اختصاصی/با این هنرمندان دماغ گنده ی لوس چکار باید کرد ؟

مهر ۱۹ام, ۱۳۹۱
از گروه راک بمرانی گرفته تا کله گنده های سینما , حساب باز کرده بودند و کمک های مردمی را " شخصا " به دست زلزله ردگان می رساندند ... ادامه