جوانفکر برای اجرای حکم به زندان معرفی شد

مهر ۵ام, ۱۳۹۱
وی باید چندین ماه در زندان باشد./عملا کار جوانفکر در معاونت مطبوعاتی تمام می شود ... ادامه