تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۷ اسفند ۹۵.::. ساعت : ۴:۰۰ ب.ظ

   982 بازدید

متاسفانه با يك بدعت غلط و بر اساس حواشي پيش رو اين روزها شهرداران هستند كه شورا انتخاب مي كنند نه شورا شهرداران!!!

جوان پرس / عبدالسلام معروفي : هرچند تا زمان ثبت نام و شروع رسمي تبليغات انتخابات شوراهاي اسلامي شهرو روستا مدت زماني باقيست ؛ ولي اين روزها فضاي سياسي كشور و استان تا حدود زيادي منبعث از شور سياسي وحضور كانديداهاي احتمالي در فضاي مجازي ، شبكه هاي اجتماعي ، محافل ومجالس خصوصي و عمومي تا حد زيادي محسوس تر است و اميد مي رود انتخاباتي پرشور و با مشاركت مردمي بالا در 29 ارديبهشت 96 رقم بخورد.
البته انتخابات امسال هم با انتخاب دوازدهمين رئيس جمهور همراه است وتا حدودي فضاي كشور تحت تاثير انتخابات ملي براي واگذاري مديريت اجرايي كشور است ؛ اما بواسطه محلي بودن انتخابات ، شوراهاي اسلامي شهر و روستا بدون شك شور و نشاط بيشتري در بين مردم ايجاد و انتخابات ملموس تر خواهد بود.
اما اصلي ترين چالش حوزه مديريت شهري و شوراهاي اسلامي شهر وروستا عملكرد غير قابل قبول دور چهارم در اكثر شهرهاي استان و كشور بوده و نيازمند بازنگري ، تغيير و راهبري اين موضوع از ابتداي اين ماراتن سخت است.
البته يكي ديگر از مشكلات و چالش هاي انتخابات شوراها » دخالت گاه و بيگاه « نمايندگان مجلس و چهره هاي ذينفوذ سياسي و مديريتي درپروسه انتخابات وحتي دادن ليست كه به تفسير به اين مورد اشاره كرديم وصراحتا اعلام كرديم كه اين مساله باعث عدم ورود متخصصين و صاحب نظران توانمند و وابستگي شديد شوراها به نمايندگان كه باعث بروزمشكلات خاص ، رانت و فساد كاري خواهد شد.
چالش ديگر اين حوزه وابستگي بيش از حد اعضاي شورا به شهرداران مي باشد وگاها در برخي از شهرها ، اين شهرداران هستندكه شوراها را مديريت ميكنند نه شوراها شهرداريها را .
البته تعامل و همكاري در بدنه مديريت شهري بين شهرداري و شوراها مي تواند به همواركردن مسير توسعه ، عمران وآباداني كمك كند ؛ اما معايب اين مساله از لحاظ وابستگي ، نبود نگاه تخصصي و كارشناسي، رانت ، فساد ، بده بستان هاي سياسي و غيره بيشتر خواهد شد و ضروري است دركنار تقويت تعامل اين مساله مورد آسيب شناسي ، كنترل و نظارت جدي قرار گيرد.
البته اين مهم يك مشكل قانوني هم دارد ؛ از يك طرف حقوق ومزاياي اعضاي شوراها توسط شهرداران پرداخت مي شود و به نوعي وصل به حساب و جيب شهرداران هستند و همچنين از طرف ديگر انتخاب شهردار توسط شوراهاي اسلامي شهرهم باعث لابي گري ، معامله و دادستدهاي سياسي و مديريتي خواهد شد ؛ پس به نظر مي رسد اگر انتخابات شهرداران توسط خود مردم و يا وزارت كشور انتخاب شود تاحدود زيادي اين مساله مرتفع خواهد گرديد.
البته اگر انتخابات شوراها بصورت تخصصي و اصولي انجام گيرد و منتخبين مردم با نگاه كارشناسي و با بررسي علم مديريتي شهري ، شهردار را انتخاب كنند تا حدود زيادي اين نقيصه برطرف خواهد شد ؛ ولي با اين حال باز هم اين دو وابسته به هم هستند وتوپ و ميدان هم بيشتر در اختيار شهرداران مي باشد و اين مساله تا حدود زيادي در اكثر شهرهاي استان خودنمايي مي كند.
عدم ورود متخصصين و كارشناسان حوزه هاي مختلف شهري ، عمراني ، بحراني ، فني ، خدمات شهري وفعالات اجتماعي وفرهنگي ويا عدم راي اوري انها چالش اصلي ديگر انتخابات است.
پس ضروريست حال كه در آستانه ثبت نام و فعاليت رسمي يك ماراتن سخت هستيم احزاب ، تشكل ها ، چهره هاي ذينفوذ و افراد متخصص مباحث مديريت شهري را طوري مديريت كرده و 4 سال عمر اين نهاد شوراي را به افرادي واگذار نمايند تا بتواند مشكلات امروز شهرها را به حداقل برساند و اين مساله از همين امروز مي تواند در دستور كارمتوليان امر قرار گيرد و تنها برون رفت اين معضلات و چالش ها حمايت ، معرفي و راهبري چهره ها و افرادي است كه از 30 اسفند ماه راهي ساختمان فرمانداري ها شوند كه بتوانند اين كاروان را به سلامت به سرمنزل مقصود رساند و هر كس به خودش اجازه ندهد با افكار عمومي بازي كند و اين توان را در خود احساس كند كه مي تواند شوراي يك شهر بشود.

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 102381
دیدگاه خود را به ما بگویید.