جواد شریف نژاد

فرماندار ارومیه : مجوزی برای تجمع صادر نگشته

اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۱
جوانان دقت کنند!آب در آسیاب دشمن نریزیم. ... ادامه