جنبش عدم تعهد به جايگاه واقعي‌اش بازگردد

شهریور ۱۱ام, ۱۳۹۱
اين روند نشان مي‌دهد كه جنبش از مسير اوليه خود منحرف شده و اكنون نيازمند اين است كه بر اصول خود اصرار و آنها را مديريت كند ... ادامه