محصولی:کسی احمدي نژاد را بدون ولايت فقيه نمي شناسد

اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۱
بنده در جلسه رسمي دولت در حضور رييس جمهور و وزرا از بحث مكتب ايراني و مكتب كوروش صريحا انتقاد كردم ... ادامه