آيا قاليباف دقيق‌ترين مواضع را درباره فتنه گرفته است!؟

مهر ۱۰ام, ۱۳۹۱
اينها بخشي از عملكرد و "دقيق ترين" مواضع دكتر محمد باقر قاليباف شهردار تهران در فتنه 88 است ... ادامه