اختصاصی/فتاح تکلیف خود را با انتخابات ریاست جمهوری مشخص کرد

شهریور ۱۹ام, ۱۳۹۱
آیا فتاح تصمیم خود را تغییر خواهد داد یا در این تصمیم خود قاطعانه خواهد ایستاد؟! ... ادامه