چه کسانی می توانند در آزمون استخدامی تامین اجتماعی شرکت کنند؟!

خرداد ۳ام, ۱۳۹۱
شما هم می توانید ثبت نام کنید پس حتما این متن را مطالعه فرمایید/این آزمون پیمانی است ... ادامه

نحوه‌ثبت‌نام‌آزمون‌استخدامی‌تامین‌اجتماعی!؟

خرداد ۳ام, ۱۳۹۱
تامین اجتماعی به منظور تکمیل نیروهای مورد نیاز در بخش های بیمه ای و درمانی برای استخدام پیمانی ۵۷۷۷ نفر در صندوق تأمین‌اجتماعی، تاریخ و نحوه ثبت‌نام و زمان... ادامه