تاریخ انتشار :پنج شنبه ۸ دی ۹۰.::. ساعت : ۸:۱۹ ق.ظ

   276 بازدید

TIK

خبرگزاری جوان//به مناسبت سالروز حماسه 9 دی:
ائمه اطهار(علیهم السلام) فتنه را از بد ترين درد ها و محنت ها مي دانند ولي با اين همه آن را داراي مزيت هايي مي دانند که ريزش فاسقان و منافقان از جمله آنهاست.مقدمه: “احسب الناس ان يترکوا ان يقولوا آمنا و هم لا يفتنون؛ آيا مردم گمان کردند همين اندازه که اظهار ايمان کنند (و شهادت به توحيد و رسالت پيامبر دهند)به حال خود واگذارده خواهند شد”.(عنکبوت /2 )
فتنه در لغت به معناي امتحان است و در اصطلاح نيز در همان معناي لغوي خود به کار رفته است. امتحان الهي يک سنت هميشگي است که در تمامي امتهاي پيشين نيز جاري بوده است تا به وسيله آن علم خدا در خارج تحقق عيني يافته و هر کس آنچه را که در درون دارد بيرون بريزد،چرا که نيات دروني و صفات باطني انسان تا در عمل تحقق و عينيت نيابد ثواب و جزا مفهوم پيدا نمي کند.آزمايش خدا براي کشف مجهول نيست بلکه براي پرورش استعدادها و به فعليت رساندن قوه هاست.1() از اين رو آزمايش براي همه هست و آدمي با امور مختلفي از قبيل ترس،گرسنگي،زيانهاي مالي، مرگ، فرزندان، خير و شر و … مورد امتحان قرار مي گيرد. 2() لکن واژه فتنه در اين ايام خاص که شاهد بروز سلسله حوادث و ابتلائات گونه گون و قابل تامل و تدبر هستيم، در يک معناي خاص از ميان معاني متعددش به کار مي رود. اين معناي خاص همان مشتبه شدن حق و باطل است. امري که نسل جديد انقلاب از سال مياني دهه هفتاد شمسي تا حدودي با آن آشنا شده اما در حوادث هفت ماهه اخير کشور به نحوي بين و آشکار در حال تجربه آن مي باشد.  با توجه به اهميت بنيادين  مسئله امتحان الهي به خصوص در مورد فتنه ها و ابتلائاتي که با زندگي هر انساني عجين و سرشته شده است، در مورد اين امر، سوالات متعددي مطرح مي شود که اين مقاله در صدد پاسخ گويي بدانهاست:1 – چيستي فتنه2 ؛- چرايي ضرورت وجود فتنه3 ؛- هدف از فتنه و آزمايش4 ؛- خاستگاه فتنه
5 ؛- ويژگي هاي فتنه6 ؛- ارکان و ستون فتنه7 ؛- شيوه هاي در امان ماندن از غبار فتنه8 ؛- فتنه هايي که بايد آرزوي آنها را داشت؛ و …
بررسي معناي فتنه
واژه فتنه در لغت عرب داراي معاني متعددي چون: ابتلا و امتحان، اختبار، گمراهي، اختلاف کردن مردم در راي و تدبير، مرض ، مال و ثروت و فرزند و عذاب مي باشد  3() که اصل و ريشه آن از ماده فتن بوده و به معناي گذاشتن طلا در آتش و ذوب کردن آن براي جدا کردن خوب از بد و خالص گردانيدن آن است. 4() که در لغت فارسي هم در همين معاني استعمال مي شود. 5()
در متون ديني نيز کلمه فتنه در معناي لغوي خود به کار رفته است: امام علي عليه السلام در تفسير معناي فتنه که از کلمات متشابه در قرآن است مي فرمايند: “واژه فتنه در قرآن کريم معاني مختلفي دارد که عبارتند از:
1- فتنه کفر: “لقد ابتغوا الفتنه من قبل و قلبوا لک الامور حتي جاء الحق و ظهر امر الله؛ در  حقيقت پيش از اين[ نيز] در صدد فتنه جويي بر آمدند و کارها را به تو وارونه ساختند تا آنکه حق آمد و امر خدا آشکار شد”. (توبه48/)
2 – فتنه عذاب: يوم هم علي النار يفتنون(ذاريات 13/) روزي که آنان در آتش عذاب شوند.
