جوان برگزیده جشنواره علی اکبر ( ع ) : گناهم این بود که یک روستائی بودم

شهریور ۹ام, ۱۳۹۱
تا دلتان بخواهد در گفته هاي مسئولين حمايت از نسل جوان و جوان ايراني به چشم مي خورد.امادر عمل خبري از اين حمايتها نيست. ... ادامه