امام جمعه تکاب : آقای شکرنیا باید از صدا و سیما برود

اردیبهشت ۱۰ام, ۱۳۹۱
آقای شکرنیا باید از صدا و سیمای استان برود و به جای وی یک جوان اهل رسانه بیاید ... ادامه