3- فتنه محبت مال و فرزند: انما اموالکم و اولادکم فتنه(التغابن15/) جز اين نيست که اموال و فرزندان شما فتنه اند. “يعني دوست داشتن آنها مايه فتنه و آزمايش شما مي باشد”
4 – فتنه مرض و بيماري: ا ولا يرون انهم يفتنون في کل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون…(توبه126/) آيا نمي بينند که آنان در هر سال يک يا دوبار به فتنه (بيماري)گرفتار مي شوند باز توجه نمي کنند.6()
تعيين محل بحث:
همان طور که گذشت، فتنه، معاني و کاربردهاي مختلف و متعددي دارد که همگي آنها در اصل معني (که همان گداخته شدن به منظور جدا شدن خوب از بد است)، مشترک مي باشند، لکن اين نوشته در صدد بررسي يک معناي خاص از فتنه که عبارت است از  “فضاي غبار آلودي  که در آن حق و باطل در هم آميخته مي شود و امر بر انسان مشتبه مي گردد”، مي باشد.
ضرورت وجود امتحان و فتنه
وجود امتحان و فتنه (با همه معاني اش) در دنيا امري بديهي و مسلم است، چرا که از يک سو، سير انسان و جهان، سيري هدايت شده و هدفدار است که به سوي تکامل گام بر مي دارد و هر گاه در اين سير براي آفريده اي، عقل و تکليف مقرر شود، طبيعتا و عقلا آزمايش و ارزيابي هم براي حرکت به سوي تکامل، مطرح و ضروري خواهد بود که بنا به تصريح قرآن اين آزمايش ها سنت الهي بوده و نه تنها همه انسانها بلکه همه جوامع در معرض آن قرار دارند(رک در آزمايش تاريخ،دکتر علي قائمي ،ص6-5 )، و از سوي ديگر، دنيا منزلگاهي است که در باطن آن، سختي ها و بلاها موج مي زند و انتظار آسايش و آرامش خواسته اي نادرست است7().
چنانکه حضرت علي عليه السلام دنيا را وسيله آزمايش مردم دانسته (نهج البلاغه خطبه63 ) مي فرمايند: “دنيا خانه اي است که از بلاها پوشيده شده و به حيله و نيرنگ شناخته شده است، حالات آن پايدار نيست و مردم آن از سلامت برخوردار نيستند.داراي تحولات گوناگون و دورانهاي رنگارنگ مي باشد. زندگي در آن نکوهيده و امنيت در آن يافت نمي شود. اهل دنيا همواره هدف تيرهاي بلا هستند که دنيا با تيرهايش آنها را مي کوبد و با مرگ آنها را نابود مي کند”. (نهج البلاغه خطبه226 )
هدف از آزمايش آدمي
هيچ يک از افعال خداوند عبث و لغو نيست بلکه داراي هدف بوده و براي غرضي انجام مي پذيرد . قرآن کريم با توجه به اين امر، اغراضي را براي امتحانات الهي بر مي شمارد که از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره کرد:1 – جدا شدن مومنان راستين از غير آنان (آل عمران2)166/ ؛- جدا شدن صفوف راستگويان از دروغگويان (عنکبوت3)3/ ؛- جدا شدن صفوف مجاهدين و صابرين از غير ايشان (محمد31/).
