آیا سایت صیغه واقعیت داشت؟!

خرداد ۹ام, ۱۳۹۱
 روز گذشته یک بمب خبری در فضای خبری دست به دست چرخید؛ همه از افتتاح مرکز رسمی ازدواج موقت با مجوز وزارت ارشاد و ثبت در سایت ساماندهی خبر می دادند. محتوای سایت آنقدر... ادامه