هیاهوی دولت برای افزایش 5000 تومانی

اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۱
از ابتدای پرداخت یارانه نقدی تاکنون، بارها دولت از مردم تقاضا کرد در صورت عدم نیاز به دریافت یارانه نقدی، در اقدامی خیرخواهانه انصراف خود از دریافت این مبلغ را... ادامه