پس خداي متعال با آزمايش کردن ، رازهاي درون مردمان را آشکار مي سازد تا معلوم شود کدام يک بهتر عمل مي کند تا بدين وسيله پاداش و جزاي مناسب خود را دريافت نمايد. امير المومنين(ع) در اين باره
مي فرمايند: “در دگرگونيهاي زمانه است که گوهر مردان شناخته مي شود و روزگار، انديشه هاي نهفته را براي تو آشکار مي سازد. 8()
غربالگري و جدا سازي
ويژگي بارز امتحان و فتنه ،غربالگري و خالص گردانيدن است  که اين معني بر گرفته از اصل و ريشه واژه فتنه مي باشد. در اين باره احاديثي از ائمه اطهار(ع) نقل شده است:1 – معمر بن خلاد از ابو الحسن(ع) نقل
مي کند که آن حضرت فرمودند: “…همچنانکه طلا گداخته و آزموده مي شود، مردم هم آزموده مي شوند و همچنانکه طلا ناب مي شود مردم نيز ناب مي شوند”9()2 – امام صادق(ع) در اين باره مي فرمايند: “به خدا آنچه چشم انتظار آن هستيد، واقع نشود مگر آن گاه که غربال شويد و در بوته آزمايش گداخته شويد”10()3 – امام علي عليه السلام مي فرمايند: “سوگند به خدايي که پيامبر(ص) را به حق مبعوث کرد، سخت آزمايش مي شويد و به واسطه آن از هم جدا مي شويد، چون دانه اي که در غربال ريزند يا غذايي که در ديگ گذارند  با کفگير به هم زنند.]چنان[ زير و رو خواهيد شد تا آنکه پايين به بالا و بالا به پايين رود، آنان که سابقه اي در اسلام داشتند و تا کنون منزوي بودند بر سر کار مي آيند و آنها که به ناحق پيشي گرفتند ،عقب زده خواهند شد”( نهج البلاغه خطبه16 )
خاستگاه فتنه
اموري چون فريب خوردن از ستايش مردم (نهج البلاغه حکمت462 ) و دلبستگي به شيريني دنيا (ميزان الحکمه،محمد محمدي ري شهري ،
دار الحديث،چاپ دوم،1379 هƒ ش ،ج9 ،ص4520 ) و شيفتگي به دنيا (همان،ص4524) از جمله علل و عوامل فتنه است. لکن در خصوص معناي مورد بحث،حضرت علي( عليه السلام) مي فرمايند: “…خاستگاه فتنه پيروي از هواهاي نفس و احکامي است که بدعت گذاشته مي شوند و گروهي در اين هوسها و بد عتها از گروهي ديگر پيروي مي کنند. بدانيد که اگر حق خالص بود،اختلاف پيش نمي آمد و بر آدم خردمند پوشيده نمي ماند اما مشتي از آن]حق[ و مشتي از اين]باطل[ گرفته مي شود و با هم آميخته مي شوند و اينجاست که شيطان بر دوستان خويش مسلط گردد(همان،ص4519). فتنه که مي آيد حق و باطل را مشتبه مي سازد و چون مي رود شناخته مي شود.( نهج البلاغه ،خطبه93 )
ايشان يکي ديگر از علل فتنه را اعتقاد ظاهري به دين مي دانند و
مي فرمايند: “روزگاري بر مردم آيد که در ميان آنان از قرآن جز ظاهري و از اسلام جز نامي باقي نماند.در آن زمان مسجد ها از نظر ساختمان آبادند و از هدايت ويران و تهي.ساکنان و آباد کنندگان اين مساجد بد ترين افراد روي زمينند .از آنان فتنه زايد و گناه در وجود آنها ماوي گزيند .هرکس که از گناه کناره گيرد او را به سوي آن مي کشانند و هر کس که از آن وا پس ماند ،او را به سوي آن مي رانند”. (نهج البلاغه، حکمت369 )
و در جاي ديگر مي فرمايند: يکي از را ههاي تسلط شيطان بر مومنين ،گسستن گره هاي دين و تفرقه اندازي است و تفرقه و پراکندگي موجب فتنه است.( نهج البلاغه، خطبه121 )
بنا بر اين مي توان خاستگاه فتنه را در کلام امير المومنين حضرت علي (عليه السلام) در چهار مورد خلاصه کرد:1 – پيروي از هواهاي نفساني و بدعتها2 ؛- آميختگي حق و باطل و مشتبه شدن آن دو3 ؛- اعتقاد ظاهري به دين4 ؛- پراکندگي مومنين.
