تذکر به موقع آقای بخشدار مانع از بروز خطر غرق شدگی شد!

شهریور ۷ام, ۱۳۹۱
مطمئنا حضرت عزائیل یک نگاه چپ به ایشان برای فراری دادن مشتری هایش کرده است! ... ادامه