تاریخ انتشار :شنبه ۱ مهر ۹۶.::. ساعت : ۴:۴۲ ب.ظ

   361 بازدید

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید با معاون وزیر ، حضور استاندار آذربایجان غربی و مسئولان استانی و شهرستانی در دبیرستان چمران ارومیه برگزار شد.

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_0008--gfFd0545454545401.JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_0008--gfFd0545454545413.JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_0008--gfFd0545454545404.JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_0008--gfFd0545454545418.JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_0008--gfFd0545454545407.JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_0008--gfFd0545454545405.JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_0008--gfFd0545454545432.JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_0008--gfFd0545454545435.JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_0008--gfFd0545454545423.JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_0008--gfFd0545454545442.JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_0008--gfFd0545454545445.JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_0008--gfFd0545454545447.JPG

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_0008--gfFd0545454545446.JPG

 زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس آذربایجان غربی نواخته شد/ رونمایی از سردیس شهید دکتر چمران در دبیرستان چمران ارومیه

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_0008--gfFd0545454545426.JPG

 

 

*عکس از حمید اکبری

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 107893
دیدگاه خود را به ما بگویید.