ارکان و ستون فتنه
جريان فتنه در هر عصري رهبران و حامياني دارد که با توجه به بحث خاستگاه فتنه و بيان ملاکهاي چهار گانه ،بررسي ويژگي هاي سران فتنه ،مهم و ضروري به نظر مي رسد:
در کتاب شريف و گرانقدر نهج البلاغه ،ويژگيهايي از انسانهاي فتنه گر بيان شده است که به تعدادي از آنها اشاره مي شود:
1- بزرگاني که به واسطه شرف و جاهي که در ميان مردم يافته اند،گردنکشي کردند. حضرت علي (عليه السلام)در خصوص ايشان مي فرمايند: “از پيروي سراني که به اصل و نسب خود مي نازند و خود را بالاتر از آنچه که هستند مي پندارند،و…بپرهيزيد که آنان شالوده تعصب جاهلي و ستونهاي فتنه هستند”.( نهج البلاغه، خطبه192 )
2 – انسانهايي گمراه که به حال خود وا نهاده شده اند: “از آنجا که انسان
فتنه گر به حال خود رها شده است و از راه راست دور افتا ده است ،دل او شيفته بدعت گرديده و مردم را نيز گمراه مي کند و در نتيجه به فتنه انگيزي مي پردازد. پس او دشمن خداست که هم بار گناه ديگران را به دوش ميکشد و هم گرفتار زشتي هاي خود است”. (نهج البلاغه ،خطبه17 )
3 – سران فتنه انسانهاي ستمکاري هستند که فتنه را از هم به ارث مي برند. (نهج البلاغه ،خطبه151 )
با توجه به علل ظهور فتنه و ويژگي رهبران آن ،طبيعي است که پيامد هاي فتنه بسيار نا گوار بوده و آثار شومي را در پي داشته باشد که اين مطلب در کلام امير المومنين علي(ع) به خوبي بيان شده است: “فتنه در هم کوبنده و نابود کننده است و قلبهايي پس از استواري مي لغزند و مرداني بعد از سلامتي]عقيده[ ،گمراه مي شوند . افکار و انديشه ها پراکنده و عقايد به شک و ترديد دچار مي شود. هر که در صدد رفع فتنه باشد ،فتنه کمر او را مي شکند و هر که قصد فرو نشاندن آن را داشته باشد ،فتنه نابودش مي کند. در فتنه حقيقت امر پنهان مي ماند و حکمت و دانش کاهش مي يابد. فتنه علي رغم خواست ها وارد مي شود و خونهاي تازه را مي دوشد و نشانه هاي دين را خراب مي سازد و يقين را از بين
مي برد”.( نهج البلاغه،خطبه151 ) “انسانهاي مومن در آتش فتنه
مي سوزند و نا مسلمان در امان مي ماند”.( نهج البلاغه،خطبه178 )
به همين دليل امام علي (عليه السلام ) ادامه يافتن فتنه را از بزرگترين رنج ها و محنتها مي دانند. 11()
شيوه هاي در امان ماندن از غبار فتنه
با توجه به حکمت وجود فتنه ها در طول زندگي بشر ،ائمه اطهار عليهم السلام که چراغهاي هدايت و کشتيهاي نجات انسانها هستند ،راه هايي را براي در امان ماندن از غبار فتنه بيان داشته اند.1 – عمل بر اساس يقين و تقوا: امام علي عليه السلام در خطبه183  نهج البلاغه مي فرمايند: “بدانيد که هر کس تقواي الهي در پيش گيرد ،خداوند براي او راه خروجي از فتنه ها و نوري در تاريکيها قرار مي دهد”.
2 – رجوع به قرآن: پيامبر اکرم مي فرمايند: “زماني که فتنه ها چون ظلمت و تاريکي يکپارچه شما را فرا گرفت،پس به قرآن پناه ببريد”.
3 – تمسک به اهل بيت پيامبر(ص): پيامبر اکرم (ص)در خطابي به عمار مي فرمايند: “اي عمار بعد از من فتنه هايي رخ خواهد داد.در آن شرايط از علي و حزب علي پيروي کن”.
4 – بردباري و مدارا: يکي از شيوه هايي که امام علي عليه السلام در برخورد با فتنه هاي زمان خود داشتند ،مدارا بود.
