انصراف 3 تیم از حضور در مسابقات والیبال جوانان آسیا/ ارومیه آماده میزبانی

شهریور ۲۹ام, ۱۳۹۱
وجود خاطرات تلخ در ارتباط با بدرقه نامناسب ورزشکاران ... ادامه