فلسفه ي وجودي سيماي مركز مهاباد چيست ؟

آبان ۲ام, ۱۳۹۱
  سيماي جمهوري اسلامي - مركز مهاباد با قدمت بيش از 3 دهه متأسفانه بخاطر تنگ نظري مسئولين كماكان فعاليتش محدود و در حد (سونوگرافي ) نگهداشته شده و فقط شهرستان مهاباد و... ادامه