5 – هوشياري در برابر فرصت طلبان: امام علي عليه السلام مي فرمايند: “در فتنه ها چون شتر دو ساله باش،نه پشتي دارد تا سوارش شوند و نه پستاني تا شيرش را دوشند”.(نهج البلاغه/حکمت1 )
6 – روشنگري و افشا گري: امام علي عليه السلام در نامه اي
(نهج البلاغه/نامه1 ) خطاب به مردم کوفه درباره سران فتنه به افشا گري پرداختند.
7- نشان دادن ظاهري بودن وحدت فتنه انگيزان: حضرت علي عليه السلام در خطبه148  نهج البلاغه پرده از دروغي بودن وحدت فتنه گران بر مي دارند.
8 – تلاش براي آرام کردن اوضاع(نهج البلاغه/خطبه125 )
9 – جدا کردن صف فتنه گران از فتنه زدگان(نهج البلاغه/ حکمت15 )
10- برخورد به هنگام و شجاعانه: حضرت علي عليه السلام در اين باره مي فرمايند: “من فتنه را خاموش کردم و کسي جز من شجاعت اين کار را نداشت ،از آن پس که موج تاريکي آن برخاسته بود و گزند آن همه را فرا گرفته بود”.(نهج البلاغه/خطبه93 ). 12()
فتنه هايي که بايد آرزوي آنها را داشت
فتنه با همه سختي ها و تخريب هايش ،گاهي مزايايي دارد که به سبب آن مورد تائيد ائمه قرار گرفته است. چنانچه امام صادق عليه السلام در اين باره مي فرمايند: “آرزومند فتنه باشيد ،زيرا فتنه موجب نابودي ستمگران و پاک شدن زمين از (لوث وجود)فاسقان است”. و نيز از پيامبر اکرم روايت شده است که فرمودند: “در آخر الزمان فتنه را نا خوش نداشته باشيد،زيرا آن فتنه ها منافقان را نابود مي سازد”. 13()
پي نوشتها:
1: تفسير نمونه ،آيه الله ناصر مکارم شيرازي،دار الکتب الاسلاميه،چاپ نهم ،ج16 ،ص205-204
2: همان ،چاپ بيست و هشتم،ج1 ،ص529
3: مجمع البحرين،فخر الدين صريحي،المکتبه المرتضويه،ج5،ص291؛ اقرب الموارد،سعيد الخوري الشرتوني،مکتبه آيه الله مرعشي نجفي،قم،1403،ج2،ص901؛ فرهنگ جامع،احمد سياح،کتابفروشي اسلام،1338،ج3و4،ص 1140؛ فرهنگ بندر ريگي،محمد بندر ريگي،انتشارات علمي،چاپ اول،1378 هƒ ش ،ج2،ص1526
4: اقرب الموارد،ج2،ص901-902؛ مفردات نهج البلاغه،سيد علي اکبر قرشي،نشر قبله،1377 هƒ ش،ج2 ،ص801؛ فرهنگ بندر ريگي،ج2،ص1525
5: فرهنگ معين،محمد معين،امير کبير،تهران،1371 هƒ ش ،ج2،ص 2485؛ فرهنگ عميد،حسن عميد،جاويدان،ج2،ص755
6: بحار الانوار،علامه مجلسي،دار الکتب الاسلاميه،ج5،ص175-174
7: راز سختي ها و بلاها در زندگي،احمد لقماني،عطر سعادت،چاپ دوم،ص17
8: “( ر ک ميزان الحکمه،محمد محمدي ري شهري ،دار الحديث،چاپ دوم،1379 هƒ ش،ج2،ص567
9: اصول کافي،محمد بن يعقوب کليني،انتشارات علميه اسلاميه،ج2،ص194
10: همان،ص197-196
11: ميزان الحکمه،محمد محمدي ري شهري ،دار الحديث،چاپ دوم،1379 هƒ ش ،ج9 ،ص4526
12: ر ک موج فتنه؛ از جنگ جمل تا جنگ نرم، احمدحسين شريفي، کانون انديشه جوان
13: ميزان الحکمه،محمد محمدي ري شهري ،دار الحديث،چاپ دوم،1379 هƒ ش ،ج9 ،ص4527
نویسنده:سعید بهادری

Print Friendly
کدخبر : 464
دیدگاه خود را به ما بگویید.