براي 6 مين سال متوالي نمونه ترافيكي آذربايجان غربي شديم

آبان ۳ام, ۱۳۹۱
     نشريه کوشا معمولاً در طول سال هاي فعاليت کاريش يکي از محورهاي اصلي اطلاع رساني را بر فرهنگ سازي در خصوصي مسايل ومباحث مختلف قرار داده وبر آن بوده تا به عنوان... ادامه