چالش های کار رسانه ای در آذربایجان غربی(2) / کدام آزادی برای کدام بیان؟

خرداد ۸ام, ۱۳۹۱
گرچه خیلی ها نیز معتقدند آزادی بیان به اندازه کافی وجود دارد اما آزادی بعد از بیان وجود ندارد ... ادامه