اين استان به خوبي مشهود است و به رغم همه چالش ها ، مشكلات ، درگيري ها ، شرارت ها و ناامني ها امنيت مطلوب و پايداري در سطح استان و منطقه ديده مي شود، امنيت مقوله اي چند وجهي است كه توسط نهادها و ارگانهاي حاصل مي شود از قرارگاه ، سپاه ، بسيج مرزباني و نهادهاي امنيتي در مرزها گرفته تا وجود و نقش پليس به عنوان مسوول امنيت داخلي همه و همه توانسته اند به خوبي امنيت را در جامعه ايجاد نمايند.
اما اصلي ترين چالش امروز ( عدم احساس امنيت در جامعه ) است و به رغم امنيت پايدار و مطلوب نوعي ناامني رواني در جامعه ديده مي شود كه احساس مي شود ناجا و برخي از ارگانهاي ذي مدخل بايد جور كم كاري ، بي بر نامه گي ، ندانم كاري ، بي توجهي وهر آنچه كه باعث شده مشكلات فرهنگي واجتماعي امروزه در صدر دغدغه هاي رهبران سياسي ، فكري وخود مسوولان ودر راس آنها رهبر معظم انقلاب قرار گيرد را بكشند و چوب ندانم كاري عده اي اداره و مسئول در جامعه بايد بر سر ماموران نيروي انتظامي فرود آيد.
بدون شك مسبب اصلي اين ناروائي ( مشكلات اقتصادي) موجود است ؛ هر چند نيروي انتظامي وظيفه اش ايجاد امنيت ، آسايش واقتدار است ولي عملكرد بخش هاي فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي باعث شده كه امروزه جامعه به نوعي ( احساس ناامني اجتماعي) دچار شود و اين مي تواند بدترين ضربه را بر پيكره سلامت جامعه وحس اعتقاد ، باور و ايمان مردم با دولت و نظام بزند.
بدون شكي ايجاد جنگ رواني و تضعيف روحيه و شكستن حريم ها با ابزار مختلف هف اصلي دشمن است و مي دانيم دشمن ساليان سال است در اين مسير گام بر مي دارد وهميشه يك گام جلوتر از برنامه هاي ما حركت مي كند و ما بايد خنثي كننده تحركات ايضائي آنان باشيم ؟! ولي سوال اصلي اينجاست؛ كدام اقدام نهادهاي فرهنگي واجتماعي منهاي تلاش ادارات مربوطه براي ايجاد امنيت توانسته اين هواي غبار آلود را پاك سازد و از مسموميت جوانان ، مردم عادي وحتي نخبگان ما جلوگيري كند؟! آيا با اين برنامه هاي كج دار مريض وحركت لاك پشتي و همچنين با يك ريال و چند من مي توان حوزه فرهنگي و اجتماعي را از بلاياي پيش رو دور ساخت و از آسيب ها مصون بماند.
همانطور كه اشاره شد برخورداري از امنيت در زندگي اجتماعي، از آرمان هاي ديرين بشري است. کابوس وحشتناکِ ترس ناشي از تجاوز، ظلم و تهديد، همواره عامل تلخ کامي، رکود، ناتواني و نوميدي انسان در زندگي جمعي بوده است. رهايي از اين کابوس و احساس مصونيت در برابر عواملي که آرامش زندگي و حقوق خود و جامعه را به مخاطره مي افکنده و زندگي، آزادي و مزاياي مشروع زندگي انسان را تهديد مي کرده، بيش از خود زندگي، محبوبيت داشته و براي بشر لذت بخش بوده است.
براين اساس، دين اسلام امنيت را يکي از اصول زندگي و حالتي پرهيزناپذير در زندگي جمعي و عنصري ضروري در بهره وري از مزايا و مواهب حيات و نيز زمينه ساز تکامل و ارتقاي بشر پنداشته و از آن با عنوان يکي از مقدس ترين آرمان هاي بشري و الهي ياد کرده است و در اين ميان، نيروي انتظامي، در ايجاد امنيت در کشور اسلامي ايران سهم به سزايي بر عهده دارد.
ويژگي هاي اصيل نيروي انتظامي از ديدگاه مقام معظم رهبري ؛1. اقتدار 2.عزّت 3. احساس مهرباني و خدمت به مردم . 4. دقت و مراقبت در انجام وظيفه قانوني. 5. درستکاري و امانت داري و دفاع از ارزش هاي اسلامي است .
