آقای محبت خواه عرضه داری بسم الله نداری یا علی!+عکس

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۱
واقعا این مردم چه تقصیری دارند؟ شما خودت به جای ما مردم! ... ادامه