بعد از دو هفته ! حضور احمدی نژاد در آذربایجان

شهریور ۴ام, ۱۳۹۱
احمدی نژاد :شرايط زندگي مردم در مناطق زلزله زده شرايطي عادي نيست ... ادامه