آغاز محاصره اقتصادي جمهوري اسلامي ايران!

اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۱
در منطقه قفقاز جنوبی و در شمال رود ارس، كشوری به نام جمهوری آذربایجان وجود دارد. این كشور، روزگاری جزو قلمرو سرزمینی ایران بوده است كه در نتیجه بی تدبیری حاكمان... ادامه