براي ايجاد امنيتي مقتدرانه که آفريننده آرامش و آسايشي استوار خواهد بود، تقويت و پشتيباني نيروي انتظامي وساير نيروها از سوي آحاد ملت انتظار مي‏رود. تقويت اين نيرو، تقويت اقتدار نظام دربرخورد با موارد خلاف قانون و شرارت هاي و ناهنجاريهاست و به کاهش انگيزه‏هاي مجرمانه منجر خواهد شد.
اگر در جامعه‏اي ميان دولت و ملت و حتي حاكميت اعتمادي متقابل پديد آيد، مردم مهم‏ترين عامل برقراري امنيت در جامعه خواهند بود و آن‏گاه نيروي انتظامي، راحت‏تر و کم هزينه‏تر مي‏تواند از امنيت و آرامش جامعه پاسداري کند و اين امنيت باعث مي شود كل جامعه به آرامش وآسايش برسد.
در اين راستا همه نهادها و مجموعه هاي فرهنگي وظيفه دارند مردم را به سوي اطاعت از رهنمودهاي قانوني هدايت و نيروي انتظامي هم بايد با قانون‏شکنان با قدرت مقابله کنند. قانون‏گرايي اگرچه گاه نيازمند اعمال قدرت و در حيطه وظايف نيروي انتظامي است، ولي پيش از اين، نيازمند بالابردن بينش مردم و فرهنگ عمومي جامعه است واين هم با كار فرهنگي وتغيير در حركت وبرنامه هاي پيش رو وافزايش اعتبارات وبكارگيري نيروهاي زبده وخبره وكارشناس وآشنا به امور جنگ رواني امكانپذير بوده و چپ و راست و بي طرف نمي شناسد وهمه مسوول اين اوضاع هستند ، از يك خانواده تا يك مسوول ، چرا كه مسووليت خنثي كردن اين احساس ناامني درپس لواي امنيت مي تواند آينده اميدوار كننده اي را براي ما رقم بزند.
همبستگى، انسجام ملى و عمومى و نيز آرامش گسترده، حاصل وجود نظام عقيدتى مسلّط در جامعه است. هر قدر نيروى انتظامى بتواند با اين نظام، صادقانه مرتبط شود، با آن احساس همدلى کند و خود را متعلق به آن بداند، اعتماد عمومى را بيشتر به خود جلب خواهد کرد.
نيروى انتظامى بايد در اين راستا، به وضعيتى خاص برسد؛ يعنى در عين حفظ استقلال، در بطن مردم باشد ؛ مولفه و پارامتري كه در چند سال اخير به خوبي نمايانگر شده است. البته لازمه تحقق اين امر مهم آن است که دولت هم در تصحيح نگرش مردم راجع به نيروى انتظامى تلاش کند تا زمينه همکارى مردم و پليس فراهم آيد.
در حال حاضر با اقدامات صورت‏ گرفته در ايجاد زمينه هايى مناسب در ابعاد فرهنگى و تبليغى، ميزان تعامل مردم و نيروى انتظامى، افزايش چشمگيرى داشته و مهم‏ترين اثر آن، کاهش ارتکاب جرايم و متلاشى‏ شدن باندهاى کوچک و بزرگ بزهکارى در سطح جامعه بوده و به نوعي همان ايجاد آرامش داخلي است.
سخن پاياني اين که امنيت داخلي يکي از مهمترين مولفه‌هاي توسعه است و براي اينکه بتوانيم به توسعه پايدار و پيشرفت‌هاي روز افزون دست يابيم بايد شاخص‌هاي امنيتي را افزايش دهيم. مسلماً در اين راستا جايگاه و نقش نيروى انتظامى در پاسدارى از دستاوردهاى انقلاب، در کنار ديگر نيروهاى مسلح کشور بر کسى پوشيده نيست. لذا هفته نيروي انتظامي فرصت مناسبي است تا ضمن تکريم و گراميداشت ياد و خاطره شهداي والا مقام اين نهاد، مردم و مسئولين از پليس غيور کشور که فداکارانه جان و آسايش خويش را نثار امنيت و آرامش هموطنان مي نمايند تقدير به عمل آورده و آنها را در راستاي انجام وظايفشان ياري نمايد و همچنين اين شعار به خوبي تحقق بخشد كه پليس براي امنيت است و اين امنيت هم شامل همه مردم مي شود و اين مهم با تعامل و همراهي همگاني كليه دستگاهها ، ارگانها ، كارشناسان و صاحبان نظر و خود رسانه ها ميسر خواهد شد.

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 108118
دیدگاه خود را به ما بگویید.