جلال زاده چه کسی را جایگزین فرماندار و آقای معاون خواهد کرد؟!

شهریور ۲۹ام, ۱۳۹۱
جلال زاده با اینکه دوست دارد تغییرات بیشتری را در پرونده خود داشته باشد ولی در تشکیل تیم قوی از همه جهات(فرهنگی،سیاسی،اقتصادی،ورزشی و...) با مشکل عمده کمبود مدیر... ادامه