انتقاد نامنصفانه قاضی پور از احمدی نژاد

مهر ۲۰ام, ۱۳۹۱
احمدی نژاد:بروید راهیان نور، چهار تا عکس با چفیه بگیرید زمانی به دردتان می‌خورد ... ادامه