آیا رسالت خبرنگاری به خوبی در استان اجرا می شود؟

تیر ۱۰ام, ۱۳۹۱
بررسی ضرورتها،بایدها و نبایدهای خبرنگاری/ آيا زمان ان نرسيده تا از خود بپرسيم دركجا ايستاده ايم و با چه سطح اندوخته و داشته اي به مقابله با تغيير مي رويم؟ ... ادامه