چرا خبرنگاران احمدی نژاد را دوست دارند؟

مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۱
در خیابان جمهوری مراجعه کردیم با یک مکان بسیار ساده مواجه شدیم که چند نفر دانشجوی بسیجی روی موکت ها نشسته بودند و با ماژیک بر روی مقواها شعار می نوشتند. ... ادامه