در جهت سیاست های دولت انجام گرفت : سبقت بخش خصوصی از دولت در خرید گندم

تیر ۲۸ام, ۱۳۹۱
اختصاصی/چنانچه دولت در امر کشت گندم به صورت مدیریت شده برای سالهای آتی عمل نکند ... ... ادامه